Tag Archives: Ascultarea

NU TE MAI PLÂNGE DE PĂRINȚII TĂI!

„Ascultă pe tatăl tău… și nu nesocoti pe mamă-ta…”

Proverbe 23:22

A fi părinte nu se învață la școală sau la facultate, ci „la fața locului.” Facem multe greșeli, și când vom privi în urmă la unele dintre ele ne vom rușina. Dar cu toate acestea, ne iubim copiii și ne dorim tot ce e mai bun pentru ei. Ce vreau să spun de fapt? Dacă părinții tăi te-au dezamăgit, probabil că ai răni care trebuie să se vindece. Unul din numele prin care Se prezintă Dumnezeu este: Domnul care te vindecă.” (Iahweh-Rafa, Exodul 15:26). Continue reading NU TE MAI PLÂNGE DE PĂRINȚII TĂI!

Importanța unei învățături sănătoase

“Vorbeşte … învăţătura sănătoasă” (Tit 2:1)

Astăzi “învăţătura sănătoasă” este înlocuită cu “teologia stării de bine” şi ar trebui să ne facem griji! Piloţii zboară după legi fixe. Chirurgii operează după protocoale fixe. Nu te bucuri că aceşti oameni cred că doctrina este importantă? Continue reading Importanța unei învățături sănătoase

Oswald CHAMBERS: Autoritate şi independenţă

8c329314f63909f82725890674c23fd5„Dacă Mă iubiţi veţi păzi poruncile Mele.”

Ioan 14:15

Autoritate şi independenţă

Domnul nostru nu insistă niciodată să-L ascultăm. El ne spune foarte clar ce ar trebui să facem, dar nu ia niciodată măsuri ca să ne oblige să-L ascultăm. Ascultarea noastră trebuie să pornească din unitatea în duh cu El. De aceea, când Domnul a vorbit despre ucenicie a început cu un „dacă” – nu trebuie să fii ucenic dacă nu vrei. Dacă vrea cineva să fie ucenicul Meu să se lepede de sine“; să renunţe la drepturile lui, pentru Mine. Domnul nu vorbeşte despre poziţia noastră în veşnicie, ci despre a fi de preţ pentru El în această lume. De aceea a vorbit El atât de categoric (conform textului din Luca 14:26). Nu încerca niciodată să interpretezi cuvintele acestea separându-le de Cel care le-a spus. Continue reading Oswald CHAMBERS: Autoritate şi independenţă

Oswald CHAMBERS: Calea spre cunoaştere

John-7-17-Knowing-The-Will-of-God-aqua„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască… învăţătura.”  

loan 7:17

Calea spre cunoaştere

Regula de aur a cunoaşterii spirituale nu este căutarea intelectuală, ci ascultarea. Dacă un om caută cunoştinţe ştiinţifice, călăuza lui este curiozitatea intelectuală: dar dacă vrea să înţeleagă învăţăturile  lui Isus, el poate ajunge la aceasta numai prin ascultare. Dacă lucrurile sunt întunecate pentru mine, atunci pot fi sigur că există ceva ce nu vreau să fac. Întunericul intelectual este rezultatul ignoranţei: întunericul spiritual este rezultatul neascultării mele de a face un anumit lucru. Continue reading Oswald CHAMBERS: Calea spre cunoaştere

Oswald CHAMBERS: Comunitatea spirituală

12 Iulie 2016

droppedImage-9Până vom ajunge toţi… la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.

