Tag Archives: cuvantul lui Dumnezeu

ÎNCEARCĂ MAI PUȚIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

philippians-1-6“Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi…”

Filipeni 1:6

   ÎNCEARCĂ MAI PUTIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

 Dacă dorești ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ta, nu grăbi lucrurile! Sara, soția lui Avraam a făcut asta. Drept consecință, a venit pe lume Ismael, iar lucrul acesta a adus cu sine tot felul de certuri și complicații familiale. Nu uita: “Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.” (Ioan 3:6) Așa că, asigură-te că planurile tale sunt concepute de Duhul Sfânt. Nu încerca să dobândești nimic bazându-te pe firea pământească. Dumnezeu a zis: “legământul meu îl voi încheia cu Isaac” (Geneza 17:21).
Continue reading ÎNCEARCĂ MAI PUȚIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

Advertisements

Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

4961c2ccf8dc5130468b766c6e0a94dc“Râuri de apă vie.”

loan 7:38

Răspândirea vieţii

Un râu ajunge prin locuri pe care izvorul nu le cunoaşte, iar Isus spune că, dacă am primi din plinătatea Sa oricât de puţin s-ar vedea aceasta în viaţa noastră, din noi vor curge râuri care vor binecuvânta cele mai îndepărtate părţi ale pământului. Noi n-avem nimic de-a face cu această revărsare – „Lucrarea lui Dumnezeu este să credeţi.(Ioan 6:29). Dumnezeu rareori lasă ca un om să vadă ce mare binecuvântare este el pentru ceilalţi. Continue reading Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

Semnele vremurilor (1)

www.fundatiaseer.ro

“Care va fi semnul venirii Tale” (Matei 24:3)

Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus: “care va fi semnul venim Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” (Luca 24) El le-a răspuns că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Apoi, El a adăugat următoarele cuvinte: “vedeți să nu vă înspăimântați” (v. 6). Continue reading Semnele vremurilor (1)

Oswald CHAMBERS: Ciocnirea dintre Dumnezeu şi păcat

26818-08012015-1-peter-2-24-social

Ciocnirea dintre Dumnezeu şi păcat

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn.

I Petru 2:24

Crucea lui Isus este revelaţia judecăţii lui Dumnezeu asupra păcatului. Nu asocia niciodată crucea lui Isus Cristos cu martiriul. Crucea a fost un triumf suprem care a zdruncinat înseşi temeliile iadului. Nu există nimic mai sigur în timp sau eternitate decât ceea ce a făcut Isus Cristos pe cruce. El a repus întreaga rasă umană într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. A făcut din răscumpărare baza vieţii umane, a deschis o cale pentru ca fiecare om să poată ajunge în comuniune cu Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ciocnirea dintre Dumnezeu şi păcat

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi-DECEMBRIE 2015

Creatie si Cuvânt1 DECEMBRIE

 ÎNGRIJEŞTE-TE DE CEI SĂRMANI!

Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac”

(Psalmul 41:1)

Una dintre cele mai obişnuite scuze de-a nu dărui pentru cei aflaţi în nevoi este următoarea: „Eu am trudit pentru ceea ce am; şi ei ar trebui să facă la fel”. Este adevărat că Biblia ne învaţă că dacă nu vrem să muncim, nu avem dreptul să fim sprijiniţi (2 Tesaloniceni 3:10). Continue reading CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi-DECEMBRIE 2015

«SĂMÂNȚA BUNĂ» – Luna Mai 2015

Sământa bună 2015SĂMÂNŢA BUNĂ

Vineri, 1 Mai 2015

De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc.1 Petru 4.4

Răspunsul

Trenul era aglomerat de călătorii ce se întorceau în suburbie de la centrul industrial al metropolei. Printr-un mic pliant care se afla pe o bancă într-un compartiment, discuția ajunse la religie. Câțiva călători au spus câteva glume foarte urâte, iar ceilalți călători au zâmbit pe sub mustață. Numai un tânăr rămase serios. Continue reading «SĂMÂNȚA BUNĂ» – Luna Mai 2015

Frumusețea nesiguranței

SCuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (29Aprilie 2015)

1 John 3.2Şi ce vom fi nu s-a arătat încă.”

1 loan 3:2

Înclinaţia noastră naturală este de a fi atât de riguroşi şi de calcu­laţi, încât privim nesiguranţa ca pe un lucru rău. Ne imaginăm că trebuie să ajungem la un anumit sfârşit hotărât mai dinainte, dar nu aceasta este natura vieţii spirituale. Natura vieţii spirituale este aceea că suntem siguri în nesiguranţa noastră, iar urmarea este faptul că nu ne facem cuibul nicăieri. Raţiunea spune: „Dacă aş fi în acea situaţie…” Noi nu ne putem imagina pe noi înşine in nici o situaţie în care nu am fost niciodată. Continue reading Frumusețea nesiguranței

Stăruie la timp

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (25 Aprilie 2015)

2 Tim 4.7Stăruie la timp şi nelatimp.”

2 Timotei 4:2

Mulţi dintre noi suferă de tendinţa nesănătoasă de a stărui doar „nelatimp”. Acest „nelatimp” nu se referă la timp, ci la noi. „Stăruie la timp şi nelatimp”, fie că dorim aceasta, fie că nu.

Dacă am face numai ceea ce ne simţim înclinaţi să facem, unii dintre noi n-am face niciodată nimic. Sunt oameni care nu se pot angaja deloc în domeniul spiritual, oameni neputincioşi din punct de vedere spi­ritual, care refuză să facă ceva dacă nu sunt inspiraţi în mod supra­natural. Dovada că avem o relaţie bună cu Dumnezeu este faptul că facem tot ce putem, indiferent dacă ne simţim inspiraţi sau nu. Continue reading Stăruie la timp

Avertizare împotriva uşurătăţii spirituale

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (24 Adrilie 2015)

sermon-slide-deck-a-real-cause-for-joy-luke-101720-1-638Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse.”

Luca 10:20

Ca lucrători creştini, capcana cea mai periculoasă care ne pândeşte nu este lumea, nici păcatul, ci uşurătatea spirituală, adică adoptarea modelului şi a formei veacului religios în care trăim, curtarea succesului spiritual.

Nu căuta niciodată nimic altceva decât aprobarea Lui Dumnezeu şi fii gata întotdeauna să mergi ..afară din tabără, la El, şi să porţi ocara Lui”. Isus le-a spus ucenicilor Lui să nu se bucure de succes în lucrare; totuşi, acesta pare să fie lucrul de care ne bucurăm cei mai mulţi dintre noi. Facem bilanţul: atâtea suflete mântuite şi sfinţite; slavă Lui Dumnezeu, acum totul este bine. Continue reading Avertizare împotriva uşurătăţii spirituale