Tag Archives: Spurgeon

Oswald CHAMBERS: Legea şi Evanghelia

78b4daf59ef6c236c71ceeb87670455a1 Decembrie 2016

Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singura poruncă se face vinovat de toate.

 lacov 2:10

Legea şi Evanghelia

Legea morală nu ia în considerare nicidecum slăbiciunea noastră ca fiinţe umane, nu ia în seamă ereditatea şi infirmităţile noastre: ea ne cere să fim cu totul morali. Legea morală nu se schimbă niciodată, nici pentru cei mai nobili, nici pentru cei slabi, ci este veşnic aceeaşi. Legea morală dată de Dumnezeu nu devine mai îngăduitoare faţă de cei slabi, nu ne scuză defectele, ci rămâne absolută pentru toate vremurile şi pentru toată veşnicia. Dacă nu ne dăm seama de aceasta, este din cauză că nu suntem cu adevărat conştienţi de legea lui Dumnezeu: imediat ce suntem conştienţi de aceasta, viaţa noastră devine o mare tragedie. Continue reading Oswald CHAMBERS: Legea şi Evanghelia

OSWALD CHAMBERS: Iertarea lui Dumnezeu

ephesians-1-7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

Efeseni 1:7

Iertarea Lui Dumnezeu

Fereşte-te de acea părere plăcută despre calitatea de Tată a lui Dumnezeu: Dumnezeu e atât de bun şi de iubitor, încât bineînţeles că ne va ierta. Acest sentiment nu-şi găseşte locul în Noul Testament. Singura bază de pe care Dumnezeu ne poate ierta este grozava tragedie a Crucii lui Cristos. Continue reading OSWALD CHAMBERS: Iertarea lui Dumnezeu

Oswald CHAMBERS: Locul slujirii

c625faac013f1c5cb822e577aa392645„Acest soi de draci nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.”

Marcu 9:29

Locul slujirii

„Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” Răspunsul se află în relaţia personală cu Isus Cristos. Acest fel de demoni nu poate ieşi decât prin concentrare şi iarăşi concentrare asupra Lui. Putem rămâne pentru totdeauna fară putere, cum au rămas ucenicii în acea situaţie, încercând să facem lucrarea lui Dumnezeu fără să ne concentrăm asupra puterii Sale, ci urmând ideile izvorâte din propria noastră natură. Il defăimăm pe Dumnezeu tocmai prin dorinţa de a lucra pentru El fară să-L cunoaştem pe El. Continue reading Oswald CHAMBERS: Locul slujirii

Oswald CHAMBERS: Conştiinţa chemării

matthew-28-19-20Căci trebuie s-o vestesc; Şi vai de mine daca nu vestesc Evanghelia.

1 Corinteni 9:16

Conştiinţa chemării

Noi suntem tentaţi să uităm atingerea mistică, supranaturală a Lui Dumnezeu. Dacă poţi spune exact unde ai primit chemarea Lui Dumnezeu şi o poţi explica în amănunţime, mă întreb dacă ai fost vreodată chemat cu adevărat. Chemarea Lui Dumnezeu nu vine în felul acesta, ea este mult mai supranaturală. Înţelegerea ei poate veni ca un trăznet sau ca un răsărit treptat, dar, oricum ar veni, ea vine cu sentimentul supranaturalului, ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte, întotdeauna însoţită de o aureolă. Continue reading Oswald CHAMBERS: Conştiinţa chemării

Oswald CHAMBERS: Chemarea la o relaţie personală

tough-relationships-7-638„Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două.”

Matei 5:41

Chemarea la o relaţie personală

Esenţa învăţăturii Domnului nostru este că relaţia pe care El o cere este imposibilă dacă El nu Şi-a făcut lucrarea Sa supranaturală în noi. Isus Cristos cere să nu existe nici cea mai mică urmă de resentiment – nici măcar suprimat – în inima unui ucenic, atunci când se confruntă cu tirania sau nedreptatea. Continue reading Oswald CHAMBERS: Chemarea la o relaţie personală

Oswald CHAMBERS: Chemarea la pregătire

matei-5-23-24„Aşa că, dacă îți aduci darul la altar şi acolo în aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.”  

Matei 5:23-24

Chemarea la pregătire

Este uşor să ne imaginăm că vom ajunge cândva să fim desăvârşiţi şi pregătiţi, dar pregătirea nu se face deodată, ea este un proces susţinut. E periculos să rămâi la nivelul experienţei actuale. Viaţa creştina cere pregătire şi iarăşi pregătire. Tânărul creştin este repede atras de sentimentul sacrificiului. Continue reading Oswald CHAMBERS: Chemarea la pregătire

Oswald CHAMBERS: Țelul misionarului

74306404„Iată că ne suim la Ierusalim.”

Luca 18:31

Țelul misionarului

In viaţa naturală ambiţiile noastre se schimbă pe măsură ce ne maturizăm, dar în viaţa creştină ţelul ne este dat de la început, Începutul este identic cu sfârşitul, şi anume este Domnul Însuşi, începem cu Cristos şi terminăm cu El – „Până vom ajunge toţi la… statura plinătăţii Lui Isus Cristos”, nu la ideea pe care o avem noi despre ce ar trebui să fie viaţa creştină. Continue reading Oswald CHAMBERS: Țelul misionarului

Oswald CHAMBERS: Umbli tu necontenit cu Isus?

jesus-last-supper-82803-tablet

„Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.”

                                                                                                                                Luca 22:28

Umbli tu necontenit cu Isus?

Este adevărat că Isus Cristos este cu noi în ispitele pe care le avem, dar suntem oare şi noi cu El în ispitirile Lui? Mulţi dintre noi încetăm să umblăm cu Isus din momentul în care ştim din experienţă ce poate face El. Fii atent când Dumnezeu îţi schimbă împrejurările și vezi dacă mergi cu Isus sau o iei pe partea lumii, a cărnii şi a diavolului. Continue reading Oswald CHAMBERS: Umbli tu necontenit cu Isus?

Oswald CHAMBERS: Ispitirea Lui şi ispitirea noastră

1ccf708d9639a6a453741c898dee97fc„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care in toate lucrurile a fost ispitit ca si noi. Dar fără păcat.”

Evrei 4:15

Ispitirea Lui şi ispitirea noastră

Până când nu ne naştem din nou, singurul fel de ispită pe care o înţelegem este cea menţionată de Iacov: „Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit“. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ispitirea Lui şi ispitirea noastră

Oswald CHAMBERS: La ce e bună ispita?

00a1919a813e4dabcef1ad06e1836689„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.”

1 Corinteni 10:13

La ce e bună ispita?

Cuvântul ispită a ajuns să însemne astăzi ceva rău şi avem tendinţa să-l folosim greşit. Ispita în sine nu este păcat, ea este un lucru cu care  trebuie să ne confruntăm dacă suntem oameni. A nu fi ispitit ar însemna a fi vrednic de dispreţuit. Continue reading Oswald CHAMBERS: La ce e bună ispita?