Tag Archives: Lidia Miu

Totul spre bine?

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…”
Romani 8:28

Totul spre bine?

Noi  nu  înțelegem  tot  ce  întâmpinăm  în  viață.  Multe întrebări rămân fără răspuns pe pământ. Dar ceva vrem să reținem: tot ce trăim și prin tot ce trecem, acționează spre binele nostru!

„Toate lucrurile!” Nu sunt numai împrejurările bune sau întâmplările pozitive. Nu, și greutățile din viață sunt cuprinse aici – da, tot ce nu ne-am fi dorit. Poate să fie vorba chiar de rău, căci Dumnezeu poate scoate din el bine: Continue reading Totul spre bine?

Advertisements

IDEI PENTRU STUDIEREA SCRIPTURII (1), (2) & (3)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IDEI PENTRU STUDIEREA SCRIPTURII (1)

„Poruncile Tale însă sunt fără margini” (Psalmul 119:96)

Psalmistul a scris: „Văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă sunt fără margini.” Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată când citim un verset, vom descoperi în el ceva nou. E ca lumina răspândită de un diamant: pe măsură ce îl rotim, vedem o altă fațetă a frumuseții lui. De aceea Biblia este diferită de orice altă carte pe care o vom citi vreodată. Vom afla lucruri despre Dumnezeu din experiența personală și din gândurile și experiențele altora, dar pe El vom ajunge să-L cunoaștem prin citirea Cuvântului Său mai mult decât pe orice altă cale. Continue reading IDEI PENTRU STUDIEREA SCRIPTURII (1), (2) & (3)

SĂ FIM PLINI DE ROD, CA ȘI CEILALȚI SĂ VADĂ!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SĂ FIM PLINI DE ROD, CA ȘI CEILALȚI SĂ VADĂ!

„Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20)

Când vorbim despre „rodul Duhului”, ne referim la nouă trăsături de caracter: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândețea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). Continue reading SĂ FIM PLINI DE ROD, CA ȘI CEILALȚI SĂ VADĂ!

SPUNE-I DA LUI DUMNEZEU!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SPUNE-I DA LUI DUMNEZEU!

„Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

William Carey este cunoscut ca fiind „părintele misiunilor moderne.” Însă numărul realizărilor sale din India a fost aproape egal cu numărul obstacolelor pe care le-a depășit pentru a ajunge acolo. Un grup de misionari i-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe păgâni, tinere, El o va face fără ajutorul tău sau al nostru!

Carey nu a fost misionar de profesie. El era un tânăr englez cu sănătatea șubredă, soția lui fiind însărcinată și având deja copii mici. Era la fel ca noi toți – încerca să-și câștige pâinea și să supraviețuiască. Dar mai avea ceva, o întrebare arzătoare care nu-i dădea pace: „Cine va merge la cei pierduți din India, dacă nu merg eu?” Mai târziu, privind în urmă, Carey a înțeles că provocările pe care le-a învins în locul natal au fost exact ceea ce l-a pregătit pentru succesul misiunii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu în străinătate. Continue reading SPUNE-I DA LUI DUMNEZEU!

ZIDIREA OAMENILOR (2) & (3)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ZIDIREA OAMENILOR (2)

„Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora” (Romani 15:2)

Doi bărbați care împărțeau același salon de spital au devenit prieteni. Unul dintre ei avea voie să stea ridicat o oră în fiecare zi. Avea patul lângă singura fereastră existentă. Celălalt își ducea zilele întins pe spate. În fiecare zi, bărbatul de la fereastră îi descria celuilalt activitatea și culorile lumii din exterior: parcul din jurul unui lac, rațele care înotau, copiii care se jucau, cuplurile care se plimbau ținându-se de mână, linia orizontului din depărtare… Continue reading ZIDIREA OAMENILOR (2) & (3)

ZIDIREA OAMENILOR (1)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ZIDIREA OAMENILOR (1)

„Fivi… s-a arătat de ajutor multora” (Romani 16:1-2)

Biserica ta are nevoie de membri devotați lucrării de sprijinire și de încurajare a celorlalți. De oameni ca Fivi, despre care Pavel spune că „s-a arătat de ajutor multora.” Expresia „a fi de ajutor” în greacă se aplica antrenorilor care îi pregăteau pe atleți și se asigurau că sunt antrenați și echipați ca să câștige.

Teologul H.F. Moule a descris-o pe Fivi drept „campioana care i-a susținut pe alții, prietenă curajoasă și devotată celor convertiți aflați în încercare, ducând lupte de protest în timpul cărora a avut parte de împotrivire și pledând pentru cauza celor săraci.” E o misiune foarte grea! Și în generația egocentrică în care trăim, nu mulți sunt dispuși să-și asume această misiune. De fapt, nu există o investiție mai mare decât cea în oameni! Continue reading ZIDIREA OAMENILOR (1)

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

„Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte.” (1 Corinteni 1:27)

Câtă vreme ai nevoie de aprobarea oamenilor, Dumnezeu este limitat în ceea ce poate face prin tine. Credința înseamnă între altele și disponibilitatea de a părea nebun. De aceea credința și smerenia merg mână în mână. Continue reading FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

Nu merităm mai mult…

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiți neprihăniți… prin… Hristos Isus.”
Romani 3:22-24

Nu merităm mai mult…

Un evanghelist a vorbit despre femeia păcătoasă din Luca 7.36-50. Printre altele a spus că fariseul, mândru de sine, a rămas mai departe în starea sa rea, pe când femeia păcătoasă care și-a recunoscut păcatele, a primit iertarea Mântuitorului. Evanghelistul a sfârșit predica prin cuvintele: „În fața lui Dumnezeu nu merităm mai mult decât această femeie păcătoasă. Pentru a primi iertarea păcatelor trebuie să ne recunoaștem starea jalnică de vină și să venim la Mântuitorul care dorește să ne mântuiască…Continue reading Nu merităm mai mult…

Pe urmele Mielului lui Dumnezeu. Șapte pași spre biruință!

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească … cinstea, slava și lauda!”
Apocalipsa 5:12

Pe urmele Mielului lui Dumnezeu

În Scriptură, Domnul și Mântuitorul nostru poartă diferite nume. Când Mântuitorul este numit Mielul lui Dumnezeu, atunci acest nume se referă la faptul că EL este sacrificiul perfect și suprem pentru păcat. Toată omenirea se află sub blestemul morții, care a venit prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva. Astfel, omenirea de la Adam până astăzi are nevoie să fie salvată de sub acest blestem. Adam a încercat să-și acopere păcatul, să se acopere cu frunze, o lucrare omenească. Dar Dumnezeu nu a acceptat și nu acceptă nici astăzi, ca iertarea păcatelor să fie o lucrare omenească. Continue reading Pe urmele Mielului lui Dumnezeu. Șapte pași spre biruință!

„DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi” (Filipeni 2:13)

Un alt mod prin care te va călăuzi Dumnezeu este prin atenționările lăuntrice ale Duhului Sfânt. Ca părinte, nu i-ai lăsa pe copiii tăi să dea de necaz dacă i-ai putea opri – nici Dumnezeu nu te va lăsa pe tine! „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Dumnezeu va pune în tine dorința de a face voia Sa, dar și puterea de a continua. Tu întrebi: „Cum pot cunoaște glasul lui Dumnezeu?” În timp, prin încercări, prin experiență… și cel mai mult: prin apropierea de El. Continue reading „DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)