Tag Archives: Fritz Berger

Oswald CHAMBERS: Legea şi Evanghelia

78b4daf59ef6c236c71ceeb87670455a1 Decembrie 2016

Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singura poruncă se face vinovat de toate.

 lacov 2:10

Legea şi Evanghelia

Legea morală nu ia în considerare nicidecum slăbiciunea noastră ca fiinţe umane, nu ia în seamă ereditatea şi infirmităţile noastre: ea ne cere să fim cu totul morali. Legea morală nu se schimbă niciodată, nici pentru cei mai nobili, nici pentru cei slabi, ci este veşnic aceeaşi. Legea morală dată de Dumnezeu nu devine mai îngăduitoare faţă de cei slabi, nu ne scuză defectele, ci rămâne absolută pentru toate vremurile şi pentru toată veşnicia. Dacă nu ne dăm seama de aceasta, este din cauză că nu suntem cu adevărat conştienţi de legea lui Dumnezeu: imediat ce suntem conştienţi de aceasta, viaţa noastră devine o mare tragedie. Continue reading Oswald CHAMBERS: Legea şi Evanghelia

OSWALD CHAMBERS: Iertarea lui Dumnezeu

ephesians-1-7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

Efeseni 1:7

Iertarea Lui Dumnezeu

Fereşte-te de acea părere plăcută despre calitatea de Tată a lui Dumnezeu: Dumnezeu e atât de bun şi de iubitor, încât bineînţeles că ne va ierta. Acest sentiment nu-şi găseşte locul în Noul Testament. Singura bază de pe care Dumnezeu ne poate ierta este grozava tragedie a Crucii lui Cristos. Continue reading OSWALD CHAMBERS: Iertarea lui Dumnezeu

Oswald CHAMBERS: O atitudine fără vină

matei-5-23„Dacă… îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta…”

Matei 5:23

O atitudine fără vină

Dacă, atunci când vii la altar, îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta – nu dacă cercetezi şi găseşti ceva printr-o sensibilitate bolnăvicioasă, ci „dacă îţi aduci aminte“, adică dacă Duhul Lui Dumnezeu aduce acest lucru în conştiinţa ta -, du-te întâi de „împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ţi darul“. Nu protesta niciodată împotriva sensibilităţii puternice a Duhului Lui Dumnezeu din ţine atunci când El te educă până în cele mai mici amănunte. Continue reading Oswald CHAMBERS: O atitudine fără vină

Oswald CHAMBERS: Umbli tu necontenit cu Isus?

jesus-last-supper-82803-tablet

„Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.”

                                                                                                                                Luca 22:28

Umbli tu necontenit cu Isus?

Este adevărat că Isus Cristos este cu noi în ispitele pe care le avem, dar suntem oare şi noi cu El în ispitirile Lui? Mulţi dintre noi încetăm să umblăm cu Isus din momentul în care ştim din experienţă ce poate face El. Fii atent când Dumnezeu îţi schimbă împrejurările și vezi dacă mergi cu Isus sau o iei pe partea lumii, a cărnii şi a diavolului. Continue reading Oswald CHAMBERS: Umbli tu necontenit cu Isus?

Oswald CHAMBERS: Izvoare de bunătate

john-4-14-whoever-drinks-of-this-water-blue-copyApa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă…”

Ioan 4:14

Izvoare de bunătate

Domnul nostru nu ne prezintă imaginea unui canal, ci a unei fântâni. „Fiţi umpluţi” (Efeseni 5:18), şi dulceaţa relaţiei voastre vitale cu Isus se va revărsa din voi tot atât de înbelşugată cum aţi primit-o. Dacă descoperi că viaţa Lui nu „curge” din tine aşa cum ar trebui, tu eşti vinovatul; ceva a oprit curgerea. Rămâi lângă Sursă şi, vei fi binecuvântat tu personal? Nu din tine vor curge râuri de apă vie, viaţă de neînfrânt. Continue reading Oswald CHAMBERS: Izvoare de bunătate

Fritz BERGER: Temeţi-vă de Acela

luke 12-4,5

“Vă spun vouă prietenii Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă.” (Luca 12:4-5)

Temeţi-vă de Acela

În timpul acela mulţimile se strânseseră cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii.

Eu cred că nu au făcut publicaţii mari, şi nici nu au tipărit multe invitaţii, dar pentru că ieşea din El o putere care-i ajuta pe toţi, de aceea oamenii veneau şi căutau la El ajutor. Mă miră faptul acela că, cu toate că ÎI înconjura mulţimea mare, El vorbea ucenicilor Săi: “Păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia”. Continue reading Fritz BERGER: Temeţi-vă de Acela

Ai fost vreodată singur cu Dumnezeu?


TOTUL PENTRU GLORIA LUI

DE OSWALD CHAMBERS

12 IANUARIE

 

Ai fost vreodată singur cu Dumnezeu?

Când era singur, la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.

Marcu 4:34

Noi singuri cu El. Isus nu ne ia mereu la o parte să ne explice lucruri. El ni le explică pe măsură ce putem să le înțelegem. Alte vieţi sunt pentru noi nişte exemple din care avem de învăţat. Dumnezeu lucrează în noi ca să putem arăta cine suntem prin viaţa pe care o trăim. Aceasta este o muncă îndelungată care durează atât de mult, încât Dumnezeu are nevoie de tot timpul şi eternitatea pentru a face un om după planul Său. Continue reading Ai fost vreodată singur cu Dumnezeu?

Ești rob sau independent?

Rastignit cu HristosTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

Rob al lui Isus

Am fost răstignit împreuna cu Cristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.

Galateni 2:20

Aceste cuvinte înseamnă zdrobirea independenţei mele cu propriile mele mâini şi predarea în faţa supremaţiei Domnului Isus. Nimeni nu poate face aceasta în locul meu. Eu trebuie s-o fac singur. Dumnezeu mă poate aduce până în acest punct de trei sute şaizeci şi cinci de ori pe an, dar El nu mă poate forţa să trec prin el. Continue reading Ești rob sau independent?

CURĂŢIRE DEPLINĂ

f6bff6b3c97a0a764b965f1eaa2a0380TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

CURĂŢIRE DEPLINĂ

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

Ezechiel 36:25

Ce prilej de bucurie pentru noi! Cel ce ne-a curăţit cu sângele Domnului Isus, ne va spăla cu apa Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis şi El va face lucrul acesta: „Veţi fi curaţi.” Continue reading CURĂŢIRE DEPLINĂ

Justificarea prin credinţă

Crucea care aduce Lumina vietiiTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

Justificarea prin credinţă

Căci dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.

Romani 5:10

Eu nu sunt mântuit prin credinţă: prin credinţă doar îmi dau seama de faptul că sunt mântuit. Nu pocăinţa mă mântuieşte, ci pocăinţa este semnul că înţeleg ce a făcut Dumnezeu în Isus Hristos. Continue reading Justificarea prin credinţă