Pe urmele Mielului lui Dumnezeu. Șapte pași spre biruință!

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească … cinstea, slava și lauda!”
Apocalipsa 5:12

Pe urmele Mielului lui Dumnezeu

În Scriptură, Domnul și Mântuitorul nostru poartă diferite nume. Când Mântuitorul este numit Mielul lui Dumnezeu, atunci acest nume se referă la faptul că EL este sacrificiul perfect și suprem pentru păcat. Toată omenirea se află sub blestemul morții, care a venit prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva. Astfel, omenirea de la Adam până astăzi are nevoie să fie salvată de sub acest blestem. Adam a încercat să-și acopere păcatul, să se acopere cu frunze, o lucrare omenească. Dar Dumnezeu nu a acceptat și nu acceptă nici astăzi, ca iertarea păcatelor să fie o lucrare omenească.

Întregul sistem al sacrificării stabilit de către Dumnezeu în Vechiul Testament arăta spre venirea Mântuitorului, pe care Dumnezeu L-a oferit ca răscumpărare pentru păcatele poporului. Ştim că plata păcatului este moartea și că păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu. Însă Dumnezeu a pregătit o cale prin care omul păcătos poate să ajungă în prezența Lui. Pășind pe această cale, mergem pe  urmele  Mielului  lui  Dumnezeu.  Prin  aceste  meditații duminicale dorim să-L cunoaștem mai profund pe Cel care ne-a răscumpărat nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele Său și care este numit Mielul lui Dumnezeu. Lui i se cuvine să-i aducem gloria și mulțumirea inimilor noastre pentru lucrarea care a făcut-o la crucea de pe Golgota.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘAPTE PAȘI BIBLICI CĂTRE BIRUINȚĂ

„A izbutit în tot ce a făcut… ca să caute pe Dumnezeul său” (2 Cronici 31:21)

Astăzi vom vorbi despre șapte pași biblici prin care poți ajunge la biruință:

1) Pune-L pe Dumnezeu pe primul plan. El dorește să reușești în viață; ce părinte bun nu ar dori? Așa că lucrează la relația ta cu El. „Împrieteneşte-te, deci, cu Dumnezeu, şi… te vei bucura astfel iarăşi de fericire” (Iov 22:21).

2) Ajută-i pe alții să reușească. „Fiecare… va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.” (Efeseni 6:8). Nu fi preocupat doar de tine însuți, fii atent și la nevoile altora.

3) Creează un climat de încredere în jurul tău. Câtă vreme semeni îndoiala, nu vei experimenta niciodată victoria. Nu uita că „destoinicia noastră… vine de la Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5).

4) Fii informat! „Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa” (Proverbe 1:5). Observă, citește și astfel vei crește! Dacă ești dispus să plătești pentru o masă copioasă, dar nu și pentru o carte bună, probabil pui mai mult preț pe pofta de mâncare, decât pe intelect.

5) Imaginează-ți cum va fi atunci când îți vei atinge scopul. Gândește și vorbește în termenii biruinței. Moise așa a făcut: „pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Evrei 11:27).

6) Scrie-ți planul în agendă și stabilește-ți termene limită. Întocmește o listă detaliată și fă o coloană pentru a bifa realizările. Păzește-ți mintea și organizează-ți timpul. „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:16).

7) Stabilește-ți un scop realist. Depune efort pentru atingerea lui, rezolvând fiecare prioritate la timpul potrivit. Multe lucruri în viață nu izbutesc dintr-un motiv precis – concentrarea atenției spre ceva greșit. Așa că evită elementele care te distrag de la țintă.

Dacă faci aceste șapte lucruri, vei fi biruitor în viață! Și nu numai azi!


Meditații selectate de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s