Tag Archives: Credința

Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu

Astfel, credinţa vine în urma auzirii[a ceea ce este spus]; iar auzirea vine prin [predicarea] Cuvântul Lui [a mesajului care a venit prin buzele Lui] Cristos [Mesia Însuși].” – Romani 10:17 (între paranteze, sunt traduceri din Biblia Amplificată ediția clasică)

Pentru a putea crede, în primul rând trebuie să fie ceva în care să credem. Nimeni nu poate începe să aibă credință în Isus înainte de a auzi vreodată despre El. Cu toții am auzit mai întâi Cuvântul Lui Dumnezeu pentru a începe să-l credem. Isus a fost primul care a predicat Vestea Bună a Evangheliei. El le-a spus ucenicilor înainte să fie crucificat, despre jertfa Sa, pentru ca după ce a fost omorât, aceștia să înțeleagă ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, ucenicii au suferit și le-a luat un timp să-și amintească ce le-a spus Isus. Știm cu toții că, fără convingerea Duhului Sfânt, nimeni nu poate crede că Isus este Fiul Lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre.

Continue reading carmenpuscas.com

 

PACE DEPLINĂ

Dacă credem că lipsurile ne fac să ne pierdem pacea, s-ar putea să ne înșelăm, pentru că am putea fi la fel de neliniștiți și îngrijorați și dacă am avea toți banii și toate resursele lumii întregi.

În schimb, am putea avea o pace imensă, indiferent cât de mult sau de puțin avem.

  • Isaia 26:3 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Putem avea „inima tare” dacă ne întărim avându-L pe Domnul în centrul gândurilor și atenției noastre, ca urmare a faptului că„ ne încredem în El”.

Ne putem încrede în purtarea de grijă a Domnului, dacă trăim pentru El și suntem responsabili și mulțumitori pentru ceea ce avem. Când facem voia Domnului, ne binecuvântează rodul muncii noastre și se îngrijește de nevoile noastre. Continue reading PACE DEPLINĂ

Evanghelia după Ioan- Capitolul 19

Ioan 19

1. Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.

2. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.

3. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: “Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme.

4. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: “Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.

5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. “Iată Omul!“, le-a zis Pilat.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 19

Evanghelia după Ioan- Capitolul 15

Ioan 15

1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.

3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.

4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.

5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.

6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.

7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 15

Evanghelia după Ioan- Capitolul 13

Ioan 13

1. Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.

2. În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,

3. Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,

4. S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el.

5. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.

6. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: “Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?

7. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.

8. Petru I-a zis: “Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: “Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 13

Evanghelia după Ioan- Capitolul 8

Ioan 8

1. Isus S-a dus la Muntele Măslinilor.

2. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

3. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului

4. şi au zis lui Isus: “Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.

5. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 8

Evanghelia după Ioan- Capitolul 4

Ioan 4

1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.

2. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.

3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.

4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,

5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif.

Continue reading Evanghelia după Ioan- Capitolul 4

ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU ȘI MERGI PRIN CREDINȚĂ

„Intră în bucuria stăpânului tău.” (Matei 25:21)

 

Nicole Unice, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: „Există idei care știu că vor fi folositoare și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează? Sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor? Dacă superiorii mei le vor critica? Într-o zi am mâzgălit pe unul din pereții biroului meu: Și ce dacă nu va funcționa?

Întrebare: Ce ai tânjit să faci și nu ai încercat, pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață, chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Continue reading ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU ȘI MERGI PRIN CREDINȚĂ

Iertarea – Miraculoasa cheie divină

Rezolvă-ți problema de viață și de moarte: păcatul neiertării 

Teoretic, se știe de orice creștin că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu.

Dar ceea ce nu știe omul, este că de multe ori nici nu mai sesizează că a păcătuit și că l-a ofensat pe Dumnezeu și pe semenul său, întrucât și-a pierdut sensibilitatea duhovnicească. Să ne amintim totodată că omul e o ființă spirituală, mai întâi de toate, așezată de Dumnezeu într-un trup pământesc de carne în care i-a suflat în nări suflare de viață. Așadar, omul este duh, suflet și trup –

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. (1 Tesaloniceni 5:23)

Observăm că primii oameni (Adam și Eva), ca și cei de azi,  au păcătuit prin neascultare  și răzvrătire. Continue reading Iertarea – Miraculoasa cheie divină