Tag Archives: Promisiuni

TEAMA ARE LOCUL EI

Tezaurul_promisiunilor_lui_Dumnezeu1_thumbTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

Promisiune: TEAMA ÎȘI ARE LOCUL EI!

Ferice de omul care se teme necontenit.

  Proverbe 28:14

Teama de Dumnezeu este începutul şi temelia adevăratei credinţe. Fără un respect sfânt şi o adorare serioasă a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui, nu există punct de sprijin nici pentru cele mai strălucitoare virtuţi. Continue reading TEAMA ARE LOCUL EI

Mărturisiți-vă păcatele

Rugaciune si ÎnchinareMărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi.

Iacov 5:16

Dacă cineva nu este eliberat de păcat, este bine dacă se roagă mai mulţi cu el împreună. Citim în Cuvântul DOMNULUI: ”Au venit şi şi-au mărturisit păcatele.” Sunt mulţi care cred că se poate ocoli mărturisirea păcatelor. Nu vreau să spun cu aceasta ca fiecare păcat să fie mărturisit înaintea oamenilor, dar mărturisirea acelora despre care nu vorbim cu plăcere, este biblică, aşa cum citim în 1 Ioan 1:9: ”Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Cine nu se bucură de aceasta? Avem nevoie de a fi curăţiţi. Fiecare nelegiuire este un păcat. Continue reading Mărturisiți-vă păcatele

Atingerea Lui!

isaiah-49Atingerea Ta încă are puterea ei străveche; atinge-mă, Doamne, ca să fiu într-atâta în părtaşie cu Tine, încât toată fiinţa mea să radieze pacea şi bucuria Ta.

Oswald Chambers

MUNŢI PREFĂCUŢI ÎN ŞES

Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de: „îndurare, îndurare cu ea”. – Zaharia 4.7

În această zi un munte de greutăţi sau de lipsuri cumplite poate să apară în viaţa noastră şi judecând omeneşte s-ar părea că nu se poate găsi nici o cale pe care să trecem peste acest munte sau să-l ocolim. Continue reading Atingerea Lui!

C.H. Spurgeon: TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU – Noiembrie

Spurgeon-ne-vorbeste-din-nou-200x280

1 Noiembrie: PERFECŢIUNE ŞI PĂSTRARE

Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta. – 1 Tesaloniceni 5.24

Ce va face El? El ne va sfinţi în întregime. El va face lucrarea Sa de curăţire, până când noi vom fi desăvârşiţi din toate punctele de vedere. El vrea să păstreze „tot ce este în noi, duh, suflet şi trup, neprihănite până la venirea Domnului nostru Isus Cristos”. El nu va îngădui să cădem din har, nici să cădem sub stăpânirea păcatului. Ce favoare măreaţă! Să-L preamărim pe Cel ce ne dă aceste daruri nemeritate. Continue reading C.H. Spurgeon: TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU – Noiembrie

CUVANTUL LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE ZI- de Ch. H. SPURGEON (Octombrie)

H.C.SpurgeonTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

O MEDITAȚIE PENTRU FIECARE ZI

1 Octombrie
UN LEGĂMÂNT DE CARE EL ÎŞI ADUCE AMINTE

El a dat hrană celor ce se tem de El; El îşi aduce aminte pururea de legământul Lui.  – Psalmul 111.5

Cei ce se tem de Dumnezeu, nu se tem de lipsuri. Ani îndelungaţi Dumnezeu a găsit totdeauna cu ce să îi hrănească pe copiii Săi, fie în pustie, fie la pârâul Cherit sau în timpul robiei, ca şi în timpul foametei. Continue reading CUVANTUL LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE ZI- de Ch. H. SPURGEON (Octombrie)

O trestie slabă şi neajutorată

„Veniţi la Mine, voi toţi cei trudiţi si împovăraţi, si Eu vă voi da odihnă" (Matei 11:28)Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere.  – Rut 2:2

Creştin trist şi descurajat, vino şi adună spice de pe câmpul făgăduinţei. Aici este belşug de făgăduinţe preţioase, care îţi împlinesc toate nevoile. Ia-o pe aceasta: „trestia frântă n-o va zdrobi, si mucul care arde încă, nu-l va stinge” (Isaia 42:3).

