Robul de obște

Va vedea din rodul muncii sufletului Său și va fi satisfăcut. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăți pe cei mulți și va purta nelegiuirile lor.
Isaia 53:11

DOMNUL ESTE APROAPE

Iată Robul Meu (15)

Cine poate pătrunde adâncimile suferinței și tulburării sufletului Său? În grădina Ghetsimani vedem ceva din toate acestea. În acel moment extrem de greu, niciunul dintre ucenici nu L-a înțeles. Dar ce a însemnat această suferință pe lângă cea de la cruce, când a fost părăsit de Dumnezeu, în timpul celor trei ceasuri de întuneric? Acolo El a mărturisit păcatele noastre, unul câte unul, și s-a identificat cu ele. Ce muncă a sufletului a fost aceasta pentru Cel care nu a cunoscut păcatul!

Când a rostit cuvintele: „S-a sfârșit!”, El a privit lucrarea din punctul de vedere al lui Dumnezeu și a fost satisfăcut. Toate cerințele drepte și sfinte ale lui Dumnezeu, tot ceea ce dreptatea, sfințenia și dragostea divină cereau, totul a fost împlinit de către Omul Hristos Isus, spre deplina satisfacție și glorificare a lui Dumnezeu. Știind aceasta, El a putut să-Și plece capul în moarte; Dumnezeu era pe deplin și pentru totdeauna satisfăcut și acceptase toată munca sufletului Său. Nimic nu fusese făcut în zadar. Ar fi o blasfemie ca cineva să încerce să adauge ceva acestei lucrări perfecte.

Ce minunat că Domnul Isus împarte cu noi satisfacția și bucuria Sa, încă de pe acum! În veacul viitor, Israel se va bucura de asemenea de aceste lucruri, împreună cu națiunile. Ce contrast între această bucurie generală și suferințele Domnului Isus! El a plătit prețul pentru ca cei ai Săi să se poată bucura pentru toată veșnicia.

A. E. Bouter

***

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dar Isus … le-a zis: „… mai-marii lor exercită autoritate asupra lor. Dar între voi nu este așa, … oricare va vrea să fie întâi între voi să fie robul tuturor”.
Marcu 10.42-44

 

Robul tuturor

Este impresionant că Dumnezeu dedică Evanghelia după Marcu Robului Său desăvârșit – Fiul Său. Să remarcăm că tocmai în relatarea lui Marcu despre viața Domnului Isus ca Rob este amintit de nouă ori că El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus este unic în credincioșie și dăruire în slujba Sa pentru Dumnezeu. Astfel, Robul lui Dumnezeu a fost gata să-Și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Mântuitorul ne iubește atât de mult, încât și în prezent face lucrarea de Rob, pentru a ne sluji cu înțelepciunea și puterea Sa.

În cuvintele Sale, dar și în umblarea Sa, Domnul Isus ne-a dat o mare învățătură. Toți cei care și-au pus încrederea în Domnul pentru viața aceasta și pentru cea viitoare sunt îndemnați să pună în practică învățătura slujirii altora. Astfel, orice lucrare, chiar dacă pare modestă și neimportantă în ochii oamenilor, este ridicată din poziția ei măruntă la valoarea unei lucrări pentru Domnul Isus. Dacă ochii celui care slujește sunt îndreptați spre Domnul, trebuie să se gândească mai ales că Învățătorul ceresc este Exemplul său desăvârșit pentru orice lucrare pe care trebuie să o efectueze ca rob al celorlalți. Domnul Însuși a fost Robul desăvârșit, care n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească altora. Mai-marii acestei lumi poruncesc cu stăpânire. Dar credinciosul face parte dintr-o altă lume, iar în această sferă de lucrare, cel dintâi trebuie să fie robul tuturor.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s