Seminar despre cruce (2)

Apostolul Pavel „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Galateni 6.14)

1. Când a murit pe Cruce, Isus avea treizeci şi trei de ani. Tinereţea nu ne poate servi drept scuză! (Jodemaria Escriva)
2. O, cât de mult aş dori să cutreier acest pământ întristat şi, cu voce tare, să propovăduiesc numele Tău; în întunericul păgânilor să luminez cu lumina credinţei. Pe pământul acela plin de scaieţi aş planta pomul gloriei, Crucea Ta sfântă, o Răstignitul meu Logodnic… (Tereza de Lisieux)
3. Mă face fericit faptul că-mi duc singur crucea la fel cum și melcul își duce cochilia în drum spre marea abandonare. (Ionuț Caragea)
4. Visul este o răscruce interioară unde răsună tot zbuciumul vieții. (Henri Frederic Amiel)
5. Cum am putea defini poezia noi aceștia care prin poezie ne ducem crucea. (Gabriel Baetan)
6. Nu-mi recunosc nicio vină. Nu consider că este o vină că iubesc crucea, neamul şi ţara. Consider că este o vrednicie să sufăr pentru ele. Primesc cu seninătate pedeapsa, nu cer nimic pentru mine. Cer clemenţă pentru tinerele care se află pe banca acuzării alături de mine. (Aspazia Oţel Petrescu, la proces, 1948)
7. Crucea este poarta tainelor. (Isaac Sirul)
8. Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Isaac Sirul)
9. Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis. (Dumitru Stăniloaie)
10. Porţi Cruce pe piept?… Bine. Dar poartă Crucea pe umerii tăi, în carnea ta, în inteligenţa ta: numai astfel vei fi apostol. (Josemaria Escriva)
11. Orice faptă bună este o cruce. (Marcu Ascetul)
12. Cine caută să scadă la crucea lui, mai mult îşi adaugă. (Arsenie Boca)
13. Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu. (Teodor Studitul)
14. Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea. (Nicolae Steinhardt)
15. Crucea vieţii are greutatea voinţei noastre. (Valeria Mahok)
16.Niciun creştin nu este scutit, sub niciun chip, de crucea sa, pentru că e un dar de la Dumnezeu suferinţa. (Arsenie Papacioc)
17. Iubirea este crucificarea oricărui sentiment urât. (Anonim)
18. Crucea cu care trebuie să-L urmăm pe Isus, este aceea a renunțărilor, la plăceri și dorințe imorale. (George Danciu)
19. Poartă crucea, nu ca obiect de podoabă și cult, ci ca o neceasră povară, pe umerii tăi, în inima ta, în conștiința ta, în mintea și inteligența ta, căci numai așa vei putea urca spre cer, treaptă cu treaptă. (George Danciu)
20. Prin Cruce omul are posibilitatea de-a alege Cerul lui Dumnezeu, lăsând lumea fărădelegii și păcatului. (George Danciu)
21. Ortodoxia creștină are o tradiție și practică neevanghelică, superstițiosă, cum că crucea de lemn sau de metal, ca obiecte de cult, e sfântă și are putere, însă doar propovăduirea crucii [lui Isus Hristos] este puterea lui Dumnezeu [pentru mântuirea celor păcătoși, cf. 1 Corint., 1.18]. (George Danciu)
22. Nu purtarea unei cruci îți aduce binecuvântarea, ci credința în Evanghelie și lucrarea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. (George Danciu)
23. Iubirea, credința și curajul s-au întâlnit la Cruce cu lașitatea și păcatul omenesc. (George Danciu)
24. Dacă suporţi crucea cu drag, nu silit, e simptomul unei autentice smerenii, deci este Duhul Sfânt în tine. (Arsenie Papacioc)
25. Drumul spre fericire nu e presarat cu flori si cel ce nu-si poarta crucea nu merita coroana. (Francis Quarles)

1 thought on “Seminar despre cruce (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s