Tag Archives: Isus

Cornel Constantin – Isus la Marea Tiberiadei

A treia oara i-a zis Isus: “Simone, fiul lui Iona, Ma iubesti?” Petru s-a intristat ca-i zisese a treia oara: “Ma iubesti?” si I-a raspuns: “Doamne, Tu toate le stii; stii ca Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paste oile Mele! (Ioan 21:17)

Mesaj selectat de Lidia Miu

Teo Family – Ma Iubesti feat. Dariu Cifor

Evanghelia după Ioan- Capitolul 19

Ioan 19

1. Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.

2. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.

3. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: “Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme.

4. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: “Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.

5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. “Iată Omul!“, le-a zis Pilat.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 19

„Absent la petrecere”

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …au văzut Pruncul…, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri…” Matei 2:11

„Absent la petrecere”

Prima mențiune despre nașterea Domnului Isus Hristos comemorată pe 25 decembrie a fost în vremea lui Constantin, cam prin anul 325. Data exactă a nașterii Mântuitorului nu se cunoaște. Nicio scriere nu ne spune dacă primii creștini comemorau nașterea Domnului Isus. Astăzi, Crăciunul se sărbătorește printr-un amestec neobișnuit de practici păgâne și religioase. Într-o scriere cu titlul „Absent la petrecere” se spune că mulți oameni se complac în petreceri, distracții și divertisment în timpul sărbătorilor. De Domnul Isus Hristos nici prin cap nu le trece. Domnul lipsește de la petrecere și cu siguranță că nici nu s-ar simți bine dacă ar fi venit. Cum crezi că ar arăta o petrecere la ziua de naștere a cuiva fără persoana care ar trebui sărbătorită? Continue reading „Absent la petrecere”

Un nume important

Rut

Omul la care am muncit azi, a zis ea, se numeşte Boaz.

Rut 2:19

Rut a părăsit ţara Moabului şi a urmat pe soacra ei până la Betleem. Ea a fost pe ogorul lui Boaz care îi arăta mult har. Deşi era o străină i-a vorbit foarte frumos şi milostiv. Hrană, astâmpărarea setei, mângâiere, un loc la masa Lui, acestea toate le-a primit din partea lui. Când s-a lăsat seara s-a întors la soacră-sa şi i-a arătat ceea ce a putut culege două mâini harnice într-o zi. Ea i-a povestit, de Boaz pe al cărui ogor a muncit şi care i-a făcut mult bine. Continue reading Un nume important

MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Biblia deschisa1) MEDITAȚII de Dimineața și Seara de C. H. Spurgeon

Rămânem în EL

  1 Ioan 4:13

Vrei un adăpost pentru sufletul tău? Întrebi „care este preţul?” Este mai scump decât ar vrea mândria omenească. Este fără bani şi fără plată. Ai vrea să plăteşti o chirie respectabilă? Ai vrea să faci ceva ca să-L cucereşti pe Christos? Atunci nu poţi avea adăpost, fiindcă această casă este „,fără plată” (Isaia 55:1). Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai

biblie_roEu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 

2 Corinteni 6:16

Ce titlu minunat: „poporul Meu”! Ce descoperire încurajatoare: „Dumnezeul lor”! Cât de multe înţelesuri se ascund în aceste două cuvinte, „poporul Meu”! In primul rând, găsim aici o referire distinctivă: întreaga lume îi aparţine lui Dumnezeu. Cerul, până şi cerurile cerurilor, sunt ale lui Dumnezeu, şi El stăpâneşte asupra copiilor oamenilor; dar numai despre cei pe care El i-a ales, pe care i-a răscumpărat, spune că sunt „poporul Meu”. Continue reading Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai

MEDITAȚII CREȘTINE – 3 Mai 2014

bible-archeology-exodus-red-sea-crossing-drawingPrin credinţă au trecut ei marea Roşie ca pe uscat, pe când Egiptenii, cari au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi

 Evrei 11.29

Aceeaşi mare prin care au trecut israeliţii ca pe uscat, a fost pentru egipteni o capcană în care şi-au găsit moartea. Aşa este şi cu moartea Domnului Isus Cristos şi cu învierea Sa. Ele sunt dovezi, pe deoparte că judecata tuturor celor credincioşi a luat sfârşit şi pe de altă parte că judecata rămâne peste această lume.

Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 3 Mai 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 2 Mai 2014

BiblePuterea de a răbda

Meditație de Oswald Chambers

Dacă zăboveşte, aşteaptă-o.  – Habacuc 2:3

Răbdarea nu este acelaşi lucru cu indiferenţa, răbdarea ne duce cu gândul la o stâncă foarte puternică ce rezistă în faţa tuturor intemperiilor. Vederea lui Dumnezeu este izvorul răbdării, deoarece ea ne dă inspiraţie morală.

Moise a răbdat nu pentru că a fost devotat unui ideal al dreptăţii şi al datoriei, ci pentru că L-a văzut pe Dumnezeu. „El a stăruit, ca văzându-L pe Cel nevăzut” (Evrei 11:27). Un om care L-a văzut pe Dumnezeu nu este devotat unei anumite cauze sau probleme, el îi este devotat lui Dumnezeu Însuşi. Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 2 Mai 2014

Meditații 1 MAI – Trăieşte conform cu standardul lui Dumnezeu

walk-by-faith «Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul.»

Ieremia 29:13-14

Mai îngăduie Domnul încă o trezire spirituală? Iată o întrebare care îi frământă pe mulţi copii ai lui Dumnezeu şi care, de-a lungul timpului a generat mai multe opinii. Există credincioşi binecuvântaţi care cred că Domnul nu mai îngăduie trezirea în zilele noastre. Eu personal cred din toată inima că doar o trezire spirituală este singura în măsură să pregătească Biserica lui Isus pentru reîntoarcerea Mirelui nostru iubit. Continue reading Meditații 1 MAI – Trăieşte conform cu standardul lui Dumnezeu

MEDITAȚII CREȘTINE – 30 Aprilie 2014

Glasses on Open Bible ca. 2001by  C.H. Spurgeon

Toţi copiii lui Israel au cârtit.

Numeri 14:2

Şi între creştinii de astăzi sunt cârtitori, la fel de înverşunaţi ca cei din tabăra lui Israel. Sunt cei care, când se împiedică, cârtesc împotriva încercărilor. Ei întreabă: „de ce sunt atât de nenorocit? Ce am făcut ca să merit atâtea pedepse?” Am ceva să-ţi spun, cârtitorule! De ce murmuri împotriva hotărârilor pe care le ia Tatăl ceresc? Te-ar lovi El mai tare decât meriţi? Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 30 Aprilie 2014