Iertarea – Miraculoasa cheie divină

Rezolvă-ți problema de viață și de moarte: păcatul neiertării 

Teoretic, se știe de orice creștin că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu.

Dar ceea ce nu știe omul, este că de multe ori nici nu mai sesizează că a păcătuit și că l-a ofensat pe Dumnezeu și pe semenul său, întrucât și-a pierdut sensibilitatea duhovnicească. Să ne amintim totodată că omul e o ființă spirituală, mai întâi de toate, așezată de Dumnezeu într-un trup pământesc de carne în care i-a suflat în nări suflare de viață. Așadar, omul este duh, suflet și trup –

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. (1 Tesaloniceni 5:23)

Observăm că primii oameni (Adam și Eva), ca și cei de azi,  au păcătuit prin neascultare  și răzvrătire. Mai apoi  prin mânie, curvie, desfrânare etc..  Greșesc și creștinii de azi, vorbesc de cei care au nașterea din nou și  cunoștința de Dumnezeu, călăuzirea Duhului Sfânt și cunosc cuvintele Scripturii. Ei știu că Cel rău (diavolul) stă la pândă și caută greșeala prin care să ne ispitescă,  capul de pod oferit de noi pe unde  pot să  intre în viața noastră,  datorită nevegherii sau fie prin faptul că iubirea  de sine și mândria, se situează  în centrul vieții noastre și nu  iubirea de Dumnezeu și de semeni . Atunci când nu cedăm Domnului Isus prima poziție, întâietatea, în toate compartimentele vieții noastre, Cel rău are pe unde să acționeze.

Să învățăm de la Domnul Isus Hristos: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2: 6-8)

Isus a fost crunt lovit și batjocorit, pe nedrept, a fost luat prin apăsare și schingiuit, ridicat pe lemnul crucii, bătut în cuie, batjocorit în fața prietenilor  și a mamei Sale, în fața Sinedriului, cu mare ură și violență, dar El a tăcut ca un miel – căci a ales să asculte, prin suferință, să nu răspundă, să nu se mânie și să nu amenințe, dimpotrivă, Isus a ales să pronunțe iertarea către batjocoritorii și asupritorii Săi:

Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23: 34)    [1]

Și-a învățat ucenicii Săi, că iertarea noastră e condiționată de iertarea greșiților noștri în predica de pe munte, Matei 6:15, iar în altă împrejurare i-a răspuns lui Petru să  ierte pe fiecare … de 70 ori 7, adică de nenumărate ori, nemai ținând cont de câte ori, ci grija noastră să fie  aceea de a-i ierta pe frații și semenii noștri.

Ucenicul face ce a învățat și i-a pretins Învățătorul să facă:

Ucenicul face ucenici, învățându-i Evanghelia – vestea bună – apoi primesc „ putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.” (Luca 9:1-2) . Să privim și la aspectul vindecării prin eliberarea dată/primită de iertare. 

După convertire, proaspătul creștin abia intră în viața de urmal al Domnului când este înnoit în multe compartimente ale vieții, însă, probabil,  mai rămân parte din moștenirile vechii firi, duhuri de care încă nu a fost eliberat și vindecat…!

Ucenicul lui Isus învață și aplică ceea ce a primit de la Domnul Său, căci El e Stăpânul, El îi dă putere, voință și înfăptuire. De ucenic depind, mai apoi, evanghelizările, eliberările de demoni și duhuri , vindecările poporului (în toată lumea). Dar începând din locul în care se află el,  în oricare din zilele sale. Nu i se cere, însă,  ucenicului, să rămână și să trăiască până la moarte între zidurile unei biserici și între frații și surorile sale (ci să facă ceea ce făcea și Domnul său aici pe pământ).

Pe scurt, putem practica “vindecarea prin iertare” [1]

Dacă n-ați exersat viața de ucenic al lui Isus, o puteți însă începe de-acum, de azi, de aici:

Rezolvă-ți problemele iertării, ale mâniei, ale mândriei care adesea te cuprind:

Fă-ți o listă (sub călăuzirea Duhului Sfânt), începând cu o scurtă rugăciune, ca mai apoi, meditând la viața ta, Domnul să-ți dezvăluie șirul mare de oameni pe care  trebuie să-i ierți. Suntem înzestrați cu voință liberă, cu capacitate de a lua decizii, și, privind în urmă la fiecare situație dificilă din viața ta, să iei decizia de a ierta necondiționat, începând cu părinții tăi. Decizia îți aparține în exclusivitate, eliberarea-vindecarea de anumite duhuri sau infirmități depinde de tine.

Rostește și tu cea mai important rugăciune care s-a rostit vreodată (și în dreptul tău):“Tată, iartă-i!“ – pentru fiecare dintre cei care ți-au făcut viața dificilă și te-au apăsat într-un fel sau altul. Eliberează-te, și eliberează-i și pe ei.

Tată, iartă-i!”  și “Tată, ajută-mă ca și eu să pot să-i iert din toată inima!

Satan nu se află doar în spatele religiilor false; el lucrează și înlăuntrul denominațiilor creștine, căutând să răspândească o înțelegere eronată a Evangheliei și să încurajeze părerile divergente cu privire la adevăr și, în cel din urmă, credințele eretice. Odată ce oamenii acceptă credințe nescripturale, ei devin vulnerabili la a primi un duh care îi va ține în robia unei credințe false și care și care le va orbii ochii față de adevăr – exact așa cum Satan le orbește mințile necredincioșilor, ca ei să nu vadă lumina Evangheliei (2 Corniteni 4: 4).

_____________

Note

[1]  – Inspirat de cartea  IERTAREA – MIRACULOASA CHEIE DIVINĂ (The Most Powerful Prayer on Earth) de Peter Horrobin, Editura Elpis, Oradea –  2008

https://www.ellelromania.ro/evenimente/iertarea-si-puterea-ei-2/

https://www.ellelromania.ro/evenimente/iertarea-si-puterea-ei-3/

https://www.ellelromania.ro/evenimente/respingerea-si-remediul-ei/

https://www.ellelromania.ro/cursurile-explore/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s