Tag Archives: mantuire

MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Biblia deschisa1) MEDITAȚII de Dimineața și Seara de C. H. Spurgeon

Rămânem în EL

  1 Ioan 4:13

Vrei un adăpost pentru sufletul tău? Întrebi „care este preţul?” Este mai scump decât ar vrea mândria omenească. Este fără bani şi fără plată. Ai vrea să plăteşti o chirie respectabilă? Ai vrea să faci ceva ca să-L cucereşti pe Christos? Atunci nu poţi avea adăpost, fiindcă această casă este „,fără plată” (Isaia 55:1). Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai

biblie_roEu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 

2 Corinteni 6:16

Ce titlu minunat: „poporul Meu”! Ce descoperire încurajatoare: „Dumnezeul lor”! Cât de multe înţelesuri se ascund în aceste două cuvinte, „poporul Meu”! In primul rând, găsim aici o referire distinctivă: întreaga lume îi aparţine lui Dumnezeu. Cerul, până şi cerurile cerurilor, sunt ale lui Dumnezeu, şi El stăpâneşte asupra copiilor oamenilor; dar numai despre cei pe care El i-a ales, pe care i-a răscumpărat, spune că sunt „poporul Meu”. Continue reading Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai

MEDITAȚII CREȘTINE – 3 Mai 2014

bible-archeology-exodus-red-sea-crossing-drawingPrin credinţă au trecut ei marea Roşie ca pe uscat, pe când Egiptenii, cari au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi

 Evrei 11.29

Aceeaşi mare prin care au trecut israeliţii ca pe uscat, a fost pentru egipteni o capcană în care şi-au găsit moartea. Aşa este şi cu moartea Domnului Isus Cristos şi cu învierea Sa. Ele sunt dovezi, pe deoparte că judecata tuturor celor credincioşi a luat sfârşit şi pe de altă parte că judecata rămâne peste această lume.

Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 3 Mai 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 2 Mai 2014

BiblePuterea de a răbda

Meditație de Oswald Chambers

Dacă zăboveşte, aşteaptă-o.  – Habacuc 2:3

Răbdarea nu este acelaşi lucru cu indiferenţa, răbdarea ne duce cu gândul la o stâncă foarte puternică ce rezistă în faţa tuturor intemperiilor. Vederea lui Dumnezeu este izvorul răbdării, deoarece ea ne dă inspiraţie morală.

Moise a răbdat nu pentru că a fost devotat unui ideal al dreptăţii şi al datoriei, ci pentru că L-a văzut pe Dumnezeu. „El a stăruit, ca văzându-L pe Cel nevăzut” (Evrei 11:27). Un om care L-a văzut pe Dumnezeu nu este devotat unei anumite cauze sau probleme, el îi este devotat lui Dumnezeu Însuşi. Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 2 Mai 2014

Meditații 1 MAI – Trăieşte conform cu standardul lui Dumnezeu

walk-by-faith «Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul.»

Ieremia 29:13-14

Mai îngăduie Domnul încă o trezire spirituală? Iată o întrebare care îi frământă pe mulţi copii ai lui Dumnezeu şi care, de-a lungul timpului a generat mai multe opinii. Există credincioşi binecuvântaţi care cred că Domnul nu mai îngăduie trezirea în zilele noastre. Eu personal cred din toată inima că doar o trezire spirituală este singura în măsură să pregătească Biserica lui Isus pentru reîntoarcerea Mirelui nostru iubit. Continue reading Meditații 1 MAI – Trăieşte conform cu standardul lui Dumnezeu

MEDITAȚII CREȘTINE – 30 Aprilie 2014

Glasses on Open Bible ca. 2001by  C.H. Spurgeon

Toţi copiii lui Israel au cârtit.

Numeri 14:2

Şi între creştinii de astăzi sunt cârtitori, la fel de înverşunaţi ca cei din tabăra lui Israel. Sunt cei care, când se împiedică, cârtesc împotriva încercărilor. Ei întreabă: „de ce sunt atât de nenorocit? Ce am făcut ca să merit atâtea pedepse?” Am ceva să-ţi spun, cârtitorule! De ce murmuri împotriva hotărârilor pe care le ia Tatăl ceresc? Te-ar lovi El mai tare decât meriţi? Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 30 Aprilie 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 29 Aprilie 2014

 BibliaEste ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn –  căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.

Romani 13.11

Lipsa Soarelui neprihănirii înseamnă noapte pentru întreaga lume. Mai este încă noapte pentru lume câtă vreme nu luminează acest Soare. Omul fără Dumnezeu merge în drumul său propriu, în noaptea păcatului. Dar pentru cel ce crede se luminează de ziuă, a răsărit deja luceafărul dimineţii, pe când lumea zace mai departe în întuneric. Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 29 Aprilie 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 27 Aprilie 2014

love-of-god-is-with-youDUMNEZEU ÎŞI VA TERMINA LUCRAREA ÎNCEPUTĂ 

Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. – Psalmul 138:8

Acela care a început, va şi sfârşi lucrarea Sa în sufletul meu. Tot ce este cu privire la mine, îl priveşte şi pe Domnul. Tot ce va găsi El bun, fără a fi ajuns perfect, îl va supraveghea, îl va menţine şi îl va duce la bun sfârşit. Iată mângâierea noastră! Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 27 Aprilie 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 26 Aprilie 2014

by  C.H. SpurgeonISUS, Viata noastra.

 Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.

1 Corinteni 11:24

Cuvântul de astăzi pare să sugereze că creştinii L-ar uita pe Christos! Nu ar fi nevoie de acest îndemn iubitor dacă nu ar exista supoziţia că memoria ne-ar putea trăda. Nu este o supoziţie neîntemeiată. A fost prea adesea confirmata de experienţa noastră, nu doar ca o posibilitate ci, vai, ca un fapt lamentabil! Pare aproape imposibil ca cei răscumpăraţi de sângele Mielului, care au fost iubiţi până la capăt de Fiul lui Dumnezeu, să-şi poată uita Mântuitorul.

Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 26 Aprilie 2014

MEDITAȚII CREȘTINE – 24 Aprilie 2014

BibliaPentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris.

Neemia 9:38

by C.H. Spurgeon

Multe dintre experienţele vieţii ne-au condus să ne reînnoim legământul cu Dumnezeu, spre binele nostru. După ce ne-am însănătoşit dintr-o boală şi ni s-a adăugat, ca lui Ezechia, un număr de ani vieţii, este de dorit să o facem. După ce suntem scăpaţi dintr-un necaz, când sufletul nostru cântă de bucurie, este bine să ne plecăm la piciorul crucii şi să ne reînnoim legământul. Şi, în mod deosebit, ar trebui să ne reînnoim legământul după orice păcat care L-a îndurerat pe Duhul Sfânt, sau a adus dezonoare cauzei lui Dumnezeu. Să privim atunci spre sângele care ne face mai curaţi decât zăpada și să ne oferim din nou inimile înaintea lui Dumnezeu. Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 24 Aprilie 2014