Tag Archives: IZVOARE IN DEȘERT

IZVOARE ÎN DEŞERT – 3 Ianuarie

… şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma,  care va merge înaintea mea, şi la pas cu copiii …  (Geneza 33:14)

Ce imagine minunată a grijii lui Iacov pentru turmă şi pentru copii! El n-ar îngădui ca ei să meargă prea repede nici măcar o zi. El nu i-ar fi condus la pasul cu care un om puternic ca Esau putea să meargă şi se aştepta ca şi ei să meargă, ci doar atât de repede cât putea fiecare. Ştia exact cât de mult puteau face într-o zi şi ţinea cont de aceasta când planifica desfăşurarea călătoriei lor. Doar făcuse acelaşi traseu prin pustiu cu ani în urmă, şi cunoştea din proprie experienţă ce căldură era şi cât de lung şi accidentat era drumul. De aceea a spus: „ …şi eu voi veni încet pe urmă…“, „… căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta …“ (Iosua 3:4). Continue reading IZVOARE ÎN DEŞERT – 3 Ianuarie

Nu vă îngrijorați – IZVOARE IN DEŞERT

philippians-4-vs-6-7Nu vă îngrijoraţi de nimic.

Filipeni 4:6

Îngrijorarea n-ar trebui să se găsească niciodată într-un credincios. În ciuda mărimii, a dimensiunii şi a diversităţii încercărilor, suferinţelor şi dificultăţilor noastre, îngrijorarea n-ar trebui să existe sub nici un motiv. Aceasta pentru că avem un Tată în ceruri care este atotputernic, care Îşi iubeşte copiii aşa cum Îl iubeşte “pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16), şi a cărui bucurie şi plăcere deplină este să-i ajute permanent în orice situaţie. Continue reading Nu vă îngrijorați – IZVOARE IN DEŞERT

Tu ai pleca fără să știi unde?

2 Ianuarie 2015

Sub îndrumarea lui Costel Oglice

… a plecat fără să știe unde se duce.

Evrei 11:8

Ai plecat tu vreodată aşa? Când pleci astfel, nu poţi da nici un răspuns logic celor care te întreabă ce faci. Una dintre cele mai dificile întrebări în lucrarea creştină este: „Ce ai de gând să faci?

Tu nu ştii ce vei face; singurul lucru pc care-l ştii este că Dumnezeu ştie cc face. Verifică-ţi permanent atitudinea faţă de Dumnezeu ca să vezi dacă eşti desprins de toate şi te încrezi în întregime în Dumnezeu. Această atitudine este cea care te face să fii într-o stare de uimire continuă, pentru că nu ştii ce urmează să facă Dumnezeu. Continue reading Tu ai pleca fără să știi unde?

Gândul zilei: Să percepi acel susur blând

john316

 

 

 

Am auzit un glas care şoptea încetişor.   (Iov 4:16)

Acum vreo douăzeci de ani un prieten mi-a dat o carte intitulată Pace adevărată. Avea un mesaj vechi medieval şi acest gând important – că Dumnezeu aştepta în adâncul fiinţei mele să-mi vorbească dacă aş fi suficient de liniştit ca să aud glasul Lui. Continue reading Gândul zilei: Să percepi acel susur blând

Toată noaptea…!

God is in ControlDumnezeu este la lucru

Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit,care a suflat cu putere toată noaptea.  – Exod 14:21

În acest verset, este un mesaj mângâietor care ne arată cum lucrează Dumnezeu în timpul întunericului. Adevărata lucrare a lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel nu s-a înfăptuit când s-au trezit ei în dimineaţa aceea ca să afle că puteau traversa Marea Roşie, ci a avut loc „toată noaptea“.  Continue reading Toată noaptea…!

Gândul zilei: Treci totdeauna în partea unde este și Domnul

De partea celaltăSă trecem în partea cealaltă.

Marcu 4:35

Chiar dacă urmăm porunca lui Hristos, nu trebuie să ne aşteptăm să scăpăm de furtună. În acest pasaj din Scriptură, ucenicii ascultau de porunca Lui, şi totuşi au dat peste o furtună foarte violentă şi au fost în mare pericol să se înece. În strâmtorarea lor, au strigat după ajutorul lui Hristos. Continue reading Gândul zilei: Treci totdeauna în partea unde este și Domnul

AJUTORUL NOSTRU PERSONAL

BibliaŞi voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi in veac.

Ioan 14:16

Când Domnul Isus a promis că va trimite ucenicilor Săi „un alt Mîngîietor”, El le-a spus că vor avea o altă persoană asemănătoare Lui pentru a fi cu ei. Isus a discutat cu ucenicii, i-a învăţat, i-a încurajat şi i-a cunoscut îndeaproape.

Astfel, la Rusalii – FAPTE 2:1-4,  cînd El L-a trimis pe Duhul Sfînt să locuiască în toţi cei credincioşi, – Acesta le-a dat aceeaşi atenţie individuală, deşi nevăzută, pe care le-o dăduse El însuşi pînă atunci ucenicilor. Continue reading AJUTORUL NOSTRU PERSONAL

Meditații ale Zilei de 13 Mai 2014

Biblia sublibiata„Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnu! El este ajutorul şi scutul lor.”

Psalmul 115:11

Dacă citim tot capitolul vedem ce mare deosebire este între aceia care se tem de Dumnezeu, şi cei care se închină la idoli. Câte promisiuni scumpe au cei temători de Dumnezeu! Oricând putem să venim înaintea Domnului cu problemele noastre, fie mici, fie mari, şi putem avea încredinţarea că El ne va da izbândă şi promisiunea că nu vom duce lipsă de nimic. Continue reading Meditații ale Zilei de 13 Mai 2014

5 Meditații ale Zilei de 7 Mai

jesus-heals-lame-at-bethesda(1) Meditatii  Dimineața și Seara, de C. H. Spurgeon

După El au mers multe noroade. El a tămăduit toţi bolnavii.

Matei 12:15

Ce mulţime de boli hidoase trebuie să se fi înfăţişat privirii lui Isus! Dar nu citim nicăieri că a fost dezgustat, dimpotrivă, El s-a aplecat cu răbdare asupra fiecărui caz. Ce varietate de rele trebuie să se fi întâlnit la picioarele Lui! Ce răni în putrefacţie şi ce plăgi supurânde! Continue reading 5 Meditații ale Zilei de 7 Mai