Tag Archives: Cuvântul pentru azi

NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT. PAȘAPORTUL.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică…” (2 Timotei 1:7)

Biblia spune: „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6). Așadar, nu te implica în lucruri care nu-ți solicită credința. Cheia biruinței este să ai mereu înainte o țintă pe care să vrei cu nerăbdare s-o atingi și pentru care să te încrezi în Dumnezeu. Fie îți asumi riscul, fie rămâi impasibil. Continue reading NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT. PAȘAPORTUL.

Tu faci să cânte de bucurie venirea dimineţii şi a serii

psalm-65-8-1024x576

Psalmul 65

Înainte ca lauda să devină universală, în zorii zilei mileniale (Psalmul 66), ea este pregătită în linişte în inima celor răscumpăraţi. Trebuie să ne fie familiară această adorare care se înalţă în tăcere spre Dumnezeu într-un mod cu atât mai real, cu cât cuvintele nu pot s-o exprime. Să experimentăm această închinare şi când suntem pe drum, şi în timpul pauzelor la lucru, şi în patul nostru în „vegherile nopţii”… (Psalmul 63.6). Ea va fi întotdeauna ascultată şi înţeleasă de Cel care ascultă rugăciunea (v. 2). Continue reading Tu faci să cânte de bucurie venirea dimineţii şi a serii

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

psalm46-1-1http://nowheresoonthere.blogspot.com

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI  Volumul IV

6 Ianuarie 2017

Psalmul 46

Cât de mulţi credincioşi aflaţi în necaz au făcut preţioasa experienţă din versetul 1! In ceasul încercării, şi mai ales în clipa ispitirii, tânărul creştin nu trebuie nicidecum să uite că are la dispoziţia sa acest adăpost, această putere, acest ajutor întotdeauna uşor de găsit. Astfel de resurse nu se găsesc nicidecum în el însuşi, nici în hotărârile înţelepte pe care el le-a luat, ci în Dumnezeu, în comuniunea cu El. Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

BENEFICIILE CITIRII CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

6130647064_b11d40ef61_b“Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele…”

Ieremia 15:16

     Dumnezeu le promite anumite lucruri celor ce petrec timp în fiecare zi ca să-L cunoască prin Cuvântul Său.

Să ne uităm la câteva dintre ele:

1) Bucurie. “Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor.”
Continue reading BENEFICIILE CITIRII CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Charles H. SPURGEON: Binecuvântarea încercărilor

romans-5-3-5

…căci ştim că necazul aduce răbdare.

Romani 5.3

BINECUVÂNTAREA ÎNCERCĂRILOR

Aceasta este o făgăduinţă care se împlineşte, şi nu este dată numai de formă. Noi avem nevoie de răbdare, şi avem aici mijlocul prin care s-o căpătăm. Nu este altceva decât să răbdăm; să învăţăm să răbdăm, ca atunci când înveţi să înoţi. Nu putem să dobândim arta de a înota pe uscat, tot aşa nu putem învăţa răbdarea fără încercare. Nu este cazul să te osteneşti şi să te frămânţi ca să câştigi liniştea sufletului, care vine numai dacă te învoieşti în toate cu voia lui Dumnezeu. Continue reading Charles H. SPURGEON: Binecuvântarea încercărilor

Oswald CHAMBERS: La ce e bună ispita?

00a1919a813e4dabcef1ad06e1836689„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.”

1 Corinteni 10:13

La ce e bună ispita?

Cuvântul ispită a ajuns să însemne astăzi ceva rău şi avem tendinţa să-l folosim greşit. Ispita în sine nu este păcat, ea este un lucru cu care  trebuie să ne confruntăm dacă suntem oameni. A nu fi ispitit ar însemna a fi vrednic de dispreţuit. Continue reading Oswald CHAMBERS: La ce e bună ispita?

Oswald CHAMBERS: Ce urmează după predare?

82c37701da9f7773e041928acc9ed979“Am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”

loan 17:4

Ce urmează după predare?

Predarea nu este predarea vieţii exterioare, ci a voinţei; când aceasta s-a făcut totul. Sunt foarte puţine crize în viaţă; criza cea mare este predarea voinţei. Dumnezeu nu zdrobeşte niciodată voinţa omului, obligându-l să se predea. El nu imploră niciodată, ci aşteaptă până când omul îşi predă Lui voinţa. O dată ce s-a dat această bătălie, nu mai e nevoie ca ea să se dea iarăşi. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ce urmează după predare?

Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

4961c2ccf8dc5130468b766c6e0a94dc“Râuri de apă vie.”

loan 7:38

Răspândirea vieţii

Un râu ajunge prin locuri pe care izvorul nu le cunoaşte, iar Isus spune că, dacă am primi din plinătatea Sa oricât de puţin s-ar vedea aceasta în viaţa noastră, din noi vor curge râuri care vor binecuvânta cele mai îndepărtate părţi ale pământului. Noi n-avem nimic de-a face cu această revărsare – „Lucrarea lui Dumnezeu este să credeţi.(Ioan 6:29). Dumnezeu rareori lasă ca un om să vadă ce mare binecuvântare este el pentru ceilalţi. Continue reading Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

Oswald CHAMBERS: Ai Lui!

2  Cor 5.17„Ai Tăi erau. şi Tu Mi i-ai dat”

Ioan 17:6

Ai Lui!

Misionarul este omul pe care Duhul Sfânt la făcut să înţeleagă cuvintele: „Tu nu eşti al tău“. A spune „Nu mai sunt al meu” înseamnă a fi ajuns la o poziţie înaltă in nobleţea spirituală. Natura adevărată a vieţii, în goana de fiecare zi, se vede în predarea mea deliberata lui Isus Cristos, preferându-L pe El mai presus de orice altceva. Duhul Sfânt îmi prezintă natura lui Isus ca să mă facă una cu El, nu ca să devin un „trofeu” expus în vitrină. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ai Lui!

Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii

1Co2“Căci noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Hristos Isus ca Domn.”

2 CORINTENI 4:5

Noi n-am primit duhul lumii

Lucrurile cereşti ne sunt descoperite prin Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care aparţin cerului ai cărui cetăţeni sintem acum. “Noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu.” (1Cor. 2:12). Aici este poziţia noastră şi de aici ne luăm sursa de viaţă ca să trăim ca adevăraţi creştini. Dacă ar fi fost totdeauna aşa, noi am fi fost totdeauna adevărate “epistole” ale lui Hristos în casele noastre, în îmbrăcămintea noastră, în viaţa noastră de fiecare zi, în toate lucrurile care arată ce este în inima noastră şi a cui este ea. Continue reading Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii