Traducerea Bibliei în limbile triburilor și popoarelor lumii, o problemă stringentă (urgentă și majoră)

The route   “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.   Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Evanghelia lui Matei, 28.19-20

.

.Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile!

Adunați împreună în jurul dorinței de a vedea Cuvântul lui Dumnezeu tradus în toate limbile oamenilor, traducătorii Societății Wycliffe (de la John Wycliffe – 1330-1384, precursor al Reformei, inițiatorul primei traduceri complete a Bibliei în limba engleză) sunt răspândiți în aproape 40 de țări de pe glob.

Începând cu anul 1944 membrii acestei societăți au luat parte la traducerea a nu mai puțin de 500 de versiuni ale Noului Testament în felurite limbi de circulație  mai restrânsă.  Alte aproximativ 500 de proiecte se află în derulare în momentul de față (2004).

Cei de la Wycliffe sunt motivați de cuvintele clare ale lui Hristos: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia! Biblia vorbește deseori de toate neamurile, care sunt despărțite de vecinii lor nu doar din punct de vedere geografic, ci și lingvistic. Se cuvine ca și aceștia să audă Cuvântul lui Dumnezeu  într-o limbă care să vorbească direct inimii lor. Nu mai puțin de 250 de milioame de oameni făcând parte din 3.000 de grupuri lingvistice încă așteaptă  să audă Vestea cea bună în propriul lor grai.

Având în vedere ritmul în care se lucrează la momentul de față – respectiv aproximativ 10 ani pentru traducerea Noului Testament – va fi nevoie de 150 de ani pentru a duce acest plan la bun sfârșit. Oare Cuvântul Scripturii mai are răbdare pentru oameni?

Oamenii de la Wycliffe cred că acești oameni au așteptat destul și, pentru a accelera acest proces, societatea de traducere a Bibliei a inițiat un nou plan, radical, care poartă denumirea Vision 2025. El constă în  a vedea pornit un proiect de traducere în fiecare limbă care o cere, până în anul 2025. Acest plan reclamă un vast parteneriat, mai multe programe de instruire și o încredere nețărmurită că imposibilul poate fi înfăptuit, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am mai aminti că sprijinul și implicarea Bisericii lui Hristos de pretutindeni sunt cruciale într-o misiune de traducere a Scripturii de o asemenea anvergură.

Membrii Sociețății Wycliffe cred că misiunea  de traducere a Scripturii face parte din mandatul Marii Trimiteri care a fost încredințat Bisericii. Aflați în parteneriat cu feluriți localnici, biserici din toată lumea, guverne ale unor țări, precum și cu nenumărate organizații și agenții misionare, oamenii de la Wycliffe contribuie la recrutarea personalului, dezvoltă strategii, adună fonduri și mai ales se roagă  permanent pentru îndeplinirea acestui plan de anvergură. Este o mare nevoie de  noi strategii pentru instruirea unor traducători de calibru, precum și de pregătirea unor specialiști care să fie gata să intruiască oameni oriunde în lume și să slujească drept consultanți în acest efort comun de traducere a Bibliei.

Pentru a vedea planul Vision 2025 dus la îndeplinire e nevoie de mulți oameni credincioși, de parteneriate mai solide, de resurse financiare mai substanțiale și mai ales de mai multă rugăciune și încredințare în bunătatea lui Dumnezeu.

Note: (1) Textul redactat este din  Cuvântul Societății Wycliffe Bible Translators

Dacă doriți să aflați cum cum ați putea deveni parte integrantă a acestui proiect, vă invităm să vizitați website-ul organizației Wycliffe International:

http://www.wycliffe.org/about.aspx

(2) Puteți contacta și sursa textului: Editura Aqua Forte (Wolfgang Binder), CP 805 OP 12, Cluj Napoca, România.

1 thought on “Traducerea Bibliei în limbile triburilor și popoarelor lumii, o problemă stringentă (urgentă și majoră)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s