Efeseni 4:13

Comunitatea spirituală

Restaurarea înseamnă aducerea întregii rase umane înapoi la relaţia pentru care a destinat-o Dumnezeu; asta este ceea ce a făcut Isus Cristos prin Răscumpărare. Biserica încetează să mai fie o comunitate spirituală atunci când caută să-ţi dezvolte propria ei organizare. Restaurarea întregii rase umane conform planului lui Isus Cristos înseamnă cunoaşterea Lui atât în viaţa colectivă, cât şi în cea individuală. Continue reading Oswald CHAMBERS: Comunitatea spirituală

Oswald CHAMBERS: Pedeapsa inevitabilă

1 Iulie 2016

121028-sm-07-if-looks-could-kill-matthew-52126-23-638

„Adevărat îţi spun că nu vei iesi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”  Matei 5:26

Pedeapsa inevitabilă

Nu există cer cu un colţ de iad în el.” Dumnezeu este hotărât să te facă pur şi sfânt şi drept; El nu te va lăsa să scapi un moment de sub privirea Duhului Sfânt. Te-a îndemnat să vii la judecată de îndată ce ţi-a arătat vinovăţia, dar n-ai ascultat; procesul inevitabil a început să lucreze şi acum eşti în închisoare, de unde nu vei ieşi până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. Tu te întrebi: “Este acesta un Dumnezeu al milei şi al dragostei?” Văzută din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este o lucrare minunată a dragostei. Continue reading Oswald CHAMBERS: Pedeapsa inevitabilă

Oswald CHAMBERS: Întotdeauna acum

26 Iunie 2016

2cor6-now-is-the-day„Vă implorăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar”

2 Corinteni 6:1.

Întotdeauna acum

Harul de care ai avut parte ieri n-ajunge şi pentru astăzi. Harul este bunăvoinţa îmbelşugată a lui Dumnezeu; poţi oricând conta pe prezenţa lui, ca să beneficiezi de el. Continue reading Oswald CHAMBERS: Întotdeauna acum

C.H. Spurgeon: SĂ FII UN ÎNDRUMĂTOR

H.C.SpurgeonDumnezeu te va face cap, nu coadă. Deuteronom 28.13

Dacă ascultăm de Domnul, El îi va obliga pe vrăjmaşii noştri să vadă că  binecuvântarea Lui este peste noi. Deşi aceasta este o făgăduinţă sub lege, ea e bună şi pentru copiii lui Dumnezeu; căci Domnul Isus a ridicat blestemul, înlocuindu-l cu binecuvântarea Sa.

Sfinţilor le este dat să îndrume mersul celorlalţi oameni printr-o influenţă sfântă; locul lor nu va fi la coadă; pentru a fi traşi într-o parte şi alta. Ei nu trebuie să se lase duşi de duhul lumii, ci să determine lumea să dea slavă Domnului Cristos. Dacă Domnul este cu noi, nu trebuie să cerşim toleranţă pentru Evanghelie ci trebuie, să căutăm s-o ridicăm pe tronul societăţii. Continue reading C.H. Spurgeon: SĂ FII UN ÎNDRUMĂTOR

Părtași firii Dumnezeiești

 

H.C.SpurgeonCHARLES H. SPURGEON

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

16 SEPTEMBRIE
Dimineaţa

Părtaşi firii dumnezeieşti
2 Petru 1:4

Să fii părtaş firii dumnezeieşti nu înseamnă, desigur, să devii Dumnezeu. Acest lucru nu se poate întâmpla. Esenţa dumnezeirii nu poate fi împărtăşită de fiinţele create. Între creatură şi Creator trebuie să existe o prăpastie fixată în respectul esenţei. Continue reading Părtași firii Dumnezeiești

Rodnicia prieteniei

 

I have called you friends„V-am numit prieteni.”

Ioan 15:15

Nu vom cunoaşte niciodată bucuria sacrificiului de sine până când nu ne predăm lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieţii noastre. Lucrul cel mai dificil este să ne predăm pe noi înşine. „Mă voi preda dacă…!” sau: „O, da, cred c-ar trebui să-mi predau viaţa lui Dumnezeu”. Nu există nimic din bucuria sacrificiului de sine în nici unul dintre aceste cazuri.

De îndată ce ne predăm cu adevărat lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne dă bucuria lui Isus. Scopul final al sacrificiului de sine este să ne dăm viaţa pentru Prietenul nostru. Continue reading Rodnicia prieteniei