Category Archives: Meditatii

AȘAZĂ O TEMELIE TRAINICĂ

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AȘAZĂ O TEMELIE TRAINICĂ

„…avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:25)

Domnul Isus a zis: „Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24-25). Continue reading AȘAZĂ O TEMELIE TRAINICĂ

Advertisements

Sfaturile lui Fenelon

Creștinul romano-catolic francez  Francois Fenelon, care a trăit în secolul al XVII-lea, a spus următoarele adevăruri despre rugăciune:

„Spune-i lui Dumnezeu tot ce este în sufletul tău, ca și cum ți-ai descărca sufletul cu plăcerile și durerile Iui în fața unui prieten. Spune-i despre necazurile tale, ca să te poată mângâia; spune-i despre neplăcerile tale, ca să te ajute să le învingi; spune-i despre ispitele tale, ca să te apere de ele; arată-i rănile sufletului tău, ca să te poată vindeca; recunoaște-ți indiferența față de bine, înclinația depravată pe care o ai față de rău, instabilitatea ta. Spune-i cum iubirea de sine te face nedrept față de altul, cum îngâmfarea te ispitește să fii nesincer, cum mândria te ascunde de tine însuți și de ceilalți.
Continue reading Sfaturile lui Fenelon

ÎNVĂȚĂTURI DIN VIAȚA LUI DAVID

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

Meditație selectată de Lidia Miu

ÎNVĂȚĂTURI DIN VIAȚA LUI DAVID (1)

„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28)

Dumnezeu a zis: „Am găsit pe David… om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.” (Faptele Apostolilor 13:22). Când Dumnezeu spune lucrul acesta despre cineva, ar fi bine să dai dovadă de înțelepciune și să urmărești viața acelui om. Continue reading ÎNVĂȚĂTURI DIN VIAȚA LUI DAVID

FII TRUP ȘI SUFLET!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori: Bob & Debby Gass

Meditație selectată de Lidia Miu

FII TRUP ȘI SUFLET!

„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9:10)

     Solomon cel înțelept ne-a sfătuit: „Gustă viaţa… în tot timpul vieţii tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare…Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9:7-10)

Profesorul Howard Hendricks scria: „Recent, mi-am pierdut unul din cei mai buni prieteni, o femeie de optzeci și șase de ani. A fost cea mai extraordinară profesoară cu care am avut de-a face vreodată. Ultima oară când am văzut-o pe planeta Pământ a fost la una din acele „întâlniri creștine” când toți stăm în fotolii adânci și încercăm să părem pioși. Atunci a apărut ea, m-a privit și a spus: „Hendricks, nu te-am mai văzut de multă vreme… Spune-mi cinci cărți extraordinare dintre cele pe care le-ai citit în ultimul an!Continue reading FII TRUP ȘI SUFLET!

Cărarea celor drepți

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care luminează tot mai mult, până când ziua e deplină. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu știu de ce se poticnesc.
Proverbe 4.18,19

Deși înainte de convertire a umblat în întuneric și în păcat, acum credinciosul este binecuvântat cu „lumina cunoștinței gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Corinteni 4.6). Această lumină binecuvântată ridică inima deasupra împrejurărilor și aduce o bucurie negrăită. Totuși, ne aflăm încă într-o lume învăluită în întuneric, în care nu putem evita încercările, suferințele și nevoile. Continue reading Cărarea celor drepți

EVITĂ CEARTA!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

 

EVITĂ CEARTA!

„Acolo unde este… duh de ceartă, este tulburare  și tot felul de fapte rele” (Iacov 3:16)

Apostolul Pavel scrie: „Să aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” (Filipeni 2:2-4). Continue reading EVITĂ CEARTA!

Iertarea greşelii

„Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.”

Coloseni 3:13

SĂMÂNȚA BUNĂ

Iertarea greşelii

John D. Rockefeller a construit marele imperiu Standard Oil. Rockefeller era un om care pretindea performanță înaltă de la directorii săi. Într-o zi, unul dintre directori a făcut o greșeală de două milioane de dolari. Vestea s-a răspândit repede în toate birourile directoriale și toți directorii făceau tot posibilul să nu dea ochi cu Rockefeller. Continue reading Iertarea greşelii

ÎNCREDE-TE ÎN BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCREDE-TE ÎN BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

„Domnul este bun” (Naum 1:7)

Biblia spune: „Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide! Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră…” (Exod 32:1). De ce și-au făcut ei un vițel de aur? Pentru că voiau să aibă un dumnezeu care se poate vedea… și pentru că asta văzuseră în Egipt! E mai greu să ai o relație cu un Dumnezeu nevăzut, iar Moise, reprezentantul Său, stătuse atât de mult pe Muntele Sinai, încât se simțeau neajutorați și abandonați. Așa că au făcut ce facem și noi când suntem speriați – recurgem la confortul lucrurilor familiare. Continue reading ÎNCREDE-TE ÎN BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

CUM ARE LOC SCHIMBAREA (2)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM ARE LOC SCHIMBAREA (2)

„Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta” (Geneza 32:26)

     Schimbarea are loc în urma luării unui angajament. Când Iacov și-a dat seama că se luptă cu Dumnezeu, el a spus:
„Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” De asta este nevoie – de hotărâre. Iacov a fost hotărât și insistent; a perseverat până a reușit. Nu i-a mai plăcut cum era (așa cum probabil nici ție!) Se simțea frustrat, și asta îl făcea să fie deznădăjduit. Dar a fost pe deplin hotărât să lupte, până când Dumnezeu a întors situația în favoarea lui. Continue reading CUM ARE LOC SCHIMBAREA (2)

Sfaturi

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cine are urechi să asculte…”
Apocalipsa 2:7

Sfaturi

Unde este armonie, este și biruință. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

Ca să înțelegi un om, este nevoie ca în trecutul tău să existe o experiență asemănătoare cu a lui. Altfel, poate vei ști să-l asculți, poate vei ști să-l sfătuiești, dar niciodată nu vei ști să îl înțelegi pe deplin. Continue reading Sfaturi