Marea lecție – Lucrarea unui tânăr

Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: “Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego …”.
Daniel 3:28

Marea lecție

Cuvântul lui Dumnezeu a fost asigurarea acestor tineri împotriva focului. În mintea lor, ei nu s-au îndoit nicio clipă că Dumnezeu nu va onora făgăduința Sa. Credința lor statornică în Dumnezeu le-a fost scut în cele din urmă împotriva focului. Iată o minunată lecție pentru noi!

Domnul și Mântuitorul nostru a spus: “Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Matei 22.21). Învățătura Domnului este de mare însemnătate pentru toate timpurile. Ca cetățeni ai pământului trebuie să plătim taxele și datoriile ce se cuvin, să dăm ascultare față de legile țării și să fim niște exemple de oameni cinstiți. Acei trei tineri din Babilon au fost exact așa, însă până la punctul în care a fost vorba de ascultarea lor față de Dumnezeu. Ei nu au ezitat nicio clipă să așeze voința lui Dumnezeu mai presus de voința mai-marilor lumii. Așa au procedat și apostolii în fața soborului: “Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Faptele Apostolilor 5.29).

Aceasta este poziția adevărată a unui creștin. Aici este marea lecție pe care trebuie să o trăim. Creștinii adevărați sunt niște călători prin lumea care îi înconjoară, ei sunt de fapt cetățenii unei alte lumi, ai unei alte împărății, ei au un alt Domn căruia Îi slujesc. (SĂMÂNȚA BUNĂ, 

______________________________________________
Meditație selectată de Lidia Miu
______________________________________________

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
Psalmul 119:105

Lucrarea unui tânăr

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care conduce toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale, țarul Alexandru al II-lea a înțeles imediat importanța misiunii lui Tischendorf și i-a acordat sprijin financiar.

Cu toată gelozia și împotrivirea fanatică din partea unora, Tischendorf s-a întors de la Sinai cu celelalte fragmente din copia traducerii Septuaginta. Numit ulterior Codex Sinaiticus, acest manuscris este și astăzi unul dintre cele mai vechi manuscrise biblice cunoscute. Întorcându-se la St. Petersburg, Tischendorf s-a grăbit să ajungă la Palatul imperial de iarnă, reședința țarului. El i-a propus acestuia să finanțeze unul dintre cele mai mari proiecte în materie de studiu analitic al Bibliei, și anume publicarea manuscriselor biblice abia descoperite într-o ediție, care ulterior a fost așezată în Biblioteca imperială. Fără să stea pe gânduri, țarul a fost de acord, iar Tischendorf a scris mai târziu plin de entuziasm: “Providența a dat generației noastre… Biblia Sinaitică pentru a revărsa o lumină clară și puternică asupra textului exact al Cuvântului scris al lui Dumnezeu și pentru a ne ajuta să apărăm adevărul stabilind forma sa autentică”.

Cu toate împotrivirile diavolului și ale supușilor săi, Dumnezeu a lucrat în așa fel, ca textele originale ale Scripturilor să ajungă la noi. Datoria noastră este să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s