Tag Archives: Lidia Miu

Versetul zilei de 19 și Mana

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
 
Psalmii 51:1
***

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, când a venit ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Și, la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunând: „Eloi, Eloi, lama sabactani?”, care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” … Și Isus, scoțând un strigăt tare, Și-a dat duhul. Și perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos.

Marcu 15:33,34,37,38 Continue reading Versetul zilei de 19 și Mana

Versetul zilei și Mana

“Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?”
 

Psalmul 77:13 / 18 Ianuarie 2020

***

 

DOMNUL ESTE APROAPE

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și aceste cuvinte, pe care ți le poruncesc astăzi, să fie în inima ta. Și să le întipărești în fiii tăi și să vorbești despre ele când șezi în casa ta și când mergi pe drum și când te culci și când te scoli.

Deuteronom 6.5-7


Dumnezeu îi ține pe părinți responsabili să-și învețe copiii. Înțelegem noi că acest lucru se aplică la fiecare aspect al vieții? Aceasta este una dintre cele mai mari responsabilități pe care noi, părinții, le avem. Când Dumnezeu i-a eliberat pe israeliți din Egipt, le-a dat instrucțiuni specifice cu privire la lucruri importante pentru inima Lui. El a menționat adesea ceea ce părinții trebuiau să răspundă, atunci când copiii lor le puneau anumite întrebări. Continue reading Versetul zilei și Mana

ARATĂ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (1)

„Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ARATĂ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (1) – Fundația SEER

Dragostea omenească spune: „Te iubesc – atâta timp cât îmi împlinești așteptările, cât ești de acord cu politica mea, cât mergi la aceeași biserică la care merg și eu, sau cât te potrivești cercului meu social.” Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. El nu a așteptat ca noi să merităm, ca El să facă primul pas. „Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” Și atunci când a făcut acest lucru, El a schimbat toate regulile.

Domnul Isus a zis: „Vă dau o poruncă nouă… cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.” (Ioan 13:34). „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Matei 22:39). „Iubiți… fără să nădăjduiți ceva în schimb” (Luca 6:35). Continue reading ARATĂ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (1)

ODIHNĂ ÎN LINIŞTE

Îi voi face să locuiască în linişte.

Osea 2:18

Da, Dumnezeu dă pace poporului Său. Versetul acesta ne vorbeşte de un ”legământ cu fiarele câmpurilor, păsările cerului şi târâtoarele pământului”. Aceasta înseamnă pacea în mijlocul vrăjmaşilor pământeşti, încercărilor ascunse ca mici necazuri, lucruri, care pot, dar nu trebuie să tulbure odihna noastră. Domnul vrea să nimicească tot ceea ce ameninţă poporul Său. ”El va zdrobi în ţară arcul, sabia şi războiul”. Pacea este asigurată, deoarece elementele potrivite s-o tulbure, au fost nimicite. Continue reading ODIHNĂ ÎN LINIŞTE

Sămânța Bună: Cugetări

Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul ales. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult.

Proverbe 8:10,11


SĂMÂNȚA BUNĂ – 
Cugetări

O fațadă frumoasă, o prezentare remarcabilă poate să impresioneze pe oameni, dar nu pe Dumnezeu.

Când înșelăm așteptările altora prin cuvinte sau prin fapte, atunci afirmăm ceea ce nu avem.

Oamenii înțelepți învață și din greșelile și faptele semenilor.

Cel mai nobil om este acela care își apără dușmanii.

Certurile nu ar avea loc, dacă vina ar fi numai a uneia dintre părți. Continue reading Sămânța Bună: Cugetări

Evanghelia după Ioan- Capitolul 5

Ioan 5
1. După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
2. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.
3. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.
4. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.
5. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
6. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: “Vrei să te faci sănătos?”

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 5

Cuvântul care curăță

Trimite lumina și adevărul Tău, ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt și la locașurile Tale!

Psalmul 43.3

Cuvântul care curăță

Un preot cu temere de Dumnezeu i-a întrebat pe niște participanți la slujba de vestire a Cuvântului de ce nu ascultă niciodată predica. Pentru a se îndreptăți, aceștia au răspuns că au o minte foarte slabă și că uită îndată ceea ce aud. Preotul le-a dat un coș și i-a trimis să pună apă în el. După un timp au adus coșul spălat. „Vedeți”, le-a zis preotul, „coșul a lăsat să treacă apa prin el și s-a curățat. Tot așa este și cu sufletul. Cu toate că nu puteți ține minte, totuși Cuvântul lui Dumnezeu ne curăță”. Continue reading Cuvântul care curăță