Tag Archives: Sămânța bună

Lucrarea conştiinţei. TRANSFORMAREA PERSONALĂ.

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele.”
Romani 2:15

Lucrarea conştiinţei

Cu câtva timp în urmă, în cartierul nostru, cineva a găsit într-o noapte un portmoneu cu 500 euro pe care l-a predat poliției. Cineva a replicat că trebuia să-și țină banii, deoarece nu l-a văzut nimeni. „Te înșeli”, răspunse cel care a găsit banii, „există doi martori: Dumnezeu în care cred și conștiința mea care m-ar fi condamnat dacă făceam altfel de cum am fost îndemnat.” Continue reading Lucrarea conştiinţei. TRANSFORMAREA PERSONALĂ.

Advertisements

Sămânța bună. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

„Caut eu oare, în clipa aceasta… să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.”
Galateni 1:10

Cui dorim să-i fim pe plac?

Unul dintre antrenorii cei mai de succes din istoria fotbalului american profesionist a fost Vince Lombardi de la Green Bay Packers. Un reporter a întrebat cum reușeau membrii echipei să se dedice atât de mult acestui sport în fiecare duminică. „De ce este echipa voastră atât de diferită față de celelalte echipe? Cum reușiți să dați pe teren tot ce aveți mai bun?Continue reading Sămânța bună. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

Bunătatea unui om

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate…”
Psalmul 49:4

Bunătatea unui om

Într-o regiune uscată nu existau rezerve locale de apă. Pentru nevoile zonei s-a construit un canal, prin care apa venea de la o distanță de 150 km.

Cu mult înaintea acestei perioade, în acea zonă trăia un bărbat, care era veșnic ocupat și se părea că nutrea o singură ambiție, aceea de a strânge bani. Hrana lui era simplă. Locuia singur, refuzându-și luxurile și chiar cele mai mărunte lucruri ale vieții obișnuite. Oamenii îl considerau ca fiind un om zgârcit și, cu toate că era cinstit în toate afacerile pe care le făcea în îndeplinirea datoriilor care-i reveneau, era disprețuit de toată lumea. Continue reading Bunătatea unui om

Totul spre bine?

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…”
Romani 8:28

Totul spre bine?

Noi  nu  înțelegem  tot  ce  întâmpinăm  în  viață.  Multe întrebări rămân fără răspuns pe pământ. Dar ceva vrem să reținem: tot ce trăim și prin tot ce trecem, acționează spre binele nostru!

„Toate lucrurile!” Nu sunt numai împrejurările bune sau întâmplările pozitive. Nu, și greutățile din viață sunt cuprinse aici – da, tot ce nu ne-am fi dorit. Poate să fie vorba chiar de rău, căci Dumnezeu poate scoate din el bine: Continue reading Totul spre bine?

Priorităţi

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.”
Efeseni 5:16

Priorităţi

Într-o revistă, scriitoarea Maxine Hancock amintește că după ce prima ei carte a fost tipărită, a întâlnit o femeie care era soră medicală la o maternitate. Cu o grămadă de copii micuți trăgând de ea, femeia s-a uitat cercetătoare la scriitoarea Maxine Hancock și a spus: „Doamnă! Trebuie să fiți foarte ocupată!” „Nu cred să fiu mai ocupată ca dumneavoastră”,a răspuns Maxine. „Cum aveți timp să le faceți pe toate?” a întrebat femeia. „Simplu. Nu le fac pe toate. Fac prima dată ceea ce cred că este cel mai important.” Continue reading Priorităţi

Genealogiile – Importante pentru Dumnezeu

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Aceștia sunt fiii provinciei, care s-au suit din captivitate, dintre cei care fuseseră deportați, pe care i-a deportat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui … Numărul bărbaților poporului Israel: Fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi … bărbații din Micmas, o sută douăzeci și doi; bărbații din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; bărbații celuilalt Nebo, cincizeci și doi.
Neemia 7: 6-10, 31-33

