Ai greșit subiectul!

… Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Eclesiastul 12:14

Ai greșit subiectul!

Învățătorul împarte compunerile corectate. Bucurie aici, dezamăgire dincolo. Dedesubtul unei compuneri este scris: “Stil bun, scris cursiv, dar subiect greșit – insuficient”.

Să greșești subiectul într-o compunere este un dezastru pentru mulți elevi. Cine vrea să constate că toată osteneala lui a fost zadarnică? – Dar pentru mulți oameni va fi o asemenea trezire urâtă, când vor sta înaintea lui Dumnezeu după această viață! Atunci nu este suficient că ai împodobit viața cu lucrările dragostei de aproapele și ai îndeplinit anumite norme religioase.

Dumnezeu acordă valoare vieții, dacă am întrebat de “subiectul” nostru, dacă țelul Lui pentru viața noastră a fost și țelul nostru. Omul a fost plăsmuit de către Creatorul său pentru un anumit subiect. Acest “subiect” este Însuși Dumnezeu. A-L iubi și a-i sluji este înalta chemare pentru care am fost creați. Nu degeaba a întărit Isus Hristos porunca din Vechiul Testament: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.” (Matei 22.37).

Dumnezeu dorește, ca să avem o relație vie, personală cu El. Calea este trasată de Isus Hristos. El este Mijlocitorul între Dumnezeu și om. Cine Îl cunoaște și crede în El, nu va greși subiectul vieții sale.

Sursa:  SĂMÂNȚA BUNĂ , http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

____________________________________

Metitație selecată și trimisă  de Lidia Miu

____________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s