Category Archives: Biblia

5 lucruri pe care orice catolic trebuie să le știe despre catolicul Joe Biden

by Father Ed Meeks

A ajuns un clișeu să spui că suntem într-un punct de cotitură al națiunii, dar este adevărat.

Este timpul pentru credincioșii catolici și ceilalți creștini să se ridice curajos și categoric pentru a înfrunta răul care a preluat controlul lumii noastre și să spună “Destul e destul!”

Indiferent dacă suntem conștienți sau nu, există forțe puternice la toate nivelele guvrnamentale, precum și în mass-media și în tehnocrația din Silicon Valley, care acționează agresiv pentru reducerea Bisericii la tăcere. Prin legi, minciuni, intimidare și cenzură.

Pentru noi, credinccioșii catolici, punctul de pornire al deciziei pentru cine votăm trebuie să fie decizia de a acționa în armonie cu Biserica. Ceva ce mulți catolici nu mai fac de prea mult timp, lucru care a contribuit la starea rea în care suntem azi. Biserica și-a bazat întotdeauna învățăturile pe Sfintele Scripturi și pe Tradiția vie a istoriei ei de 2000 de ani. Această învățătură s-a concretizat într-o multitudine de principii privitoare la responsabilitatea noastră morală și civică de catolici. Continue reading 5 lucruri pe care orice catolic trebuie să le știe despre catolicul Joe Biden

Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle

Luca 2

1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.

3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David –

5. să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.

7. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Continue reading Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam

Night Sky, Hyden, Western Australia.

Matei 1

1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;

3. Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;

4. Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;

5. Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;

6. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;

Continue reading Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam

Evanghelia după Ioan- Capitolul 21

Ioan 21

1. După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:

2. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună.

3. Simon Petru le-a zis: “Mă duc să prind peşte.” “Mergem şi noi cu tine“, i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 21

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ 

„Fă-ţi o corabie… să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime” (Genesa 6:14-15)

     Mai îngăduiți-ne două argumente și ne vom opri, pentru că subiectul este inepuizabil:

8) Biblia a prezentat în detaliu planul de construcție a unei corăbii. În Genesa, Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o corabie, care avea o capacitate de aproximativ 50.000 metri cubi, și s-o umple cu atâtea persoane și animale, câte erau necesare repopulării pământului. Continue reading ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI de Jean Koechlin (vol.3)

 

biblia-deschisa1

Iov; Psalmii 1-41; Proverbe 1-15; Isaia; Matei; Ieremia; Plângerile lui Ieremia; Marcu

Prefaţă

Acest al treilea volum este structurat în alt mod decât celelalte două precedente („De la Geneza la Iosua” şi „De la Judecători la Estera“).

Pentru a nu obosi atenţia tinerilor noştri cititori, nu ni s-a părut de dorit să continuăm urmărind ordinea exactă a cărţilor din Biblie, ceea ce ar fi condus la citirea unul după altul a tuturor Psalmilor, apoi a Proverbelor. Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI de Jean Koechlin (vol.3)

ROMÂNIA – Prima țară din lume unde, recent, BIBLIA a fost transpusă integral în versuri cu rime!

campanie_3Fragmente din articolul domnului academician Cristian Petru Bălan, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România și al Academiei Americano-Române de Științe și Arte

POETUL IOAN CIORCA A TRANSPUS PRIMA BIBLIE DIN LUME ÎN FRUMOASE VERSURI ROMÂNEŞTI, O SURPRIZĂ INEDITĂ ŞI O MINUNATĂ CAPODOPERĂ EDITORIALĂ!

Mă consider unul din cei mai norocoşi oameni deoarece, acum când vă scriu, am în faţa mea prima Biblie din lume scrisă în versuri cu rimă. Majoritatea oamenilor a auzit că pe întreg globul există aproximativ 3000 de limbi, fiecare cu dialectele şi graiurile ei. Deşi Biblia este singura carte tradusă majoritar în numeroase limbi ale lumii, încă nu se poate spune că ea s-a tradus în toate cele peste 3000 de limbi ci, integral şi cu precizie, în cca 800 din ele, dar suntem informaţi că în numai 15 ani fiecare om de pe pământ va putea citi această carte în limba lui. Continue reading ROMÂNIA – Prima țară din lume unde, recent, BIBLIA a fost transpusă integral în versuri cu rime!