Tag Archives: Wim Malgo

WIM MALGO: O lucrare terminată

philippians-1_6«… Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.» FILIPENI 1,6

De multe ori zilele noastre sunt pline de haos şi furtună, iar duşmanul încearcă prin toate metodele sale diabolice să ne facă să cădem.

Trebuie să reacţionăm însă imediat şi să ne adăpostim în Isus. Aceasta este de fapt lupta credinţei noastre — să punem în practică ceea ce afirmăm că credem. Cred cu toată puterea în biruinţa care se obţine din consecvenţa cu care ne întâlnim în părtăşie cu Domnul si Mântuitorul nostru.

Cu alte cuvinte, cine vrea să biruie în viaţa de zi cu zi în lupta cu ispita trebuie să se întâlnească zilnic cu Biruitorul. Continue reading WIM MALGO: O lucrare terminată

MEDITAŢII ZILNICE de WIM MALGO

1185036_534582659944164_1569388170_n

Prefaţă

Wim Malgo (1922-1992), soţul meu, alături de care am avut o căsnicie fericită timp de 43 de ani, a fost – pot să o spun cu certitudine – un slujitor devotat al lui Dumnezeu. Wim Malgo.Din al 27-lea său an de viaţă, mai exact din prima zi după cununia noastră, până în ultima zi a vieţii sale, s-a dedicat cu totul în slujba marelui său Stăpân/Această slujire a cunoscut, dacă vreţi, trei etape distincte:Mai întâi, Wim a fost un evanghelist convins, având o singură pasiune: să câştige suflete pentru Mielul divin. Continue reading MEDITAŢII ZILNICE de WIM MALGO

El ne alege moştenirea

inheritance-610x250

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

11 NOIEMBRIE

Dimineaţa

Sub braţele Lui cele veşnice. 

Deuteronom 33:27

Dumnezeu, Dumnezeul cel veşnic, este ajutorul nostru în orice ocazie, mai ales atunci când suntem la ananghie. Sunt timpuri în care creştinul este foarte umilit. Sub simţământul păcătoşeniei sale, el este umilit în faţa Lui Dumnezeu, până când ajunge să nu se mai poată ruga, fiindcă i se pare că este nevrednic. Ei bine, copil al Lui Dumnezeu, atunci când ajungi în punctul cel mai de jos, aminteşte-ţi că eşti întotdeauna „sub braţele Lui cele veşnice”. Continue reading El ne alege moştenirea

CURĂŢIRE DEPLINĂ

f6bff6b3c97a0a764b965f1eaa2a0380TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

CURĂŢIRE DEPLINĂ

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

Ezechiel 36:25

Ce prilej de bucurie pentru noi! Cel ce ne-a curăţit cu sângele Domnului Isus, ne va spăla cu apa Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis şi El va face lucrul acesta: „Veţi fi curaţi.” Continue reading CURĂŢIRE DEPLINĂ

Pledează în baza propriei Lui promisiuni

Tezaurul_promisiunilor_lui_Dumnezeu1_thumbTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

22 OCTOMBRIE

A PLEDA PE BAZA PROPRIEI LUI PROMISIUNI

Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit şi prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.

2 Samuel 7:29

David se sprijină pe o făgăduinţă a lui Dumnezeu şi ne dă şi nouă în felul acesta o lecţie dublă şi anume: tot ce a spus Dumnezeu este adevărat. Şi noi putem să ne folosim de cuvintele Sale şi să i le aducem înainte la nevoie. Continue reading Pledează în baza propriei Lui promisiuni

TABLA ÎNMULŢIRII A LUI DUMNEZEU

Tezaurul_promisiunilor_lui_Dumnezeu1_thumbTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

21 OCTOMBRIE

TABLA ÎNMULŢIRII A LUI DUMNEZEU

Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.

Isaia 60:22

Lucrările pentru Domnul încep adesea prin lucruri mici şi din pricina aceasta parcă n-au valoare. În slăbiciune se face educaţia credinţei, care îl apropie pe om de Dumnezeu şi aduce slavă numelui Său. Sămânţa de muştar este cea mai mică dintre toate seminţele; dar ea dă naştere unui pom mare care adăposteşte multe păsări pe ramurile sale. Continue reading TABLA ÎNMULŢIRII A LUI DUMNEZEU

Suntem noi fericiți?

fritz-berger-mantuirea-prin-hristos-meditatii-zilnice-4393MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

19 Octombrie

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor.

Matei 5:3

Aparţinem noi de aceşti oameni fericiţi? Dacă nu ne punem această întrebare, atunci nu ne foloseşte Cuvântul la nimic. Cuvântul este o lumină pe cărarea noastră. Putem să ne uităm în oglindă. Dar unii fac la fel ca şi acel copil, care a vrut să spele oglinda, deoarece a văzut în ea murdăria lui. Ei vor să întoarcă Cuvântul, să-i dea o altă interpretare şi astfel schimbă oglinda. Dar oglinda arată aceiaşi imagine. Apoi îşi întorc spatele şi nu mai vor să consulte Cuvântul. Cum vrei să stai în fata lui Dumnezeu, dacă tu îţi întorci spatele la Cuvântul Său şi nu laşi ca să fi îndreptat, în loc să te apropii de Isus şi să te laşi vindecat? Continue reading Suntem noi fericiți?

WIM MALGO: De ce «Sfinţenie Domnului»?

 

1peter1-15-16

”Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”

1 PETRU 1:15-16

De ce «Sfinţenie Domnului» (Exod 28,36)?

1. Pentru că El este sfânt! Pe cine urmezi dacă nu ÎI urmezi pe Isus? De cine să asculţi dacă nu de Dumnezeul cel sfânt? In viaţa de credinţă posibilităţile de a păcătui sunt multe, aproape la tot pasul. Cum stau lucrurile în relaţia ta cu Dumnezeu? Sunt cumva adevărul şi minciuna mult prea apropiate? Continue reading WIM MALGO: De ce «Sfinţenie Domnului»?

Împăcarea

 

A-View-of-Mount-Calvary-with-the-Crucifixion,-1652

Împăcarea

Căci pe El, Care n-a cunoscut păcatul, [Dumnezeu] L-a facut pentru noi păcat, ca să dobândim, întru El, dreptatea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 5:21 (Biblia Ortodoxă)

Păcatul este o relaţie fundamentală: el nu înseamnă a face rău, ci a fi rău, a avea o independenţă deliberată şi hotărâtă faţă de Dumnezeu.  Creştinismul pune totul pe baza naturii reale, radicale a păcatului. Continue reading Împăcarea

A purtat păcatele noastre

fritz-berger-mantuirea-prin-hristos-meditatii-zilnice-4393MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

6 Octombrie

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

1 Petru 2:24

Dacă nu ne împotrivim faţă de aceste cuvinte dătătoare de viaţă, atunci putem trăi precum scrie Pavel Filipenilor:

Faceţi toate fără cârtire şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai Lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.Continue reading A purtat păcatele noastre