ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ 

„Fă-ţi o corabie… să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime” (Genesa 6:14-15)

     Mai îngăduiți-ne două argumente și ne vom opri, pentru că subiectul este inepuizabil:

8) Biblia a prezentat în detaliu planul de construcție a unei corăbii. În Genesa, Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o corabie, care avea o capacitate de aproximativ 50.000 metri cubi, și s-o umple cu atâtea persoane și animale, câte erau necesare repopulării pământului. Dimensiunile corabiei, pe care i le-a comunicat Dumnezeu lui Noe, s-au dovedit a fi semnificative. În 1609, în localitatea Hoorn din Olanda, s-a construit o navă cu aceleași dimensiuni, fapt care a revoluționat construcția navală. Conform Registrului Naval al lui Lloyd (după cum scrie în Almanahul World), până în 1900, toate vapoarele mari de pe oceane se apropiau ca proporții de arca lui Noe. Și dacă ți se pare că nu dovedești că ești versat sau educat, crezând că lumea a fost cândva distrusă de potop, mai gândește-te o dată. Aproximativ 85% din suprafețele stâncoase din lume se compun din roci sedimentare, ceea ce indică faptul că la un moment dat, în trecut, globul pământesc a fost acoperit de apă.

9) Apoi, ia în considerare ce spune Biblia în domeniul meteorologiei. Solomon a scris: „Vântul suflă spre miazăzi, şi se întoarce spre miazănoapte; apoi iarăşi se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri.” (Eclesiastul 1:6). Aerul din jurul pământului se învârtește în cercuri uriașe, în sens invers acelor de ceasornic în emisfera nordică, și în sensul acelor ceasornicului în cea sudică. Drept rezultat, meteorologii ne pot spune cu destulă precizie cum va fi vremea, așa încât să ne putem îmbrăca adecvat. Deci, când vorbim despre Biblie – pur și simplu nu există nicio altă carte la fel! Când crezi mesajul ei central, de mântuire prin Hristos, ai parte de pace și bucurie pe pământ și vei trăi în ceruri cu Dumnezeu pentru vecie după ce vei muri. Mai bine de-atât nu se poate!

 

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (2)

„El şade deasupra cercului pământului” (Isaia 40:22)

3) Biblia ne spune că pământul este rotund. „El şade deasupra cercului pământului.” Cuvântul „cerc” provine dintr-un cuvânt ebraic care poate fi tradus prin „circuit.” Cartea Isaia a fost scrisă cu șapte sute de ani înainte de a Se naște Hristos. Asta înseamnă că s-a întâmplat cu cel puțin trei sute de ani înainte ca Aristotel, în cartea sa „Despre cer”, să sugereze că pământul este sferic. Peste alte două mii de ani, pe vremea când se credea că pământul este plat, Scriptura l-a inspirat pe Cristofor Columb să navigheze în jurul lumii. El a scris: „Domnul a fost cel care mi-a pus acest gând în minte, i-am simțit mâna peste mine. Nu este nicio îndoială că inspirația a venit de la Duhul Sfânt, deoarece m-a sprijinit cu razele unei uimitoare iluminări din Sfintele Scripturi” (am citat din jurnalul lui Cristofor Columb, cu referire la descoperirea Lumii noi).

4) Biblia ne învață despre oceanografie. În secolul al nouăsprezecelea, Matthew Fontaine Maury, cel care este numit „părintele oceanografiei și meteorologiei navale moderne” a citit cuvintele lui David care descriau „cărările mărilor” (Psalmul 8:8). El a spus: „Dacă Dumnezeu a spus că pe mare sunt cărări, eu le voi găsi.” Noi îi suntem recunoscători astăzi pentru descoperirea curenților oceanici calzi și reci. Cartea sa despre oceanografie rămâne un text fundamental în acest domeniu, fiind încă utilizată în universități. Așadar, data viitoare când te întâlnești cu cineva care pune la îndoială acuratețea Scripturii, zâmbește-i blând și spune-i ferm: „Știința dovedește că Biblia este adevărată!”

 

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (3)

„Poţi tu să arunci fulgerele, ca să plece? Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?” (Iov 38:35)

Un alt argument că veridicitatea Bibliei este atestată științific:

5) Biblia a prezis telecomunicațiile moderne. Ți se pare un lucru de necrezut? Gândește-te la acest verset: „Poţi tu să arunci fulgerele, ca să plece? Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?” Cu o mie cinci sute de ani înainte de Hristos, în cartea Iov, Dumnezeu a afirmat că fulgerul poate fi trimis și că el se poate manifesta prin vorbire. Știai că toată radiația electromagnetică – de la undele radio la razele X – călătorește cu viteza luminii (aproximativ 300.000 km/s)? Aceasta ne facilitează comunicarea cu cineva aflat la celălalt capăt al pământului. Faptul că lumina poate fi trimisă și translatată în vorbire nu a fost descoperit de știință decât cu 3.300 de ani mai târziu – în 1864 – când omul de știință britanic James Clerk Maxwell a sugerat că electricitatea și razele luminii sunt două forme ale aceluiași lucru (vezi Enciclopedia ilustrată a lumii moderne).

