Nașterea din fecioară – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară (Intro)

B a r z i l a i - e n - D a n

Venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră s-a petrecut la intersecția dintre timp și eternitate. El n-a început să existe în momentul nașterii, ci a fost dintotdeauna, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, deopotrivă cu Tatăl, fără început și fără sfârșit.

Timpul este o experimentare a evenimentelor într-o ordine secvențială. Eternitatea este domeniul omniștiinței divine în care cunoașterea este instantanee și deplină. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, dintr-o dată. Bibia ne spune din partea Lui:

,,Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,,Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea“ (Isaia 46:10).

,,Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a proorocit…

View original post 2,302 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s