CUM SĂ PRIMESTI RĂSPUNSURI LA RUGĂCIUNI (1)

 

“Dacă rămâneţi în Mine…  vi se va da” (Ioan 15:7)

Ai petrecut săptămâni, luni sau chiar ani rugându-te pentru ceva specific… Și poate că spui: “Doamne, știu ce spune Cuvântul Tău, așadar de ce în dreptul meu nu funcționează?”

Pentru a obține rezultatul pentru care te rogi, trebuie să poți răspunde la trei întrebări:

1) Te rogi pentru voia lui Dumnezeu? Domnul Isus a spus: “Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (v. 7). Cuvântul “a rămâne” vorbește despre intimitate și legătură apropiată. El zugrăvește imaginea unei “case”, locul în care ai parte de îngrijire și hrană. Când ai o astfel de relație cu Dumnezeu, Îi vei cunoaște inima și dorințele atât de bine, încât voința ta se va alinia la voința Lui. Prin urmare, vei primi ceea ce ai cerut. Continue reading CUM SĂ PRIMESTI RĂSPUNSURI LA RUGĂCIUNI (1)

TU CE “VEZI”?

 

“Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu.” (Proverbe 29:18)

Ce “vezi” tu în viitorul tău? Care este “descoperirea” ta?

În 1872, Abraham Lincoln a semnat Proclamația de Emancipare… și cu toate acestea, o sută de ani mai târziu, afro-americanii erau încă victimele segregării.

În timpul unui discurs la Lincoln Memorial în 1963, Dr. Martin Luther King Jr. și-a exprimat viziunea în cuvintele devenite acum celebre: Continue reading TU CE “VEZI”?

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI: “îngâmfare, belşug de pâine şi lipsă de grijă”

 

Ezechiel 16:44-63

Relaţia specială pe care Ierusalimul o avea cu Domnul făcea ca păcatele sale să cântărească mult mai greu. In privinţa aceasta, Sodorna era mai puţin vinovată decât Ierusalimul şi chiar decât Samaria, care, cu toate acestea, era obiectul celei mai puternice dispreţuiri din partea iudeilor (v. 52; loan 4.9). Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI: “îngâmfare, belşug de pâine şi lipsă de grijă”

Nesigur în viitor?

“… și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!

2 Corinteni 5:20

Nesigur în viitor?

De aceea ți se transmite o rugăminte caldă și serioasă: Puneți deja aici pe pământ lucrurile tale în ordine cu Dumnezeu! Nu amâna pe mai târziu! Este urgent. Gândește-te, pe Dumnezeul cel sfânt L-a costat singurul Lui Fiu iubit, pentru ca tu să poți primi iertarea păcatelor. La crucea de la Golgota, El a lăsat să cadă judecata, pe care am meritat-o noi, asupra Domnului Isus. Dar El vrea ca darul lui Dumnezeu, oferta Lui să fie acceptată. Cum se face acest lucru?
Continue reading Nesigur în viitor?

COPILUL PROMISIUNII TALE (2)

 

“Iefta… era un om viteaz. El era fiul unei curve”

(Judecători 11:1)

Câtă forță în materialul genetic! De necrezut, cum genele pot determina culoarea părului și-a ochilor, și-n general tendințele care ne fac să semănăm cu mama sau cu tata. Însă când copilul crește și face în mod constant alegeri greșite, lucrul acesta poate să nu mai fie genetic; cauza o poate reprezenta faptul că dușmanul l-a luat în vizor, pentru că și-a înțeles destinul. Și aici intervine Dumnezeu. Continue reading COPILUL PROMISIUNII TALE (2)

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Liantul care ne ține împreună

 

Ezechiel 13:1-23

Rezistenţa unei construcţii nu depinde atât de mult de calitatea pietrelor sau a cărămizilor, cât de mortarul folosit pentru a le uni. Multe lucrări de zidărie făcute de romani au rezistat până în zilele noastre datorită solidităţii extraordinare a cimentului lor, în timp ce atât de multe monumente construite mai târziu au cedat în faţa agenţilor distructivi. Pentru a masca fisurile crescânde în unitatea lui Israel, falşii săi profeţi au folosit un mortar prost: o “pace” care nu era pace (v. 10). De aceea, cuvântările lor liniştitoare n-au putut împiedica “zidul” să se prăbuşească în zi de furtună (comp. cu Matei 7.26,27). Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Liantul care ne ține împreună

TINE-ȚI MÂNIA ÎN FRÂU

“Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte” (Proverbe 29:11)

TINE-TI MÂNIA ÎN FRÂU

Mânia este o manifestare posibilă, acceptată în noi de Creator, dar care poate și trebuie să fie slujitoarea și nu stăpâna ta! Așa că, temperează-te!

De fiecare dată când ești tentat să cedezi pornirilor tale, oprește-te și pune-ți două întrebări: Continue reading TINE-ȚI MÂNIA ÎN FRÂU

SCRIPTURILE IN FIECARE ZI: “un instrument al harului: călimara scriitorului”

 

Ezechiel 9:1-11

Ezechiel a putut constata cu ochii lui în ce fel josnic fusese călcată în picioare gloria Domnului, de aceea acum nu-i este greu să înţeleagă cât de îndreptăţită era pedeapsa. Şi aceasta era chiar la porţi (v. 2)! Dumnezeu însă este departe de a-l face pe cel drept să piară odată cu cel rău (Geneza 18.25). Continue reading SCRIPTURILE IN FIECARE ZI: “un instrument al harului: călimara scriitorului”

SCRPTURILE ÎN FIECARE ZI: “unde era locul idolului geloziei”

 

Ezechiel 8:1-18

Într-o nouă viziune, Ezechiel este purtat la Ierusalim, unde Dumnezeu îi dezvăluie lucrurile oribile care se petreceau pe ascuns în templul Său. Idolul geloziei, cel dintâi obiect pe care îl zăreşte profetul, aminteşte de ceea ce Manase adusese deja în templu (2 împăraţi 21.7 şi 23.6; comp. cu Matei 24.15). Apoi, străpungând zidul, el vede cum, în întuneric, nu cei de jos ai poporului, ci chiar bătrânii acestuia se ocupau cu venerarea a tot felul de “dobitoace urâcioase” (v. 10). Le putem compara pe acestea cu roadele necurate ale imaginaţiei noastre, cultivate în ungherele cele mai întunecoase ale sărmanelor noastre inimi, care pot deveni astfel adevărate “camere ale chipurilor” (v. 12). În mijlocul acestor idolatrii slujea un anume Iaazania, … fiul credinciosului Şafan! (2 Cronici 34: 8,15…). Continue reading SCRPTURILE ÎN FIECARE ZI: “unde era locul idolului geloziei”