Tag Archives: Meditatii

Unde să privim?

Vouă vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El, având aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și acum auziți că este în mine.

Filipeni 1: 29,30

Când Scriptura vorbește despre a avea părtășie cu suferințele lui Hristos, ea se referă, în mod simplu, la suferințele Sale pentru dreptate – la suferințele îndurate de El din partea oamenilor. Hristos a suferit pentru păcat, ca noi să nu mai avem de suferit pentru el. Hristos a îndurat mânia lui Dumnezeu, ca noi să nu mai trebuiască să o îndurăm. Acesta este temeiul păcii noastre. Continue reading Unde să privim?

Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea.
Proverbe 22:6

Întreaga educație creștină poate fi redusă la două scurte propoziții: «Bazează-te pe Dumnezeu pentru copiii tăi» și «Educă-ți copiii pentru Dumnezeu». Prima fără cea de-a doua este libertinaj; a doua fără prima este legalism; amândouă luate împreună înseamnă creștinism sănătos și practic. Continue reading Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea

Oswald CHAMBERS: Secretul devotamentului misionarului

bcb3684b9d3357724bed7b402faa5ffaCăci au plecat pentru dragostea Numelui Lui.

3 Ioan 7

Secretul devotamentului misionarului

Domnul nostru ne-a spus cum trebuie să se manifeste dragostea faţă de El. „Mă iubeşti?” „Hrăneşte oile Mele” – identifică-te cu interesul Meu faţă de alţi oameni, nu – identifică-Mă pe Mine cu interesu tău faţă de alţi oameni. I Corinteni 13:4-8 prezintă caracteristicile acestei iubiri – găsim aici modul în care se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Dovada dragostei mele pentru Isus este ceea ce se vede în practică, restul sunt doar vorbe sentimentale. Continue reading Oswald CHAMBERS: Secretul devotamentului misionarului

Oswald CHAMBERS: Ai fost vreodată mut de întristare?

Lk18Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot. Căci era foarte bogat.

Luca 18:23

Ai fost vreodată mut de întristare?

Tânărul bogat a mers acasă mut de întristare; nu a putut scoate nici un cuvânt. Nu avea nici o îndoială cu privire la ceea ce spusese Isus, nici un comentariu despre semnificaţia spuselor Lui, care au produs în el o tristeţe de nedescris. Ai fost vreodată în starea aceasta? Continue reading Oswald CHAMBERS: Ai fost vreodată mut de întristare?

Oswald CHAMBERS: Semne ale naşterii din nou

70ae34b153734b7d3e3d20e46e51df31„Trebuie să vă nasteţi din nou.”

loan 3:7

Semne ale naşterii din nou

Răspunsul la întrebarea: „Cum se poate naşte un om bătrân” este următorul: Atunci când el este îndeajuns de bătrân ca să moară – să moară faţă de drepturile sale, faţă de virtuţile sale, faţă de religia sa, faţă de orice şi să primească înlăuntrul său viaţa care n-a fost niciodată acolo înainte. Viaţa cea nouă se manifestă prin pocăinţa noastră conştientă şi sfinţenia noastră inconştientă. Continue reading Oswald CHAMBERS: Semne ale naşterii din nou

Oswald CHAMBERS: Disciplinarea

Heb12„Nu dispreţui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când eşti mustrat de El”

Evrei 12:5

Disciplinarea

Este foarte uşor să stingem Duhul: facem aceasta atunci când dispreţuim disciplinarea Domnului sau când ne descurajăm atunci când El ne mustră. Dacă nu avem decât o experienţă superficială a sfinţirii, confundăm umbra cu realitatea, iar când Duhul Sfânt începe să ne mustre, spunem: „O, aceasta trebuie să fie de la diavol”. Nu stinge niciodată Duhul şi nu-L dispreţui când îţi spune: „Nu mai fi orb in privinţa asta; nu eşti la înălţimea spirituală la care ai crezut că eşti. Până acum nu ţi-am putut arăta aceasta, dar o fac acum”. Continue reading Oswald CHAMBERS: Disciplinarea

Oswald CHAMBERS: Crucea în rugăciune

John 16 26Crucea în rugăciune

„in ziua aceea veţi cere în Numele Meu.”

loan 16:26

Prea des ne gândim la cruce ca la ceva prin care trebuie să trecem; noi trecem prin ea numai pentru a ajunge în ea. Crucea înseamnă pentru noi doar un singur lucru – identificarea complelă, totală şi absolulă cu Domnul lsus Cristos. iar această identificare nu este mai reală pentru noi în nimic altceva decât în rugăciune.

Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi” (Matei 6:8). Atunci pentru ce să cerem? Ideea rugăciunii nu este de a primi răspunsuri de la Dumnezeu; rugăciunea este unitatea perfectă şi complelă cu Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: Crucea în rugăciune

Oswald CHAMBERS: Până când eşti cu totul al Lui

ed5465cc4d80c7e80f9b858e77a578f4Fie ca răbdarea voastră să fie un produs finit, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, fără nici un defect.

lacov 1:4

PÂNĂ CÂND EȘTI CU TOTUL AL LUI

În cazul multora dintre noi, lucrurile sunt în ordine în ansamblu, dar există unele domenii în care suntem neglijenţi. Nu este vorba de păcat, ci de rămăşiţe ale vieţii noastre carnale care ne pot face neglijenţi. Neglijenţa este o insultă la adresa Duhului Sfânt. Nu trebuie să fim neglijenţi în nici o privinţă: nici în modul în care mâncăm sau bem, nici în modul cum ne închinăm lui Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: Până când eşti cu totul al Lui

Oswald CHAMBERS: Calea spre puritate

a6950d4d1370b257f6c5384e9fca3407„Din inima omului ies…”

Matei 15:18-20

17. Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna?
18. Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.
19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
20. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Calea spre puritate

La început ne încredem în ignoranţa noastră pe care o numim inocenţă, ne încredem în inocenţa noastră pe care o numim puritate: iar atunci când auzim aceste cuvinte aspre ale Domnului nostru, dăm înapoi şi spunem: „Dar nu am cunoscut niciodată nici unul dintre aceste lucruri îngrozitoare în inima mea”. Continue reading Oswald CHAMBERS: Calea spre puritate

Oswald CHAMBERS: Sfinţirea

8353a74524782e02f8d8d9a1f6722eb4Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi… sfinţire.  1 Corinteni 1:30

Latura vieţii. Taina sfinţirii este că însuşirile desăvârşite ale lui Isus îmi sunt date nu treptat, ci deodată, atunci când, prin credinţă, ajung să înţeleg că Isus Cristos a fost făcut sfinţire pentru mine, sfinţire nu înseamnă altceva decât faptul că sfinţenia lui Isus devine a mea într-un mod vizibil.

Secretul minunat al unei vieţi sfinte nu constă în a-L imita pe El, ci în a lăsa ca însuşirile desăvârşite ale lui Isus să se arate în trupul meu muritor. Sfinţirea este „Cristos în voi”. In procesul sfinţirii îmi este dată viaţa Lui minunată; ea îmi este dată prin credinţă, ca dar suveran al harului lui Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: Sfinţirea