David Wilkerson – Creştininsm contrafăcut (1)

ARMONIA MAGAZINE - USA

 (text în limba română)

Deschideți Biblia la Ioan capitolul 8:1-2

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

Haideți să ne orprim la acest verset! Era sărbătoarea corturilor, iar Isus se afla în acel loc de două zile. După prima zi, foarte puțini au răspuns la mesajul Lui Isus.

View original post 1,511 more words

Mărturii despre Biblie

Iarba se usucă, floarea cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
Isaia 40:8

Lordul Byron, poet englez: “În această sfântă Carte se cuprinde taina tuturor tainelor. Fericiți sunt acei muritori, cărora Dumnezeu le-a dat darul de a auzi, de a citi, de a rosti o rugăciune și de a primi cu umilință cuvintele acestei cărți. Fericiți sunt cei care pot să deschidă poarta și să meargă cu hotărâre pe calea arătată de ea.”

Emanuel Kant, filozof german: “Biblia este Cartea al cărei conținut mărturisește el singur originea-i divină. Ea ne descoperă cât de mare este vina noastră, cât de adâncă ne este căderea, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorocit.”
Continue reading Mărturii despre Biblie

ÎNCEPE ACUM!

Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.” (Proverbe 17:24)
     
Oamenii de succes au un lucru în comun: au dezvoltat obiceiul de a face ceea ce oamenii fără succes nu sunt dispuși să facă. De exemplu, cu toții ne dorim mai mulți bani, dar nu toți suntem dispuși să muncim mai mult. Cu toții ne dorim să fim supli și să arătăm bine, dar nu suntem dispuși să mâncăm sănătos și să facem sport zilnic. Principiile de bază ale succesului sunt angajamentul și perseverența.

Continue reading ÎNCEPE ACUM!

Declarații despre cine este Domnul Isus – Făcute de cei care nu L-au primit

Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; și-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternității, Domn al păcii.
Isaia 9.6

Declarații despre cine este Domnul Isus – Făcute de cei care nu L-au primit

De către vrăjmașii Săi, de către cei care L-au urât: “Iată un om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor” (Matei 11.19). Cât de recunoscători suntem că El este Prietenul păcătoșilor!

Continue reading Declarații despre cine este Domnul Isus – Făcute de cei care nu L-au primit

Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …

ARMONIA MAGAZINE - USA

Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor …
Apocalipsa 1:17-18

După răstignirea și moartea Domnului Isus, perdeaua templului s-a rupt. Mâini evlavioase au așezat trupul lui Isus într-un mormânt nou. O piatră grea a fost rostogolită în fața lui, pentru a închide intrarea. Apoi, peste această scenă tristă a trecut ziua Sabatului. Dimineața devreme în ziua următoare, câteva femei au mers la mormânt, pentru a îmbălsăma trupul lui Isus pentru înmormântare. Când au ajuns, soarele tocmai răsărea. Dar ce s-a întâmplat? Mormântul era deschis și trupul nu mai era acolo! O minune puternică: Isus a înviat!

View original post 783 more words

Pregătiri pentru un Paște profund

B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

Vă propun o stare de vorbă cu evanghelistul Ioan:

Capitolul 1 – Preambulul Evangheliei

Autorul celei de a patra Evanghelii este cel ce a scris mai întâi Apocalipsa! Cine nu ia în seamă lucrul acesta își micșorează singur șansele de a pătrunde scrisul ioanin. Se cere familiarizare cu divinul pentru a înțelege micile ,,editoriale“ așezate, ici colea, de autorul acestei Evanghelii nepereche.

Acest ,,preambul“ al Evangheliei lui Ioan trebuie citit, înțeles și analizat în contextul copleșitor al filosofiei și culturii grecești care domina toată lumea de atunci (unii spun și că de-atunci până astăzi …). Când scrie că ,,Isus este LOGOSUL întrupat în istorie, adică în lumea pe care El însuși a creat-o, Ioan se ia la trântă cu gnosticii greci.

Pentru filosofii eleni, mai ales pentru Aristotel, existau trei reacții posibile omului în fața realității: ,,pathos“, ,,ethos“ și ,,logos“. Traduse în întrebuințarea lor de

View original post 1,997 more words

DRAGOSTEA: STRATEGIA CÂSTIGĂTOARE (3)

B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

“Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta” (Matei 22:37)
Într-o zi, împotrivitorii lui Hristos l-au întrebat: “Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Răspunsul Său este valabil și astăzi atât pentru lideri, cât și pentru enoriași; îi include pe cei ce stau în bănci și pe cei de la amvon deopotrivă. “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” “Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.” (v. 37-38).

Ca lider, trebuie să nu lași niciodată loc de neînțelegeri sau întrebări în mintea nimănui cu privire la cine este Dumnezeu – și la cine nu este. Adică: tu nu ești Dumnezeu! El a spus: “Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!” (Exod 20:3). Lucrul acesta este important, pentru că niciodată nu te vei găsi într-un pericol mai mare ca atunci când…

View original post 183 more words

Richard Wurmbrand – Viitorul justifică suferințele nedrepte!

Evreul creștin Richard Wurmbrand, pastor român lutheran, a suferit din cauza activităților sale pentru Domnul Isus timp de  14 ani în închisorile comuniste din România.

În anul 1965, după achitarea sumei de cca 10.000 $ de către Biserica Lutherană Norvegiană statului  comunist român, este eliberat și părăsește România. Astfel începe să facă de cunoscut în lumea liberă ororile marxismului-comunist.

Pentru a-i ajuta pe creștinii din țările comuniste, Richard Wurmbrand (1909-2001) a fondat misiuni de interes mondial, printre care și misiunea Continue reading Richard Wurmbrand – Viitorul justifică suferințele nedrepte!