Tag Archives: Pocainta

Nesigur în viitor?

“… și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!

2 Corinteni 5:20

Nesigur în viitor?

De aceea ți se transmite o rugăminte caldă și serioasă: Puneți deja aici pe pământ lucrurile tale în ordine cu Dumnezeu! Nu amâna pe mai târziu! Este urgent. Gândește-te, pe Dumnezeul cel sfânt L-a costat singurul Lui Fiu iubit, pentru ca tu să poți primi iertarea păcatelor. La crucea de la Golgota, El a lăsat să cadă judecata, pe care am meritat-o noi, asupra Domnului Isus. Dar El vrea ca darul lui Dumnezeu, oferta Lui să fie acceptată. Cum se face acest lucru?
Continue reading Nesigur în viitor?

Oswald CHAMBERS: POCĂINȚA

1a9011dd036798fbe089b9593d820613

Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire.

2 Corinteni 7:10

Pocăinţa

Convingerea de păcat este cel mai bine descrisă de următoarele cuvinte: ”Ce trist că păcatele mele. Mântuitorul meu, / Cad asupra Ta.” Convingerea de păcat este unul dintre cele mai rare lucruri din viaţa omului. Ea este începutul cunoaşterii lui Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: POCĂINȚA

Protecția noastră

bible-verse-psalm-32-v-1-600x400-claimedFerice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit!

Psalmul 32:1

Protecția noastră

Știința poate fi un domeniu extrem de periculos, lucru ce ar putea fi confirmat de către inventatorii din toate timpurile. Din păcate, mulți dintre ei nu mai pot face acest lucru, pentru că au fost omorâți cu mult timp în urmă chiar de către invențiile lor. Dintre inventatorii, care au căzut pradă propriilor invenții, face parte legendara Marie Curie. Ceea ce a ucis-o pe faimoasa fiziciană este invizibil pentru ochiul uman: radioactivitatea. Continue reading Protecția noastră

Investește acum 15 minute pentru veșnicie

tumblr_muffttr58s1qm7aito1_500

19 Iulie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald CHAMBERS

Autoritate peste cel credincios

„ Voi Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi, căci sunt.”

Ioan 13:13

Domnul nostru nu insistă niciodată asupra autorităţii Sale; El nu spune niciodată  „Trebuie să faci…!” Ne lasă cu totul liberi să alegem atât de liberi, încât Îl putem scuipa în faţă, aşa cum au făcut unii; atât de liberi, încât Îl putem trimite la moarte, aşa cum au făcut unii; şi El nu va scoate nici un cuvânt. Dar când viaţa Lui se naşte în mine prin puterea Răscumpărării Lui  imediat Îi recunosc dreptul de a avea autoritate absolută asupra mea. Continue reading Investește acum 15 minute pentru veșnicie

Fii gata!

Meditații pentru 18 Aprlie

bible-1Dumnezeu l-a chemat… şi el a răspuns:

lată-mă!”

Exod 3:4

Când ne vorbeşte Dumnezeu, mulţi dintre noi suntem ca pierduţi în ceaţă; nu dăm nici un răspuns. Răspunsul lui Moise a arătat că el ştia unde se afla. A fi gata înseamnă a avea o relaţie bună cu Dumnezeu şi a şti unde ne aflăm în prezent. Suntem atât de insistenţi în aI spune Lui Dumnezeu unde ne-ar plăcea să mergem! Continue reading Fii gata!

De ce nu poți crede?

Eu nu pot să cred!“

indreptatirea-prin-credintaPrin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Epistola lui Pavel către Evrei 11:3

– Eu nu pot să cred, spun unii.

– Ah, de-aș putea să cred, spun alții.

Iată câteva expresii pe care le auzim mereu! Dar să ne întrebăm dacă este adevărat ceea ce spun oamenii cu aceste cuvinte. Dacă spui și tu astfel de cuvinte, vreau să te rog să fii sincer față de tine însuți. Tu crezi multe lucruri pe care le spun oamenii, lucruri pe care nu le poți verifica, crezi promisiunile lor, vorbirile lor, cărțile lor, deși știi că se minte mult. De ce nu-L crezi și pe Dumnezeul atotputernic care este în Sine Însuși adevărul absolut? Continue reading De ce nu poți crede?

CÂSTIGA RAZBOIUL PERSONAL ÎMPOTRIVA SATANEI (1)

A-Roaring-LionFIȚI TREJI ȘI VEGHEAȚI!

Fiţi treji, şi vegheaţi”  – 1 Petru 5:8

Când două state se hotărăsc să pună capăt unui conflict, conducătorii lor semnează tratate care prilejuiesc refacerea relaţiilor de pace şi prietenie între ele. Moartea şi învierea lui Hristos l-au învins pe Satana definitiv şi irevocabil. Apoi Hristos cel victorios „S-a suit sus, a luat robia roabă“. (Efeseni 4:8). El a fost reprimit în cer în calitatea Sa de învingător. Continue reading CÂSTIGA RAZBOIUL PERSONAL ÎMPOTRIVA SATANEI (1)

Proverbele lui Solomon 1

Solomon (1)Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Proverbe 1.7

PROVERBE 1

1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,

2. pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;

3. pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; Continue reading Proverbele lui Solomon 1

Ţinta mesajului nostru

The sword of the SpiritN-am vrut să aduc pacea, ci sabia.

Matei 10:34

Nu îl compătimi niciodată pe sufletul a cărui situaţie te face tragi concluzia că Dumnezeu este aspru. Dumnezeu este mult mai blând decât putem să ne închipuim noi și, din când în când, El ne dă ocazia să fim duri, pentru ca El să fie văzut ca Cel blând.

 Dacă un om nu poate ajunge la Dumnezeu, aceasta este din cauză că există un lucru secret la care nu vrea să renunţe.  “….Recunosc că am greşit, dar nu intenţionez și să renunţ la acel lucru sub nici un motiv.“.  Este dificil să arătăm compasiune într-un astfel de caz; trebuie să pătrundem adânc până ajungem la rădăcina problemei care cauzează ostilitate şi resentimente faţă de mesajul lui Dumnezeu. Continue reading Ţinta mesajului nostru