9 SEMNE ale Botezului cu Duhul Sfânt – Dumitru Budac

ARMONIA MAGAZINE - USA

 1. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35)

Primul semn este iubirea. Creștinul autentic, botezat cu Duhul, iubește pe frați și bierica lui Isus, formată din frați și surori de pretutindeni.

View original post 581 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s