Samuel Morse, care a inventat telegraful și care a schimbat pentru totdeauna lumea comunicației, a fost un creștin care credea Biblia. Cu câțiva ani înainte de a muri, el a spus: „Cu cât mă apropii mai tare de sfârșitul pelerinajului meu, cu atât mai clară îmi este originea divină a Bibliei. Grandoarea și sublimul remediului lui Dumnezeu pentru omenirea decăzută sunt mai valoroase, iar viitorul îmi este luminat de speranță și bucurie.”

În viață vei întâlni mulți asemenea lui Toma necredinciosul, dar Dumnezeu îi iubește și pe ei. De fapt, Domnul Isus i S-a arătat în mod special, după înviere, lui Toma pentru a-i spulbera îndoielile. El mai face lucrul acesta și astăzi! Așadar, studiază Biblia! Apoi spune fiecărui suflet sincer și căutător după adevăr că știința dovedește că Biblia este adevărată!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (4)

„Râurile… aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo” (Eclesiastul 1:7)

6) Biblia vorbește despre circuitul apei. „Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.” În fiecare zi, fluviul Mississippi varsă o mie șase sute miliarde de litri de apă în Golful Mexic. Și dacă ne gândim și la Tamisa, Nil, Amazon, sau la alte fluvii, ne dăm seama că în fiecare zi același lucru se întâmplă pe tot globul. Așadar, unde merge toată această apă? Răspunsul se găsește în circuitul hidrologic, pe care Biblia l-a prezentat cu aproape trei milenii în urmă.

Înțeleptul Solomon a scris: „Când se umple norii de ploaie, o varsă pe pământ…” (Eclesiastul 11:3).

Profetul Amos a spus: „Cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pământului.” (Amos 9:6).

Elihu, prietenul lui Iov, a spus: „Iată ce mare e Dumnezeu!… El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia, pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.” (Iov 36:26-28).

Ideea unui circuit complet al apei nu a fost înțeleasă pe deplin decât în secolul al șaptesprezecelea. Cu toate acestea, cu peste două mii de ani înainte de descoperirile făcute de minți luminate precum Pierre Perrault, Edme Mariotte, Edmond Halley și alții, Biblia a explicat circuitul apei în natură. Biblia este inspirată, fără greșeală, adevărată și mai actuală și exactă decât ziarul de știri de mâine. Toate ziarele au o coloană în care se consemnează greșelile (de tipar, de cele mai multe ori). Nu și Biblia!

Poți avea încredere că ea te călăuzește corect în toate domeniile vieții tale!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (5)

„Pământul se va preface în zdrenţe ca o haină…” (Isaia 51:6)

7) Biblia pomenește de prima lege a termodinamicii. Cunoscută drept Legea conservării energiei, ea afirmă că diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităților tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă. Această lege desființează teoria „stării staționare” sau a „creației continue” a lui Sir Fred Hoyle, teorie care a fost negată de către oamenii de știință. Hoyle a susținut că în anumite perioade, în universul denumit „irtrons”, materia (sau energia) era creată în mod continuu. Dar prima lege a termodinamicii susține opusul: astăzi nu mai are loc „creația.”

Biblia spune: „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.” (Genesa 2:1). Expresia „au fost sfârșite” în originalul din limba ebraică indică o acțiune încheiată în trecut și care nu se va mai întâmpla niciodată!

Cea de-a doua lege a termodinamicii spune că toate procesele fizice, fiecare sistem ordonat, cu timpul tinde să devină dezordonat. Cu alte cuvinte, totul se strică și se deteriorează pe măsură ce energia devine din ce în ce mai puțin disponibilă utilizării.

Psalmistul a scris: „Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină… Dar Tu rămâi Același, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Psalmul 102:25-27).

Cu cât mai mult descoperă oamenii de știință despre viața pe pământ, cu atât mai mult află ceea ce Biblia ne-a învățat atât de clar de secole. Indiferent cât ești de sincer sau cât de mult încerci, pentru a deschide o ușă închisă, trebuie să folosești cheia care se potrivește. Biblia este cheia care-ți deschide ușa înțelegerii tuturor lucrurilor din viață și a planurilor lui Dumnezeu pentru tine.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s