Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Crește-l pe copil după rânduială pe calea sa și, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea.
Proverbe 22:6

Întreaga educație creștină poate fi redusă la două scurte propoziții: «Bazează-te pe Dumnezeu pentru copiii tăi» și «Educă-ți copiii pentru Dumnezeu». Prima fără cea de-a doua este libertinaj; a doua fără prima este legalism; amândouă luate împreună înseamnă creștinism sănătos și practic.

Este privilegiul tuturor părinților creștini să se bazeze pe Dumnezeu cu toată încrederea pentru copiii lor. Există totuși, în cârmuirea lui Dumnezeu, o legătură inseparabilă între acest privilegiu și responsabilitatea solemnă cu privire la educație. Ca părinții să se bazeze pe Dumnezeu pentru mântuirea copiilor lor, în timp ce neglijează datoria de a-i educa pentru El, nu este altceva decât o mizerabilă înșelare.

Facem un apel solemn la toți părinții creștini, în special la cei tineri dintre ei. Există un mare pericol de a ne eschiva de la datoria pe care o avem față de copiii noștri, fie încercând s-o pasăm altora, fie neglijând-o în totalitate. Nu ne place efortul legat de ea și nu dorim să trăim cu o grijă constantă. Vom descoperi însă că efortul, grija și suferința iscate de neglijarea acestei îndatoriri sunt de o mie de ori mai mari decât cele iscate de împlinirea ei.

Oricine Îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat își găsește plăcerea în a-și împlini îndatoririle. Pentru orice pas în această direcție putem conta pe resursele infinite pe care le avem în Dumnezeu, atunci când păzim poruncile Lui. Trebuie doar să apelăm zi de zi și ceas de ceas la vistieria inepuizabilă a Tatălui nostru, unde vom găsi tot ceea ce ne trebuie: har, înțelepciune și putere morală de a ne putea achita cum trebuie de responsabilitățile noastre sfinte de părinți creștini.

C H Mackintosh

*

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

 

Luca 21:10-24

Încă din capitolul 17, Isus îi prevenise pe ucenici cu privire la pedepsele neaşteptate care pândeau Israelul şi lumea, din cauza respingerii Sale. În mijlocul unui popor condamnat însă, Domnul a ştiut întotdeauna săi deosebească pe cei careI aparţin. Ca şi în capitolul 12, El îi avertizează şi îi încurajează mai dinainte cu privire la aceste timpuri grele (comp. v. 14,15 cu cap. 12.11,12). „Prin răbdarea voastră vă veţi câştiga sufletele (v. 19). Acest îndemn ne priveşte pe toţi. „Fiţi deci îndelungrăbdători, fraţilor”, ne recomandă Iacov, „pentru că venirea Domnului este aproape” (Iacov 5.7,8). Dumnezeu este răbdător (cap. 18.7) şi doreşte ca şi copiii Lui să aibă aceleaşi trăsături de caracter.

Versetele 20 şi 21 descriu adlitteram, întrun mod anticipat, distrugerea Ierusalimului de către romani, care urma să aibă loc în anul şaptezeci. După ce vor fi împresurat o primă dată cetatea, armatele atacatoare ridică asediul, aparent fără niciun motiv, şi pleacă înspre nord. Atunci creştinii, amintinduşi de cuvintele Domnului, profită de acest răgaz pentru a părăsi cetatea în grabă, înainte ca legiunile romane să revină ca so cotropească. Versetul 24 corespunde perioadei care urmează; ea durează de două mii de ani.

*

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Ei își închipuie că veșnice le vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac …
Psalmul 49.11

În numai trei minute

10 septembrie 1989. În jurul orei 8, nava de pasageri „Mogoșoaia“, care făcea curse între Galați și Grindu, a fost acroșată, lovită și scufundată de un convoi bulgăresc. În numai trei minute, nava s-a scufundat, ducând în adâncurile Dunării 216 victime.

Între multele întâmplări zilnice de pe pământ, și această nenorocire vine să ne confirme adevărul că suntem trecători. Să stăm în liniște în fața acestei realități și să medităm la chemarea Mântuitorului: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă“. Dumnezeu nu a lăsat la alegerea noastră prin cine și când să fim mântuiți. Există un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un singur Nume sub cer, o singură cale prin care putem să fim mântuiți, un singur Salvator: Isus Hristos. Există un singur timp, în care ne putem întoarce la Dumnezeu: acum, astăzi!

O dată ce omul moare, soarta lui este pecetluită și nimeni și nimic nu mai poate schimba ceva. De aceea este foarte important, ca astăzi să ascultăm chemarea Mântuitorului la viața veșnică. Să nu uităm că orice amânare poate să însemne un veșnic prea târziu.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

DĂRUIESTE-TE LUI DUMNEZEU

„Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor…” (Romani 6:12)

     Când cineva spune: „Nu mă pot abține, așa sunt eu!”, persoana aceea are dreptate… însă numai parțial!

Cercetătorii au identificat peste o sută de gemeni identici care au fost separați la naștere. Ei au fost crescuți în culturi diferite, în religii diferite și în locuri diferite. Prin compararea asemănărilor și deosebirilor dintre ei, s-a descoperit clar că aproximativ 70% din personalitatea lor era moștenită. ADN-urile lor determinau în ei calități precum creativitatea, înțelepciunea, bunătatea izvorâtă din dragoste, vigoarea, longevitatea, inteligența, chiar și bucuria de a trăi.

Să-i urmărim pe gemenii Jim care au fost separați până la vârsta de douăzeci și nouă de ani. Amândoi s-au căsătorit cu femei pe nume Linda, au avut câini cărora le-au dat numele Toy, au suferit de migrene, au fost fumători înrăiți, le plăcea berea, aveau mașină Chevy și erau ajutori de șerif. Personalitățile și atitudinile lor erau de fapt copii la indigo. Ce înseamnă toate acestea?

Suntem noi niște marionete care joacă un rol prestabilit, fără liber arbitru, fără posibilitatea alegerilor personale? Absolut deloc! Spre deosebire de animale, suntem capabili de a gândi rațional și de a acționa independent. Noi nu trebuie să reacționăm la toate pornirile noastre carnale, de exemplu, conform moștenirii noastre genetice. Ereditatea ne poate purta într-o anumită direcție, însă impulsurile noastre pot fi ținute în frâu.

Aici intervine „nașterea din nou”! Dumnezeu ne dă o nouă natură, dar și puterea de a o învinge pe cea veche. Pavel se referă la acest lucru, când scria: „Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi…” (Romani 6:12-13).

Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine azi: dăruiește-te Lui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s