Tag Archives: Meditații zilnice

Dacă vrea cineva

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși și să-și ia zilnic crucea și să Mă urmeze.
Luca 9:23

DOMNUL ESTE APROAPE

Harul lui Dumnezeu, în esența lui, este fără plată și necondiționat. Totuși, mulți sunt nedumeriți atunci când găsesc în Scriptură pasaje în care apare cuvântul „dacă”, după cum vedem și în versetul citat mai sus. Care este explicația? Este mântuirea cu adevărat în dar? Sau trebuie să plătim ceva Domnului înainte de a deveni ai Lui? Continue reading Dacă vrea cineva

Teama și rugăciunea

phil-4_6-flower-by-kumaravel-on-flickr-1000

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.

Filipeni 4:6

Teama și rugăciunea

O învățătoare îi întrebă pe copii despre rugăciune. “Să vedem ce spui tu, Ionel: te rogi seara?” — “Da”, răspunse Ionel sigur pe el. “Dar cum stai cu rugăciunea de dimineața?”, întrebă învățătoarea. “Dimineața nu mă rog.” — “De ce?” — “Pentru că ziua nu-mi este teamă.” Continue reading Teama și rugăciunea

Oswald CHAMBERS: Secretul nebăgat în seamă

hqdefaultJmpărăția Mea nu este din lumea aceasta.”

Ioan 18:36

Secretul nebăgat în seamă

Marele duşman al Domnului Isus Cristos în zilele acestea este concepţia despre lucrarea practică, concepţie izvorâtă nu din Noul Testament, ci din sistemele lumii; se insistă asupra unei energii şi a unor activităţi fără sfârşit, dar lipseşte viaţa de părtăşie în ascuns cu Dumnezeu. Se pune accentul pe un lucru greşit. Isus a spus: “împărăţia lui Dumnezeu nu vine in aşa fel ca să izbească privirile…, căci iată că împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21), ea este un lucru ascuns şi necunoscut. Continue reading Oswald CHAMBERS: Secretul nebăgat în seamă

Oswald CHAMBERS: Cheia lucrării misionarului

matthew-28-18-19„ Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă deci şi învăţați pe toate neamurile…”

Matei 28:18-19. KJV

Cheia lucrării misionarului

Baza chemării misionare este autoritatea lui Isus Cristos, nu nevoia celor pierduţi. Noi suntem tentaţi să-L privim pe Domnul ca pe Unul care ne ajută în lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu. Dar Domnul nostru este Domn absolut, suveran şi suprem, peste ucenicii Săi. El nu spune că oamenii vor fi pierduţi pentru totdeauna dacă nu ne ducem la ei; El spune, pur şi simplu: „Duceţi-vă deci şi învăţaţi pe toate neamurile“. Cu alte cuvinte, „duceţi-vă pe baza revelaţiei cu privire la suveranitatea Mea; învăţaţi-i pe oameni şi predicaţi bazaţi pe o relaţie vie cu Mine“. Continue reading Oswald CHAMBERS: Cheia lucrării misionarului

Oswald CHAMBERS: Chemarea la o relaţie personală

tough-relationships-7-638„Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două.”

Matei 5:41

Chemarea la o relaţie personală

Esenţa învăţăturii Domnului nostru este că relaţia pe care El o cere este imposibilă dacă El nu Şi-a făcut lucrarea Sa supranaturală în noi. Isus Cristos cere să nu existe nici cea mai mică urmă de resentiment – nici măcar suprimat – în inima unui ucenic, atunci când se confruntă cu tirania sau nedreptatea. Continue reading Oswald CHAMBERS: Chemarea la o relaţie personală

Oswald CHAMBERS: Chemarea la pregătire

matei-5-23-24„Aşa că, dacă îți aduci darul la altar şi acolo în aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.”  