Genealogiile – Importante pentru Dumnezeu

De câte ori nu am ajuns cu toții la astfel de pasaje și am trecut imediat peste ele, trecând la următorul capitol! Numele străine de obicei nu înseamnă mai nimic pentru noi. În plus, sunt și greu de citit și de pronunțat. Atunci de ce le-a așezat Dumnezeu în Cuvântul Său? Continue reading Genealogiile – Importante pentru Dumnezeu

Nu merităm mai mult…

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiți neprihăniți… prin… Hristos Isus.”
Romani 3:22-24

Nu merităm mai mult…

Un evanghelist a vorbit despre femeia păcătoasă din Luca 7.36-50. Printre altele a spus că fariseul, mândru de sine, a rămas mai departe în starea sa rea, pe când femeia păcătoasă care și-a recunoscut păcatele, a primit iertarea Mântuitorului. Evanghelistul a sfârșit predica prin cuvintele: „În fața lui Dumnezeu nu merităm mai mult decât această femeie păcătoasă. Pentru a primi iertarea păcatelor trebuie să ne recunoaștem starea jalnică de vină și să venim la Mântuitorul care dorește să ne mântuiască…Continue reading Nu merităm mai mult…

«EU SUNT». RĂSPUNSUL E PE DRUM!

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Când le-a zis Isus: «Eu sunt», ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ.”

Ioan 18:6

Eu sunt

Când Iuda cu ceata ostașilor și aprozii au venit să-L prindă pe Isus, L-au auzit rostind cuvintele: „EU SUNT”, expresie a divinității veșnice a Domnului Isus. Atunci acei oameni, cu toată îndrăzneala lor, s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Ei se aflau în prezența Aceluia, despre care este scris în Psalmul 27: „Când înaintează cei răi împotriva mea…, se clatină și cad.” Deoarece a venit pentru a-i mântui pe păcătoși, Domnul i-a lăsat să se ridice. Acest „Eu sunt” este în raport cu gloria Persoanei Domnului Isus Hristos, înaintea căreia nici un om nu poate să stea; la acest glas, toți cad, chiar dacă au arme în mână. Continue reading «EU SUNT». RĂSPUNSUL E PE DRUM!

Tineri din Scriptură, Un om al rugăciunii.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și-a luat toiagul în mână și și-a ales cinci pietre netede din pârâu și le-a pus în sacul de păstor pe care-l avea, în traistă, și praștia lui era în mâna lui.
1 Samuel 17:40

Tineri din Scriptură – David

David cu siguranță știa să mânuiască bine praștia. Avusese multe prilejuri să exerseze pe vremea când păzea oile sale. Însă nu pe priceperea lui s-a bazat el atunci când l-a înfruntat pe Goliat. El avea credința că lupta este a Domnului și venea astfel împotriva filisteanului în numele lui Dumnezeu (versetele 45 și 47). Nu s-a bazat pe resursele omenești atunci când a luat cele cinci pietre netede din pârâu. Aceste pietre netede reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu folosit prin puterea Duhului de către cel care trăiește în deplină dependență de Dumnezeu. Când Satan L-a ispitit pe Domnul Isus, a fost înfrânt prin faptul că Domnul a folosit Scriptura. El a folosit trei citate luate doar din cartea Deuteronom, care face parte din Pentateuh, adică din cele cinci cărți ale lui Moise. La fel, David a folosit o singură piatră din cele cinci pe care le luase. Continue reading Tineri din Scriptură, Un om al rugăciunii.

La ce privim?

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea…”
Evrei 12:2

La ce privim?

Sarcina unui bărbat era să evalueze diamante. Zilnic examina multe feluri de diamante, stabilindu-i fiecăruia prețul după valoarea individuală. A fost întrebat la un moment dat cum putea să se uite la atâtea diamante și să nu se încurce, cum putea să-și conserve simțul valorii diamantelor. El a răspuns că la fiecare jumătate de oră își ridică privirea și se uită la un diamant perfect, pe care îl ține mereu pe  masa  de  lucru.  Privind  acel  diamant  superb,  simțul valorii i se refăcea! Continue reading La ce privim?