“El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” – Credința are întotdeauna o cale

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

 

Ioan 3: 22-36

Ucenicii lui Ioan au fost cumva geloşi văzând că învăţătorul lor îşi pierde din influenţă în favoarea Celuilalt (v. 26; cap. 4.1). Cu excepţia a doi dintre ei (unul fiind Andrei), carel părăsiseră pe Ioan pentru aL urma pe Isus (cap. 1.37), aceşti oameni nu înţeleseseră care era exact misiunea unui precursor. El era prietenul Mirelui. Iar ceea ce provoca nemulţumirea ucenicilor săi făcea, din contră, ca bucuria lui să fie împlinită (v. 29); el era fericit să se şteargă înaintea Domnului.

Frumosul său răspuns ar trebui gravat ca o deviză în inima fiecăruia dintre noi: „El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (v. 30). Acest cuvânt este pentru Ioan ocazia de a-L preamări pe Domnul Isus: El este deasupra tuturor nu prin autoritatea pe care i-o recunoşteau mulţimile, ci pentru că El vine din cer (v. 31). Şi nu vine ca un înger, ci ca Obiectul tuturor afecţiunilor Tatălui, ca Moştenitorul Lui (Evrei 1.2).

O asemenea vizită pune la încercare întreaga omenire, împărţind-o în două grupe.

  1. Cei care cred în Fiul au încă de acum viaţa veşnică.
  2. Cât despre cei care nu cred, ce gând înspăimântător, mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor!

De ce parte vă aflaţi voi? (cap. 20:31).

 *

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

 Slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului … decât să slujească și să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!
Daniel 3:28

Credința are o cale

Credința are întotdeauna o cale; calea poate fi îngustă, dar ea este clară, plină de pace și fericire.

Calea credinței aduce cu sine încercare în despărțirea de tot ceea ce Dumnezeu este despărțit prin natura Sa, de tot ce S-a despărțit Domnul Isus. Atunci, inima este sinceră ca și a celor trei tineri și a lui Daniel. Să-L onorăm tot mai mult pe Dumnezeu! El onorează credința. Acești tineri evrei L-au onorat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu le-a dat onoare în strânsă legătură cu Numele Său. Acești tineri evrei au fost încercați și au rămas ascultători de Dumnezeu. În cuptor au ars numai legăturile lor. Împăratul poruncise să fie legați. Dar când a venit la cuptor, i-a văzut în compania Aceluia în a Cărui prezență focul nu are nicio putere. Credința activă și vie Îl găsește oriunde pe Dumnezeu și atunci nu se mai simte focul. Să ne temem de Dumnezeu și să-i dăm onoare Lui și nu chipului de aur înălțat de om în necredința și neascultarea lui. Întotdeauna, o astfel de credință este recompensată.

Cititorule, te simți sărman și asuprit? Încrede-te în Dumnezeu, pentru că El știe totul despre tine! El vrea să te facă fericit prin dragostea Sa. Ți-a fost cuprinsă inima de teamă ori s-au așezat umbre întunecate pe sufletul tău? Încrede-te în Dumnezeu, pentru că El îți cunoaște necazul și starea sufletească!

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Domnul Dumnezeul tău te-a purtat, cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care ați umblat până ați ajuns în locul acesta. Și totuși, în lucrul acesta, n-ați crezut pe Domnul Dumnezeul vostru.
Deuteronom 1: 31, 32

Așa au stat lucrurile cu Israel, în pustie, în vechime; la fel stau și acum cu Adunarea – cu Adunarea ca întreg și cu fiecare mădular al ei în parte. Privirea Tatălui ne veghează mereu; brațele Sale sunt în jurul nostru, zi și noapte. El știe totul despre noi și pătrunde, cu o infinită bunătate, în orice lucru care ne privește. El a luat asupra Lui toate nevoile noastre, de aceea dorește să aruncăm orice grijă asupra Lui, cu siguranța că El Însuși îngrijește de noi. El ne invită să aruncăm orice povară la picioarele Lui, fie mare, fie mică.

Este minunat să știm acest lucru! El ne oferă cea mai adâncă mângâiere și ne liniștește inimile, orice ar veni asupra noastră. Inimile noastre trebuie să fie guvernate de încrederea în Creatorul atotputernic și Susținătorul tuturor lucrurilor, care ține stâlpii universului și care S-a angajat să ne poarte de grijă în călătoria noastră. Credem noi aceasta?

Mă tem că nu cunoaștem decât puțin din puterea acestor adevăruri, pe cât de mărețe, pe atât de simple. Vorbim despre ele, le mărturisim, suntem de acord cu ele, însă, în viața de zi cu zi, nu le experimentăm mai deloc. Una este să avem teoria vieții de credință și cu totul alta să trăim această viață. Ne înșelăm constant cu faptul că trăim prin credință, când, de fapt, nu facem altceva decât să ne sprijinim pe proptele omenești, care, mai devreme sau mai târziu, vor ceda.

C H Mackintosh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s