Rebeliune contra jertfei de Sine

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 53:6

SĂMÂNȚA BUNĂ

Păstorul cel bun

Cu mulți ani în urmă, în munții Valais din Elveția, un tânăr păstor a constatat într-o seară că un miel lipsea din turmă. În plină noapte, a pornit în căutarea lui și l-a găsit tremurând de frică pe o pantă abruptă. Din nenorocire, pe drumul de întoarcere, păstorul a făcut un pas greșit și a alunecat în puhoiul apei din vale. A doua zi au fost găsiți amândoi în fundul văii. Mielul, ocrotit în cădere de brațele păstorului, era viu, dar păstorul era mort. El își dăduse viața pentru a-și salva mielul.

Această istorioară autentică și mișcătoare vorbește în mod remarcabil despre Domnul Isus. Ca și acel păstor, Mântuitorul a mers în căutarea oamenilor pierduți, care erau în primejdia morții veșnice. El a venit să caute și să mântuiască cu prețul propriei Sale vieți pe cei care erau pierduți, adică pe mine și pe tine. Toți am meritat judecata și pedeapsa veșnică, dar Isus a murit pe cruce pentru a ne salva.

Este Mântuitorul al nostru bun Păstor? Ne găsim în siguranța ocrotirii Sale pentru timp și veșnicie? Aproape că nu există un tablou mai expresiv al dragostei și al purtării de grijă a Domnului Isus pentru ai Săi, ca tabloul Păstorului cel bun. Este întotdeauna o scenă plăcută să vezi o turmă de oi împreună cu păstorul ei. Păstorul păzește turma, o ocrotește, îi procură hrană, îi indică direcția de deplasare și o călăuzește. Toată purtarea sa de grijă este îndreptată asupra turmei.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s