Tag Archives: Credința

NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT. PAȘAPORTUL.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică…” (2 Timotei 1:7)

Biblia spune: „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6). Așadar, nu te implica în lucruri care nu-ți solicită credința. Cheia biruinței este să ai mereu înainte o țintă pe care să vrei cu nerăbdare s-o atingi și pentru care să te încrezi în Dumnezeu. Fie îți asumi riscul, fie rămâi impasibil. Continue reading NU TE MAI LĂSA INTIMIDAT. PAȘAPORTUL.

Credința recunoaște că “puterea este a lui Dumnezeu”

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Hai să trecem la straja acestor necircumciși; poate că Domnul va lucra pentru noi; pentru că pe Domnul nimic nu-L împiedică să salveze prin mulți sau prin puțini“.
1 Samuel 14:6

Adesea am admirat această faptă îndrăzneață de credință a lui Ionatan. Dacă ea este înțeleasă așa cum trebuie, va fi o sursă de inspirație pentru toți cei care doresc să facă un pas al credinței pentru interesele lui Hristos, împotriva puterii vrăjmașului. Continue reading Credința recunoaște că “puterea este a lui Dumnezeu”

Să-L purtăm pe Domnul Isus, cum odiniaoră L-a purtat măgărușul!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și au adus măgărușul la Isus și își aruncau hainele pe el și S-a așezat pe el … Și cei care mergeau înainte și cei care urmau strigau: „Osana! Binecuvântat fie Cel care vine în Numele Domnului!“
Marcu 11: 7-9

Istoria acestui măgăruș dezlegat, care a devenit purtătorul Domnului Isus, este o provocare pentru noi astăzi. Trebuie să-L lăsăm pe Hristos să-Și exercite drepturile asupra noastră, în timpul când El este lepădat. La fel cum El S-a așezat pe măgăruș, iar măgărușul I s-a supus și L-a purtat, tot așa trebuie și noi să-L purtăm în mărturie. Continue reading Să-L purtăm pe Domnul Isus, cum odiniaoră L-a purtat măgărușul!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Liantul care ne ține împreună

 

Ezechiel 13:1-23

Rezistenţa unei construcţii nu depinde atât de mult de calitatea pietrelor sau a cărămizilor, cât de mortarul folosit pentru a le uni. Multe lucrări de zidărie făcute de romani au rezistat până în zilele noastre datorită solidităţii extraordinare a cimentului lor, în timp ce atât de multe monumente construite mai târziu au cedat în faţa agenţilor distructivi. Pentru a masca fisurile crescânde în unitatea lui Israel, falşii săi profeţi au folosit un mortar prost: o “pace” care nu era pace (v. 10). De aceea, cuvântările lor liniştitoare n-au putut împiedica “zidul” să se prăbuşească în zi de furtună (comp. cu Matei 7.26,27). Continue reading SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Liantul care ne ține împreună

Billy Graham – Cine a fost cel mai mare creștin ce a trăit vreodată?

billy-graham

O astfel de întrebare a apărut la secțiunea de întrebări și răspunsuri de pe site-ul Asociației Evanghelistice Billy Graham, iar răspunsul a fost publicat miercuri 8 Februarie.

„Nu sunt doar curios”, a răspuns evanghelistul de 98 de ani, „pentru că oricine ar fi fost, mi-ar place să încerc să-i urmez exemplul”. Continue reading Billy Graham – Cine a fost cel mai mare creștin ce a trăit vreodată?

Al ÎNCREDERE IN HRISTOS!

philippians-4-13

“Pot totul în Hristos, care mă întărește”(Filipeni 4:13)

Biblia spune: “Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul” (leremia 17:7). Pentru a reuși în lucrul pe care te-a chemat Dumnezeu să-l faci, trebuie să înveți să ai încredere – nu în tine însuți, ci în Hristos. Continue reading Al ÎNCREDERE IN HRISTOS!

Oswald CHAMBERS: Încercarea credinţei

matthew-17-20-550x320“… credință cât un grăunte de muştar…”

Matei 17:20

Trăim cu ideea că Dumnezeu ne răsplăteşte pentru credinţa noastră și poate că asa este la început: dar noi nu câştigăm nimic prin credinţă, ci credinţa ne aduce într-o relaţie bună cu Dumnezeu şi-I dă Lui posibilitatea să lucreze în noi. Dumnezeu trebuie să distrugă mereu baza experienţei tale, dacă eşti un copil al Lui, pentru a le aduce în contact direct cu El. Continue reading Oswald CHAMBERS: Încercarea credinţei

Oswald CHAMBERS: Regula divină a vieţii

free-christian-wallpaper-matthew-5-48-678x509

„ Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”

                                                                                                                                           Matei 5:48

Regula divină a vieţii

Domnul nostru ne îndeamnă, în versetele 38-48, să fim generoşi în comportarea noastră faţă de toţi oamenii. În viaţa spirituală, fereşte-te să umbli conform afinităţilor tale naturale. Orice om are afinităţi naturale; există oameni de care ne place şi oameni de care nu ne place. Dar nu trebuie să lăsăm niciodată aceste sentimente să domnească în viaţa noastră creştină. „Dacă umblăm în lumină, după cum Dumnezeu este în lumină” – El ne va da părtăşie chiar şi cu oamenii pentru care nu avem nici o afinitate naturală. Continue reading Oswald CHAMBERS: Regula divină a vieţii

Oswald CHAMBERS: Ce vezi în mijlocul norilor tăi?

Revelation-1-7-Desktop-Wallpaperslată. El vine pe nori!  

Apocalipsa 1:7

Ce vezi în mijlocul norilor tăi?

În Biblie norii au întotdeauna legătură cu Dumnezeu. Norii sunt acele stări sau suferinţe sau situaţii providenţiale dinăuntrul sau din afara vieţii noastre personale care par să contrazică suveranitatea lui Dumnezeu. Dar tocmai prin acei nori Duhul lui Dumnezeu ne învaţă cum să umblăm prin credinţă. Dacă n-ar exista niciodată nori în viaţa noastră, n-am avea credinţă. „Norii sunt praful picioarelor Lui” (Naum 1:3). Norii sunt un semn că El e prezent. Continue reading Oswald CHAMBERS: Ce vezi în mijlocul norilor tăi?

Oswald CHAMBERS: Sfinţirea

8353a74524782e02f8d8d9a1f6722eb4Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi… sfinţire.  1 Corinteni 1:30

Latura vieţii. Taina sfinţirii este că însuşirile desăvârşite ale lui Isus îmi sunt date nu treptat, ci deodată, atunci când, prin credinţă, ajung să înţeleg că Isus Cristos a fost făcut sfinţire pentru mine, sfinţire nu înseamnă altceva decât faptul că sfinţenia lui Isus devine a mea într-un mod vizibil.

Secretul minunat al unei vieţi sfinte nu constă în a-L imita pe El, ci în a lăsa ca însuşirile desăvârşite ale lui Isus să se arate în trupul meu muritor. Sfinţirea este „Cristos în voi”. In procesul sfinţirii îmi este dată viaţa Lui minunată; ea îmi este dată prin credinţă, ca dar suveran al harului lui Dumnezeu. Continue reading Oswald CHAMBERS: Sfinţirea