Tag Archives: cuvantul lui Dumnezeu

Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu

Astfel, credinţa vine în urma auzirii[a ceea ce este spus]; iar auzirea vine prin [predicarea] Cuvântul Lui [a mesajului care a venit prin buzele Lui] Cristos [Mesia Însuși].” – Romani 10:17 (între paranteze, sunt traduceri din Biblia Amplificată ediția clasică)

Pentru a putea crede, în primul rând trebuie să fie ceva în care să credem. Nimeni nu poate începe să aibă credință în Isus înainte de a auzi vreodată despre El. Cu toții am auzit mai întâi Cuvântul Lui Dumnezeu pentru a începe să-l credem. Isus a fost primul care a predicat Vestea Bună a Evangheliei. El le-a spus ucenicilor înainte să fie crucificat, despre jertfa Sa, pentru ca după ce a fost omorât, aceștia să înțeleagă ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, ucenicii au suferit și le-a luat un timp să-și amintească ce le-a spus Isus. Știm cu toții că, fără convingerea Duhului Sfânt, nimeni nu poate crede că Isus este Fiul Lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre.

Continue reading carmenpuscas.com

 

Cătușele dragostei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 3:16

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Cătușele dragostei

Unul dintre regii Persiei avea un general vestit pentru destoinicia și vitejia lui. Dar, din anumite motive, generalul se hotărâse să-și părăsească slujba. Vestea a ajuns repede la urechile regelui, care se tot gândea pe cine ar putea pune în locul vestitului său general sau, mai degrabă, cum să găsească o modalitate de a-l face să-și schimbe planul. Regele și-a strâns consilierii și le-a cerut sfatul. Toți au fost de părere că generalul trebuia să fie aspru pedepsit. „Maiestate, dați-i rebelului o pedeapsă exemplară! În cătușe cu el!”, au strigat supușii, bucuroși să scape de general. Continue reading Cătușele dragostei

DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN VIAȚA TA

„El știe ce cale am urmat; și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul.” (Iov 23:10)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI – Fundația SEER

coordonatori Bob & Debby Gass

E o greșeală să te compari cu alții, deoarece Dumnezeu are un plan unic și personal pentru tine. Metodele Sale pot părea uneori ciudate, iar pregătirea prea laborioasă, dar rezultatele dovedesc întotdeauna că așteptarea se justifică. El Își împlinește planul în viața noastră fără șiretlicuri și înșelătorii, și tot ce ne cere nouă să facem este să ne încredem în El și să-L ascultăm. E foarte simplu. În mijlocul suferinței și necazurilor sale nespus de mari, haideți să vedem care sunt cele trei lucruri pe care le-a spus Iov despre Dumnezeu:

1) „El știe ce cale am urmat.” Calea pe care te afli astăzi este cea pe care a ales-o Dumnezeu pentru tine și El nu greșește niciodată. Și chiar și atunci când nu știi unde este El, Dumnezeu știe unde ești tu, pentru că El nu-și ia niciodată privirea de la tine. Continue reading DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN VIAȚA TA

FURNICA – O atitudine bună față de muncă

„Oriunde se munceşte este şi câştig”

Proverbele 14:23

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass – Fundația SEER

 

FURNICILE 

Furnica nu consideră munca drept slugărnicie sau activitate sub demnitatea ei. Fie că trebuie să curețe noroiul sau să ducă în spate poveri grele, ea nu face decât să-și ducă sarcina la bun sfârșit. Ce deosebire există între furnici și unii oameni din ziua de astăzi! Cineva a făcut următoarea glumă: „Dacă dorești să-ți ferești adolescentul de apă fierbinte, pune niște vase murdare în ea!” Orice sarcină poate (și trebuie) să fie făcută spre slava lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 10:31). Continue reading FURNICA – O atitudine bună față de muncă

Să ne amintim. SPARGE VASUL TĂU DE ALABASTRU

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine Îl iubește pe Cel care a născut îl iubește și pe cel născut din El.
1 Ioan 5:1

Învățătura despre nașterea din nou este esențială pentru creștinism. Acest subiect produce confuzie pentru mintea omenească, însă credința recunoaște că omul vechi nu poate fi compatibil cu dreptatea lui Dumnezeu. Este nevoie de o transformare completă, prin actul nașterii din nou, care este clar prezentat nu doar aici, de către Ioan, ci și în alte părți ale Noului Testament, de către Petru, Iacov și de către Domnul Însuși. Continue reading Să ne amintim. SPARGE VASUL TĂU DE ALABASTRU

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

„Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte.” (1 Corinteni 1:27)

Câtă vreme ai nevoie de aprobarea oamenilor, Dumnezeu este limitat în ceea ce poate face prin tine. Credința înseamnă între altele și disponibilitatea de a părea nebun. De aceea credința și smerenia merg mână în mână. Continue reading FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (5)

„DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi” (Filipeni 2:13)

Un alt mod prin care te va călăuzi Dumnezeu este prin atenționările lăuntrice ale Duhului Sfânt. Ca părinte, nu i-ai lăsa pe copiii tăi să dea de necaz dacă i-ai putea opri – nici Dumnezeu nu te va lăsa pe tine! „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Dumnezeu va pune în tine dorința de a face voia Sa, dar și puterea de a continua. Tu întrebi: „Cum pot cunoaște glasul lui Dumnezeu?” În timp, prin încercări, prin experiență… și cel mai mult: prin apropierea de El. Continue reading „DOAMNE, CE SĂ FAC?” (2)

ÎNCEARCĂ MAI PUȚIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

philippians-1-6“Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi…”

Filipeni 1:6

   ÎNCEARCĂ MAI PUTIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

 Dacă dorești ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ta, nu grăbi lucrurile! Sara, soția lui Avraam a făcut asta. Drept consecință, a venit pe lume Ismael, iar lucrul acesta a adus cu sine tot felul de certuri și complicații familiale. Nu uita: “Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.” (Ioan 3:6) Așa că, asigură-te că planurile tale sunt concepute de Duhul Sfânt. Nu încerca să dobândești nimic bazându-te pe firea pământească. Dumnezeu a zis: “legământul meu îl voi încheia cu Isaac” (Geneza 17:21).
Continue reading ÎNCEARCĂ MAI PUȚIN SI ÎNCREDE-TE MAI MULT!

Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

4961c2ccf8dc5130468b766c6e0a94dc“Râuri de apă vie.”

loan 7:38

Răspândirea vieţii

Un râu ajunge prin locuri pe care izvorul nu le cunoaşte, iar Isus spune că, dacă am primi din plinătatea Sa oricât de puţin s-ar vedea aceasta în viaţa noastră, din noi vor curge râuri care vor binecuvânta cele mai îndepărtate părţi ale pământului. Noi n-avem nimic de-a face cu această revărsare – „Lucrarea lui Dumnezeu este să credeţi.(Ioan 6:29). Dumnezeu rareori lasă ca un om să vadă ce mare binecuvântare este el pentru ceilalţi. Continue reading Oswald CHAMBERS: Răspândirea vieţii

Semnele vremurilor (1)

www.fundatiaseer.ro

“Care va fi semnul venirii Tale” (Matei 24:3)

Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus: “care va fi semnul venim Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” (Luca 24) El le-a răspuns că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Apoi, El a adăugat următoarele cuvinte: “vedeți să nu vă înspăimântați” (v. 6). Continue reading Semnele vremurilor (1)