Tag Archives: Mana de dimineață

Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii

1Co2“Căci noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Hristos Isus ca Domn.”

2 CORINTENI 4:5

Noi n-am primit duhul lumii

Lucrurile cereşti ne sunt descoperite prin Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care aparţin cerului ai cărui cetăţeni sintem acum. “Noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu.” (1Cor. 2:12). Aici este poziţia noastră şi de aici ne luăm sursa de viaţă ca să trăim ca adevăraţi creştini. Dacă ar fi fost totdeauna aşa, noi am fi fost totdeauna adevărate “epistole” ale lui Hristos în casele noastre, în îmbrăcămintea noastră, în viaţa noastră de fiecare zi, în toate lucrurile care arată ce este în inima noastră şi a cui este ea. Continue reading Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii

Glasul naturii lui Dumnezeu

Bible

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

DE OSWALD CHAMBERS

16 IANUARIE

 Glasul naturii lui Dumnezeu

Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit?”

Isaia 6:8

Când vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, suntem în stare să uităm cel mai important lucru, şi anume natura Celui care ne cheamă. Există chemarea mării, chemarea munţilor, chemarea marilor blocuri de gheaţă; dar acestea sunt auzite numai de unii. Chemarea este expresia naturii de unde vine ea şi noi o putem auzi numai dacă exista în noi aceeaşi natură. Chemarea lui Dumnezeu este expresia naturii lui Dumnezeu, nu a naturii noastre. Continue reading Glasul naturii lui Dumnezeu

Mărturisirea aduce roade

fritz-berger-mantuirea-prin-hristos-meditatii-zilnice-4393MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

18 Octombrie

“Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău; să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea credincioşia Ta”. 

Psalm 92:1-2

Psalmul 92, este un psalm de veselie: “Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi ca să arate că Domnul este drept“. Mărturisirea aduce roade. Putem spune: “El mă conduce pe cărări drepte; El nu face nimic greşit. Putem fi mulţumitori pentru călăuzirea lui Dumnezeu şi nu trebuie să murmurăm şi să zicem: “Eu n-am meritat aşa ceva, ci în cea mai mare nevoie putem spune: “Noi n-am meritat faptul că o ducem aşa de bine; câtă bunătate am putut experimenta din partea lui Dumnezeu.” Vor veni vremuri când această laudă se va lua de la noi. Continue reading Mărturisirea aduce roade

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui?

citind-bibliaMÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

15 Octombrie

“Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.”

Isaia 12:3.

Cum se face acest lucru, să scoatem apă cu bucurie? Sau cum se mai poate spune: să stai la picioarele Lui Isus? Mulţii sunt de părere că la Adunare stăm la picioarelelui Isus. Dar aceasta, de multe ori este pusă sub semnul întrebării. Putem să stăm la picioarele lui Isus în casă, în grajd, pe câmp, în birou sau în fabrică. Mai avem nevoie să scoatem apă cu bucurie din izvoarele mântuirii dacă suntem izbăviri şi avem iertarea păcatelor? Continue reading Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui?

“Le-ai desoperit pruncilor”

mana-de-Dimineata

MANA DE DIMINEAŢĂ

14 OCTOMBRIE 

Rugaţi-vă neîncetat.

1 TESALONICENI 5:17

În grup de lucrători în via lui Dumnezeu, s-au întâlnit ca să discute despre unele locuri din Scriptură mai dificile. Printre altele, s-au întrebat cum se poate aplica îndemnul imperativ “Rugaţi-vă neîncetat.” Continue reading “Le-ai desoperit pruncilor”

Se va ruşina şi Fiul Omului când va veni…

mana-de-Dimineata

MANA DE DIMINEAŢĂ

 18 SEPTEMBRIE  

“Pentru că de orişicine se va ruşina de Mine şi de Cuvintele Mele în acest neam adulter şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”

MARCU 8:38

Cuvintele  acestea  stât  printre  cele  mai  solemne   pe  care   le-a pronunţat Domnul nostru. El declară că este posibil ca cel credincios, chiar ucenicul Său, să-i fie ruşine de El şi de cuvintele Lui. Se poate întâmpla ca, deşi purtând Numele Lui şi pretinzând a crede în lucrarea de la cruce, să refuzăm să ne asumăm răspunderea pe care o implică faptul acesta, fiindu-ne teamă să ne identificăm în totul cu El înaintea lumii sau în Biserică. Continue reading Se va ruşina şi Fiul Omului când va veni…

Părtași firii Dumnezeiești

 

H.C.SpurgeonCHARLES H. SPURGEON

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

16 SEPTEMBRIE
Dimineaţa

Părtaşi firii dumnezeieşti
2 Petru 1:4

Să fii părtaş firii dumnezeieşti nu înseamnă, desigur, să devii Dumnezeu. Acest lucru nu se poate întâmpla. Esenţa dumnezeirii nu poate fi împărtăşită de fiinţele create. Între creatură şi Creator trebuie să existe o prăpastie fixată în respectul esenţei. Continue reading Părtași firii Dumnezeiești

Argumente sau ascultare?

I was changed from glory to gloryTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

Argumente sau ascultare?

Simplitatea care este în Cristos

2Corinteni 11:3. KJV

Simplitatea este secretul clarviziunii. Cel sfânt nu gândeşte clar decât după multă vreme, dar el ar trebui să vadă clar fără nici o dificultate. Intr-o încurcătură spirituală nu poţi rezolva lucrurile prin raţionamente, dar poţi să fii ascultător.În problemele intelectuale poţi gândi, înţelege şi rezolva lucrurile, dar în problemele spirituale gândirea te va încurca ducându-te la mai multe întrebări şi la o mai mare confuzie. Continue reading Argumente sau ascultare?

“M-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”

mana-de-DimineataMANA DE DIMINEAŢĂ

13 SEPTEMBRIE

“…în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”

GALATENI 2:20

El m-a iubit, El S-a dat pentru mine… toată această iubire mare este pentru mine! Soarele străluceşte peste lumea întreagă şi îşi aruncă razele peste tot; şi totuşi, toată plinătatea sa de lumină, străluceşte peste o singură floricică făcând-o să se desfăşoare sub lumina şi căldura razelor sale. Continue reading “M-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”

Până nu mă vei binecuvânta!

mana-de-Dimineata

MANA DE DIMINEAȚĂ

Nu te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta!

GENEZA 32:26

Istoria lui Iacov este plină de învăţăminte pentru noi, de aceea ne-a şi fost păstrată în Biblie. El era acum într-un moment critic şi decisiv al vieţii lui. Înaintea lui erau răspunderile şi grijile pe care le avea, iar în spatele lui, erau experienţele obositoare ale vieţii proprii în casa socrului său. La vadul Iabocului, Iacov a rămas singur. Continue reading Până nu mă vei binecuvânta!