Matei 5:23-24

Chemarea la pregătire

Este uşor să ne imaginăm că vom ajunge cândva să fim desăvârşiţi şi pregătiţi, dar pregătirea nu se face deodată, ea este un proces susţinut. E periculos să rămâi la nivelul experienţei actuale. Viaţa creştina cere pregătire şi iarăşi pregătire. Tânărul creştin este repede atras de sentimentul sacrificiului. Continue reading Oswald CHAMBERS: Chemarea la pregătire

Oswald CHAMBERS: Ce urmează după predare?

82c37701da9f7773e041928acc9ed979“Am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”

loan 17:4

Ce urmează după predare?

Predarea nu este predarea vieţii exterioare, ci a voinţei; când aceasta s-a făcut totul. Sunt foarte puţine crize în viaţă; criza cea mare este predarea voinţei. Dumnezeu nu zdrobeşte niciodată voinţa omului, obligându-l să se predea. El nu imploră niciodată, ci aşteaptă până când omul îşi predă Lui voinţa. O dată ce s-a dat această bătălie, nu mai e nevoie ca ea să se dea iarăşi. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ce urmează după predare?

Oswald CHAMBERS: Dependenţi de prezenţa lui Dumnezeu

16770-isaiah-40-31-eagleCei ce se încred în Domnul… umblă şi nu ostenesc.  

 Isaia 40:31

Dependenţi de prezenţa lui Dumnezeu

Nu există nimic palpitant în umblare şi totuşi, ea este testul tuturor calităţilor stabile. „Să umbli şi să nu oboseşti” este nivelul cel mai înalt posibil al puterii. Verbul a umbla este folosit în Biblie pentru a exprima caracterul – „Ioan… pe când privea pe Isus umblând, a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu!»”. Nu este nimic abstract în Biblie, totul este plin de viaţă şi real. Dumnezeu nu spune „Fii spiritual”, ci „Umblă înaintea Mea”. Continue reading Oswald CHAMBERS: Dependenţi de prezenţa lui Dumnezeu

OSWALD CHAMBERS: Să ajungi acolo unde încetează păcatul, tristeţea şi începe cântarea celui sfânt.

 

11 Iunie 2016

Evreu citind Biblia

„Veniţi la Mine.” Matei 11:28

Vreau cu adevărat să ajung acolo? Pot chiar acum. Întrebările care contează în viaţă sunt foarte puţine şi toate îşi găsesc răspunsul în cuvintele: „Veniţi la Mine”. Nu: „Fă cutare lucru”, ci: „Veniţi la Mine”. Dacă voi veni la Isus, viaţa mea reală va fi adusă în concordanţă cu dorinţele mele reale; voi înceta cu adevărat să mai păcătuiesc şi voi vedea cum începe cântarea Domnului în viaţa mea. Ai venit vreodată la Isus? Uită-te la încăpăţânarea inimii tale; ai face orice în afară de acest lucru simplu, copilăresc – „Veniţi la Mine”. Dacă vrei să ai experienţa reală a încetării de a mai păcătui, trebuie să vii la Isus. Isus Cristos Se face pe Sine însuşi piatra de încercare.

Priveşte cum a folosit El cuvântul veniţi, în cele mai neaşteptate momente vine şoapta Domnului: „Veniţi la Mine”. Şi eşti atras imediat. Contactul personal cu Isus schimbă totul. Continue reading OSWALD CHAMBERS: Să ajungi acolo unde încetează păcatul, tristeţea şi începe cântarea celui sfânt.

Oswald CHAMBERS: Avertizare împotriva uşurătăţii spirituale

24 Aprilie 2016

citind-bibliaTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

Avertizare împotriva uşurătăţii spirituale

„Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse.”

Luca 10:20

Ca lucrători creştini, capcana cea mai periculoasă care ne pândeşte nu este lumea, nici păcatul, ci uşurătatea spirituală, adică adoptarea modelului şi a formei veacului religios în care trăim, curtarea succesului spiritual. Nu căuta niciodată nimic altceva decât aprobarea lui Dumnezeu şi fii gata întotdeauna să mergi “afară din tabără, la El, şi să porţi ocara Lui“. Continue reading Oswald CHAMBERS: Avertizare împotriva uşurătăţii spirituale