Tag Archives: Ioan 17

Ucenicii Săi merg după El

Domnul este aproapeDOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 15 Septembrie

Şi, văzând mulţimile, El S‑a suit pe munte şi, aşezându‑Se, ucenicii Săi au venit la El.

 Matei 5:1

În Scriptură, munţii semnifică adesea stăpânirea, puterea şi autoritatea. În lumea viitoare, Dumnezeu Îl va aşeza pe Împăratul Său pe „muntele sfânt al Sionului” (Psalmul 2.6), iar „muntele casei Domnului va fi întărit în vârful munţilor” (Isaia 2.2). Să remarcăm că acesta este „muntele”, nu „un munte”; chiar dacă nu putem spune exact care este acest munte, el reprezintă autoritatea Împăratului. Există un singur Împărat, iar Dumnezeu are o singură Împărăţie şi o singură autoritate în vedere. Continue reading Ucenicii Săi merg după El