Tag Archives: Sămânța bună

Subofițerul și întrebările sale

SĂMÂNȚA BUNĂ

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia …
Efeseni 2:1-2

Subofițerul și întrebările sale

Am intrat în armată ca un om tânăr și zelos. Am cutreierat toată țara, în mod deosebit în vremurile agitate, atunci când trebuia să fim când într-un loc, când în altul; astfel am ajuns până dincolo de granița patriei noastre. Am fost sănătos și uneori bolnav, am avut belșug și am dus și lipsă. Am mărșăluit pe jos și am mers cu trenul, am vizitat biserici și teatre, am fost vesel pe ringuri de dans și curând am ajuns suspinând prin spitale. Am fost bine văzut de superiorii mei și respectat de camarazii mei, treceam drept educat în felul meu. Continue reading Subofițerul și întrebările sale

Advertisements

Pentru mine

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.
Ioan 10:10

Pentru mine

Era redus mintal. Nu învățase nici să citească, nici să scrie – cât despre socotit, nici vorbă. Deseori îl găseai în fața casei, unde împreună cu copiii mici făcea neghiobii. El avea grijă de ei, iar micuții erau atașați cu toată inima de el. Într-o zi, micuța fetiță blondă alergă peste drum. Totul se petrecu fulgerător. Frânele scrâșniră, apoi liniște de mormânt, până când țipetele copilului speriat sfâșiară liniștea. Nu i se întâmplase nimic, dar prietenul infirm al copilului era mort. Alergase direct între vehicul și fetiță. Continue reading Pentru mine

MAIMUȚA și PAPAGALUL

SĂMÂNȚA BUNĂ

Vai de cei ce numesc răul bine, și binele, rău, care spun că întunericul este lumină, și lumina, întuneric
Isaia 5:20

Maimuța și papagalul

Un om avea o maimuță și un papagal, care a fost învățat să răspundă “bine” ori de câte ori era întrebat: “Ce mai faci?”. Într-o zi, omul a plecat de acasă uitând să închidă papagalul în colivie și astfel acesta a rămas liber în cameră împreună cu maimuța. Continue reading MAIMUȚA și PAPAGALUL

Advertisements

Marea lecție – Lucrarea unui tânăr

Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: “Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego …”.
Daniel 3:28

Marea lecție

Cuvântul lui Dumnezeu a fost asigurarea acestor tineri împotriva focului. În mintea lor, ei nu s-au îndoit nicio clipă că Dumnezeu nu va onora făgăduința Sa. Credința lor statornică în Dumnezeu le-a fost scut în cele din urmă împotriva focului. Iată o minunată lecție pentru noi!

Continue reading Marea lecție – Lucrarea unui tânăr

Advertisements

Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea.
Proverbe 22:6

Întreaga educație creștină poate fi redusă la două scurte propoziții: «Bazează-te pe Dumnezeu pentru copiii tăi» și «Educă-ți copiii pentru Dumnezeu». Prima fără cea de-a doua este libertinaj; a doua fără prima este legalism; amândouă luate împreună înseamnă creștinism sănătos și practic. Continue reading Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea

Advertisements

Cât de minunat lucrează Dumnezeu!

 

El face rana și tot El o leagă; El rănește, și mâna Lui tămăduiește.
Iov 5:18

Soția mea și cu mine mergeam printr-un parc mare al unui oraș. Un bărbat și o femeie veneau spre noi din partea cealaltă. Am început o discuție cu ei, pentru a le spune despre Isus Hristos și despre fericirea veșnică pe care vrea să ne-o dăruiască. Atunci, femeia s-a uitat la noi cu bucurie: “Și eu sunt o creștină și cred în Domnul Isus ca Mântuitorul meu”.

Și apoi ne-a povestit povestea ei uimitoare de întoarcere la Dumnezeu.

Acum 30 de ani am venit la credință. Soțul meu și cu mine am mers cu fetița noastră de cinci ani de-a lungul unei străzi. Soțul meu o ținea de mână. Deodată micuța s-a desprins și a sărit direct pe stradă. A fost lovită de o mașină și grav rănită. Am fost foarte șocați. După ce s-a anunțat situația, șoferul, total nevinovat, s-a uitat îngrijorat la fetița lovită. Și a început să se roage Domnului Isus Hristos pentru micuță. Continue reading Cât de minunat lucrează Dumnezeu!

Advertisements

Vorbe goale și lumești

Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
2 Timotei 2:16

Vorbe goale și lumești

Se spune despre un sultan că a visat că își va pierde toți dinții. Imediat după ce se trezise, l-a întrebat pe un tălmăcitor de vise ce înseamnă visul său. “O, ce nefericire, stăpâne!”, zise acesta. “Fiecare dinte înseamnă pierderea unuia dintre membrii familiei tale!” — “Ce îndrăznești să-mi spui, nebunule?”, zise sultanul, care dădu poruncă să fie pedepsit cu 50 de lovituri de ciomag. Continue reading Vorbe goale și lumești

Advertisements

Crainicul

Ascultați … și luați aminte, ca să pricepeți.
Proverbe 4:1

SĂMÂNȚA BUNĂ http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Crainicul

Acum câteva decenii, când doar câțiva oameni puteau să-și permită să cumpere un ziar, un om, numit crainic, mergea pe străzile orășelului nostru, se oprea la locurile oficiale și intersecții, suna din clopot și aducea la cunoștința populației știri oficiale importante, dispoziții, decrete, întâmplări deosebite, care erau de interes general. Când se auzea clopotul lui, ferestrele și ușile se deschideau de jur-împrejur, și oamenii ascultau cu atenție ce li se comunica. Întotdeauna, crainicul începea veștile sale cu aceleași cuvinte: “Ascultați – ascultați-mă!”. Și nimeni nu s-ar fi gândit să se întoarcă dezinteresat și să nu dea atenție deplină veștilor.
Continue reading Crainicul

Advertisements

Mărturii despre Biblie

Iarba se usucă, floarea cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
Isaia 40:8

Lordul Byron, poet englez: “În această sfântă Carte se cuprinde taina tuturor tainelor. Fericiți sunt acei muritori, cărora Dumnezeu le-a dat darul de a auzi, de a citi, de a rosti o rugăciune și de a primi cu umilință cuvintele acestei cărți. Fericiți sunt cei care pot să deschidă poarta și să meargă cu hotărâre pe calea arătată de ea.”

Emanuel Kant, filozof german: “Biblia este Cartea al cărei conținut mărturisește el singur originea-i divină. Ea ne descoperă cât de mare este vina noastră, cât de adâncă ne este căderea, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorocit.”
Continue reading Mărturii despre Biblie

Advertisements

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Ezechiel 1:15-28

 Cârmuirea lui Dumnezeu

d69dd502d5c6b3201a3be28b82d4cb46Ansamblul viziunii profetului se prezenta ca un car înfricoşător funcţionând pe mai multe niveluri.

Roţile sale, deosebit de înspăimântătoare, plecau şi veneau pe pământ întrun mod care putea părea arbitrar. Punerea lor în mişcare însă depindea de făpturile vii, iar acestea mergeau „încotro trebuia Duhul să meargă“ (v. 20).

Aceste roţi sunt un simbol al cârmuirii lui Dumnezeu, sau al providenţei Sale. Evenimentele din lume sunt dirijate de Duhul Lui – care „suflă încotro vrea“ (Ioan 3.8) – şi nu de întâmplare, cum pretind mulţi oameni care refuză să privească mai sus. Ei văd „roţile“, nu însă şi pe Cel care le mişcă. Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Ezechiel 1:15-28

Advertisements