Un posibil răspuns dat oamenilor de Dumnezeu pentru coronavirus

ARMONIA MAGAZINE - USA

Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.

Ieremia 2:19

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Ioan 17: 21

Domnul Isus dorește și se așteaptă ca noi, credincioșii – ucenicii Lui – să fim în unitate, și una în Ei – în Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt.  Ca și creștini, din aceeași biserică sau adunare a Domnului, una în El, dar una și cu ceilalți creștini din celelalte biserici din toate țările și continentele lumii. Doamne ajută! Aleluia. Amin.

Am fost răstignit împreună cu…

View original post 45 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s