Tag Archives: Gloria Lui

Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu și întinderea arată lucrarea mâinilor Sale

Psalmul 19 (1) – Dumnezeu revelat în creație

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. El nu este un Dumnezeu distant, total necunoscut și care să nu ne ofere o revelație despre Sine Însuși. Nu, ci El este un Dumnezeu care S-a descoperit pe Sine. De fapt, El ne-a oferit trei revelații distincte cu privire la Sine Însuși: 1. în creație; 2. în Scriptură; 3. în Hristos. Aceste trei aspecte ale revelației lui Dumnezeu sunt prezentate în Psalmul 19. Cineva a descris acest psalm ca pe o prezentare a celor trei cărțiale lui Dumnezeu: steleleBiblia și Mântuitorul. Continue reading Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu și întinderea arată lucrarea mâinilor Sale

Oswald CHAMBERS: TESTUL CREDINCIOŞIEI

romans_828Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Romani 8: 28

TESTUL CREDINCIOŞIEI

Numai sufletul credincios crede că Dumnezeu este Cel ce rânduieşte împrejurările din viaţa lui. Ne permitem libertatea de a acţiona cum credem noi privitor la situaţiile din viaţa noastră; nu credem că Dumnezeu le-a rânduit, deşi afirmăm contrariul. Tratăm întâmplările din viaţa noastră ca şi cum ar fi fost aranjate de oameni. A fi credincios în orice împrejurare înseamnă a fi credincios unei singure persoane – Domnului nostru. Continue reading Oswald CHAMBERS: TESTUL CREDINCIOŞIEI

Puterea impartiala a lui Dumnezeu

Sacrificiul

Căci printr-o singură jertfa El a făcut desăvârşiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţi

Evrei 10:14

Noi călcăm în picioare sângele Fiului lui Dumnezeu dacă ne închipuim că suntem iertaţi deoarece ne pare rău că am păcătuit. Singura explicaţie a faptului ca Dumnezeu ne-a iertat păcatele şi a promisiunii Sale hotărâte de a nu-Şi mai aduce aminte de păcatele noastre este moartea lui Isus Cristos. Pocăinţa noastră este doar rezultatul faptului că am înţeles Ispăşirea pe care a făcut-o El pentru noi. „Cristos Isus a fost făcut pentru noi înţelepciune, dreptate, sfinţire şi răscumpărare” Când înţelegem că El a fost făcut toate acestea pentru noi, suntem cuprinşi de bucuria nemărginită a lui Dumnezeu; oriunde nu este prezentă bucuria lui Dumnezeu, sentinţa morţii este la lucru. Continue reading Puterea impartiala a lui Dumnezeu

Nu prin putere, nici prin tărie

Corinteni, 2.7-9

Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecâtoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Dacă, atunci când vestești Evanghelia, tu înlocuieşti încrederea în puterea Evangheliei cu cunoştinţele tale clare despre calea mântuirii, îi împiedici pe oameni si ajungă la Realitate. Trebuie si ai griji ca, atunci când predici ceea ce cunoşti despre calea mântuirii, tu însuţi să ai ridicina si temelia in credinţa în Dumnezeu. Continue reading Nu prin putere, nici prin tărie