Tag Archives: chemarea

Chemarea Mântuitorului

matei-11-28

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
Matei 11:28

Chemarea Mântuitorului

Mântuitorul vede nu numai în mijlocul poporului Său vinovat, ci în lumea întreagă suflete trudite și împovărate de păcate. Domnul știe că păcătosul se obosește inutil, căutând să se izbăvească el însuși. Câte lucruri nu se fac, când povara păcatului apasă asupra cugetului? Dar totul este zadarnic! Starea se înrăutățește mereu. În afară de Fiul lui Dumnezeu, nimeni nu poate da odihnă și pace unui astfel de suflet apăsat de mustrările conștiinței.
Continue reading Chemarea Mântuitorului

Gândul zilei: Să percepi acel susur blând

john316

 

 

 

Am auzit un glas care şoptea încetişor.   (Iov 4:16)

Acum vreo douăzeci de ani un prieten mi-a dat o carte intitulată Pace adevărată. Avea un mesaj vechi medieval şi acest gând important – că Dumnezeu aştepta în adâncul fiinţei mele să-mi vorbească dacă aş fi suficient de liniştit ca să aud glasul Lui. Continue reading Gândul zilei: Să percepi acel susur blând

Chemarea la Evanghelie – Pentru Gloria Lui

1 Corinthians 2.5Chemarea lui Dumnezeu

Cristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia.

1 Corinteni 1:17

Pavel spune aici că Dumnezeu ne cheamă să predicăm Evanghelia. Dar aduceţi-vă aminte ce înţelege Pavel prin „Evanghelie”: realitatea Răscumpărării prin Domnul nostru Isus Cristos.

Noi suntem înclinaţi să facem din sfinţire scopul final al predicării noastre. Pavel foloseşte experienţa personală doar ca o ilustrare, nicidecum ca un scop în sine. Nicăieri nu ni se porunceşte să predicăm mântuirea sau sfinţirea; ni se porunceşte să-L înălţăm pe Isus Cristos (Ioan 12:32). Continue reading Chemarea la Evanghelie – Pentru Gloria Lui