Dragostea lui Dumnezeu față de noi

În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu față de noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
1 Ioan 4:9

În grădina Eden, Satan a folosit metoda punerii la îndoială a intențiilor lui Dumnezeu. El a sădit sămânța îndoielii cu privire la dragostea și la bunătatea lui Dumnezeu, spunând că El știa că, în ziua când Adam și Eva aveau să mănânce din pomul interzis, ochii aveau să li se deschidă și ei aveau să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul (Geneza 3.5).

Acesta era un adevăr parțial, fiindcă ei aveau într-adevăr să cunoască binele și răul, însă minciuna fatală stătea în afirmația că aveau să fie ca Dumnezeu. Era acolo, de asemenea, insinuarea vicleană că Dumnezeu le oprea ceva bun și că nu-i iubea cu adevărat.

Când Adam și Eva au acceptat această minciună și au luat din pomul interzis, rezultatul a fost că au devenit păcătoși și că întreaga rasă umană a ajuns sub sentința morții (Romani 5.12,19). Omul s-a înstrăinat de Dumnezeu prin fapte nelegiuite (Coloseni 1.21). Trebuie să fim atenți la acest lucru, fiindcă o citire neglijentă a Scripturii i-a indus pe mulți în eroare cu privire la acest aspect. Înstrăinarea este din partea omului; Dumnezeu nu S-a înstrăinat de noi, ci noi ne-am înstrăinat de El. La fel cum Adam și Eva s-au acoperit cu frunze de smochin și s-au ascuns printre copacii din grădină, la fel conștiința vinovată a oamenilor îi face să evite prezența lui Dumnezeu. Ei folosesc chiar și religia pentru așa ceva.

La fel, Biblia nu spune niciodată că Dumnezeu a fost împăcat cu noi, ci că noi am fost împăcați cu El (Coloseni 1.21; 2 Corinteni 5.19). Crucea este expresia dragostei lui Dumnezeu. Ea restabilește încrederea noastră în dragostea lui Dumnezeu, care a fost subminată de minciuna șarpelui. Oamenii întreabă adesea: «Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce există suferință?». Să nu plecăm din nou urechea la minciuna lui Satan! Unde vedem dragostea lui Dumnezeu? Ea s-a manifestat pe deplin la cruce. Să nu uităm niciodată aceasta! – B Reynolds     (DOMNUL ESTE APROAPE – GBV, http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape)

 

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… Cuvântul Domnului este adevărat …
Psalmul 33.4

Indiana și Biblia

O femeie din India a cerut unui misionar o Biblie la gândul că va găsi mângâiere pentru sufletul ei. Misionarul i-a dat o Biblie cu împrumut. După un timp, femeia a adus înapoi Biblia, dar numai cu o singură filă.

— Dar ce s-a întâmplat ce celelalte file?

— Când m-am dus la ai mei și le-am citit din Biblie, fiecare dorea să o aibă și așa am rupt-o și am dat fiecăruia câte o filă. Fila care mi-a revenit mie este aici între coperți.

Iată cât de mult au apreciat Biblia acei indieni! Cum o apreciem noi care avem la dispoziție din belșug Biblia? Biblia este Cartea care conține gândurile lui Dumnezeu, care descrie starea morală a omului, pierzarea păcătoșilor, calea mântuirii prin credința în Isus Hristos, viitorul lumii și viitorul celor credincioși. Învățăturile ei sunt sfinte, principiile ei de conduită sunt obligatorii, relatările ei sunt adevărate și deciziile ei sunt de neschimbat. Biblia conține lumină ca să te călăuzească, hrană ca să te susțină și mângâiere ca să-ți dea bucurie. Ea este harta călătorului, toiagul pelerinului, sabia soldatului, busola pilotului și cartea drepturilor și îndatoririlor creștinului. Isus Hristos este Subiectul ei măreț. Binele nostru vremelnic și veșnic este planul ei. Adorarea lui Dumnezeu este scopul ei măreț. Să o citim și să ascultăm de învățăturile Bibliei!

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

CUM SĂ CRESTI ÎN DRAGOSTE

„Dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult” (2 Tes. 1:3)

     Când Pavel scria tesalonicenilor: „Dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult”, el nu se referea la situația ideală când totul e ok și toată lumea te agreează. Intenția lui Dumnezeu este să crești în dragostea care nu se definește prin sentimente, ci care se jertfește, spunând: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20).

Ar fi posibil să te îndrăgostești de ideea unei căsnicii perfecte, fără ca să-ți iubești în realitate partenerul! Sau să visezi la ceea ce ar putea deveni copiii tăi dacă ți-ar urma sfatul. Dar când vorbim despre a iubi un adolescent rebel care are comportamentul „celeilalte părți din familie”, e un proces care îți pune dragostea la încercare.

Domnul Isus a spus: „Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan 13:34)… și El nu ne-a cerut niciodată să facem un lucru fără să ne înzestreze cu cele necesare îndeplinirii lui. Așadar, ești interesat de puțină creștere?

Autoarea Kristin Armstrong spune:

„Când suntem răniți, e normal să dăm înapoi și să ne închidem față de cei care ne-au rănit. Dar cel mai rău lucru pe care îl poate face un părinte este să nu-și manifeste afecțiunea, ca reacție la comportamentul copilului. Inima copilului crește când este hrănită cu dragoste necondiționată. Afecțiunea nu depinde de comportament, de starea de spirit sau de împrejurări. A fi plăcut nu este echivalentul lui a fi simpatic.

Imaginează-ți cum ar fi dacă Domnul Isus ne-ar iubi numai când ne comportăm perfect. Nu am avea niciodată parte de afecțiunea Sa, și prin urmare ne-am ofili!

Întrucât Domnul Isus este exemplul nostru, trebuie să-i iubim pe ceilalți cu harul lui Hristos. El ne iubește în conformitate cu înzestrarea și calitatea Sa, nu în măsura în care o merităm!

Noi trebuie să-i iubim pe ceilalți nu după standardele noastre, ci după ale Sale.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s