Bunătatea și adevărul

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Bunătatea și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul va răsări din pământ și dreptatea va privi din ceruri.

Psalmul 85:10,11

 

Când a privit Dumnezeu din ceruri, în dreptate, și a văzut adevărul răsărind din pământ? Peste tot în istoria omului căzut vedem exact contrariul. În mod repetat, Dumnezeu a căutat un om drept, însă n-a găsit niciunul (Romani 3.10-12).

Deja înainte de potop, aceasta era starea de pe pământ: „Răutatea omului era mare pe pământ și orice imaginație a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua” (Geneza 6.5). După potop, deși inima omului nu se schimbase, Dumnezeu a spus că nu va mai distruge din nou orice făptură vie. De ce a luat El o astfel de hotărâre? Vedem că, după ce Noe și familia lui au coborât din corabie, și toate animalele împreună cu ei, Noe a zidit un altar Domnului și a adus arderi-de-tot din toate animalele și păsările curate. Mireasma acestor jertfe s-a ridicat la cer „și Domnul a zis în inima Sa: «Nu voi mai blestema din nou pământul din cauza omului, căci gândul inimii omului este rău din tinerețea lui»” (Geneza 8.18-21).

Ceea ce a mișcat inima lui Dumnezeu a fost dragostea și aprecierea Sa cu privire la jertfirea Mielului lui Dumnezeu. Inima omului este caracterizată de dorința după plăceri și pofte și de groaza ca Dumnezeu să nu cumva să Se amestece în viața sa. Însă Dumnezeu privește dincolo de ceea ce este în inima omului și acționează potrivit cu plăcerea propriei Lui inimi, mișcate de parfumul minunat al jertfei lui Hristos. La cruce vedem că îndurarea și adevărul s-au întâlnit și că dreptatea și pacea s-au sărutat. Acum Dumnezeu Își găsește plăcerea și completa satisfacție în Hristos și, privind din cer în dreptate, Își găsește de asemenea plăcerea în toți cei care sunt acceptați în Cel Preaiubit.

J. Redekop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s