Un detaliu al Cuvântului…

Dwight L. Moody
Sursa: http://www.21st-century-christianity.com/You-Count.html

“Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”

Epistola către Evrei, 4.12

.

Dwight L. Moody (1837-1899), originar din Northfield, Massachusetts, stabilit  de la 17 ani în Boston, avea obiceiul de a-L mărturisi pe Domnul în fiecare zi, cel puțin unei persoane care încă nu s-a împăcat cu Dumnezeu, deci unui vrăjmaș.  Dar într-una din  seri venise ora pentru odinna de peste noapte și se afla deja întins în pat când și-a amintit că nu și-a onorat Domnul în acea zi, privind mărturisirea Lui. Îndată s-a îmbrăcat și a avut o rugăminte Domnului: “Doamne Isuse, Te rog scoate-mi în cale un om rău, care încă nu Te cunoaște, ca să-i pot mărturisi iubirea Ta.

A ieșit în noaptea neagră de afară, târziu, și a început să caute pe cineva căruia să-i vorbească din Cuvântul Scripturii. Pașii l-au condus la o poartă închisă, poate și acel om dorea a se odihni la acea oră târzie, însă a început să bată în ușa casei. S-a auzit un glas supărat și mânios: “Cine îndrăznește să mă deranjează la ora asta?“, iar Moody a spus cu curaj “Veniți  puțin afară, aș vrea să vă vorbesc despre Mântuitorul Isus.

Bărbatul din casă,  cu pușca în mână și furios de cele auzite,  a deschis ușa cu violență, vorbind amenințător:

Încă n-ai aflat cine sunt? Sunt cel mai rău om din tot ținutul și pușca e pregătită să-ți trimită un glonț în figura ta inervantă,  așa că ai face bine să-ți iei iute tălpășița?!

Însă evanghelistul nostru avea o slujbă, aceea de a-L mărurisi pe Isus. E drept, omul era el furios și cu pușca în mână, dar tocmai asta ceruse: să ducă Evanghelia unui om rău. Se vede  treaba că Moody  cunoștea bine dialogul Mântuitorului cu fariseii:

Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.  Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.

Și Moody a continuat să-l împresureze la rândul său pe bărbatul cel fioros: “Domnule, ascultați-mă doar un minut și apoi puteți să faceți ce vreți cu pușca aceea  și cu mine!“,  la care omul din spatele puștii a zis  răstit:

Vorbește repede,  și vei vedea ce va fi cu curajul tău prostesc și dacă te va putea salva acel Isus de pușca mea!

Iar slujitorul Evangheliei a început să-i vorbească despre iubirea jertfitoare a lui Isus Hristos, cum El îi iubește pe oamenii cei mai răi, până acolo că își dă și viața pentru cei răi și păcătoși. Isus face tot ce e nevoie pentru ca  iubirea Lui să ajungă la inima celor care duc lipsă de  iubire în viața lor.  Că Isus este Cel care poate să aducă mângâierea unei inimi deznădăjduite și zdrobite. În orice caz, cam în acest fel i-a vorbit, sub inspirația Duhului Sfânt care lucra atât în inima sa, cât și în aceea tare necredincioasă și rea.  N-a trecut mult, nu doar că a uitat de pușcă și de timp, dar bărbatul puternic și fioros, s-a înmuiat dintr-oadată și a căzut în genunchi plângând:

Domnule, despre ceea ce vorbești tu, de iubire, am eu nevoie!” și i-a povestit din viața sa și necazurile care i-au zdrobit inima…

Ce s-a întâmplat și cum de în câteva minute, vorbirea unui om curajos care s-a încrezut în Domnul Isus, i-a înfrânt mânia și răutatea acelui om fioros și gata oricând să lovească pe cei care-i erau împotrivă și-l înfruntau?

Există însă o explicație. Nu doar aceea că Dumnezeu e Atotputernic și că El face tot ce vrea fie în Cer, fie pe Pământ; căci  Dumnezeu lasă omului libertatea de a alege, viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. El nu forțează pe nimeni, dar fiecare va suporta însă consecințele alegerii sale, căci  “după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” (Evrei, 9.27-28)

Explicația este aceea că Evanghelia lui Isus are putere de mântuire. Nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere(Luca 1.37), iar apostolul Pavel, în ce îl privește, mărturisește:

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.[…]

Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.   Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” (Epistola către Romani, 1.16-17; 3.20-24)

Glorie Domnului Dumnezeu pentru Lucrarea și Evanghelia Sa, care are putere mântuitoare, care ajută pe orice păcătos care vine cu inima sa la Isus, cu smerenie.

O, scump cititor, dacă ai dori și tu să asculți chemarea lui Isus, să primești pacea de care ai atâta nevoie!

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei, 11.28)

Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Amin. (Ioan, 14.6)

1 thought on “Un detaliu al Cuvântului…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s