Se potriveşte cu cazul tău? O trestie slabă şi neajutorată; o trestie frântă, din care nu se mai poate cânta; o trestie mai slabă decât slăbiciunea; o trestie neînsemnată şi totuşi, El nu te va zdrobi. Din contră, te va lega şi te va întări. Continue reading O trestie slabă şi neajutorată

STÂND PE PROMISIUNILE LUI HRISTOS

Alergare„După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu … puteți căpăta ce v-a fost făgăduit”

Evrei 10: 36

 

Mulți dintre noi ne aducem aminte de cântarea pe care o cântăm la biserică: „Stând pe promisiunile lui Hristos”. Cuvinte pline de entuziasm – dar oare sunt ele pe deplin adevărate? Dacă te-ai rugat pentru împlinirea unei promisiuni din Biblie care nu s-a materializat, poate ești plin de îndoieli, ești dezamăgit sau chiar ai încetat să mai crezi. Adevărul este că fiecare promisiune din Biblie pe care o crezi – este pentru  tine! Dumnezeu s-a angajat să respecte toate promisiunile pe care le-a făcut (Matei 24:35). Continue reading STÂND PE PROMISIUNILE LUI HRISTOS

Gândul de azi: Întărește-te pe promisiunile Cuvântului Său!

Evreu citind BibliaCuvântul spus de Dumnezeu

El însuşi a zis… aşa că putem zice plini de încredere.. “.  – Evrei 13:5-6

Cuvântul spus de mine trebuie să se bazeze pe cuvântul spus de Dumnezeu. El spune: „..Nicidecum n-am să te las” şi atunci eu pot spune cu curaj: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme” – nu voi fi bântuit de nelinişte. Aceasta nu înseamnă că nu voi fi ispitit să mă tem, dar îmi voi aminti ce a spus Dumnezeu.

Voi fi plin de curaj ca un copil care se autoîncurajează ca să ajungă la standardul pe care-l doreşte tatăl său. Credinţa multora se clatină atunci când apare teama; uită înţelesul cuvintelor lui Dumnezeu, uită să „..respire adânc” din punct de vedere spiritual. Continue reading Gândul de azi: Întărește-te pe promisiunile Cuvântului Său!

MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Biblia deschisa1) MEDITAȚII de Dimineața și Seara de C. H. Spurgeon

Rămânem în EL

  1 Ioan 4:13

Vrei un adăpost pentru sufletul tău? Întrebi „care este preţul?” Este mai scump decât ar vrea mândria omenească. Este fără bani şi fără plată. Ai vrea să plăteşti o chirie respectabilă? Ai vrea să faci ceva ca să-L cucereşti pe Christos? Atunci nu poţi avea adăpost, fiindcă această casă este „,fără plată” (Isaia 55:1). Continue reading MEDITAȚII CREȘTINE – 6 Mai 2014

Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai

biblie_roEu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 

2 Corinteni 6:16

Ce titlu minunat: „poporul Meu”! Ce descoperire încurajatoare: „Dumnezeul lor”! Cât de multe înţelesuri se ascund în aceste două cuvinte, „poporul Meu”! In primul rând, găsim aici o referire distinctivă: întreaga lume îi aparţine lui Dumnezeu. Cerul, până şi cerurile cerurilor, sunt ale lui Dumnezeu, şi El stăpâneşte asupra copiilor oamenilor; dar numai despre cei pe care El i-a ales, pe care i-a răscumpărat, spune că sunt „poporul Meu”. Continue reading Zece Meditații ale Zilei de 5 Mai