SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Ezechiel 1:15-28

 Cârmuirea lui Dumnezeu

d69dd502d5c6b3201a3be28b82d4cb46Ansamblul viziunii profetului se prezenta ca un car înfricoşător funcţionând pe mai multe niveluri.

Roţile sale, deosebit de înspăimântătoare, plecau şi veneau pe pământ întrun mod care putea părea arbitrar. Punerea lor în mişcare însă depindea de făpturile vii, iar acestea mergeau „încotro trebuia Duhul să meargă“ (v. 20).

Aceste roţi sunt un simbol al cârmuirii lui Dumnezeu, sau al providenţei Sale. Evenimentele din lume sunt dirijate de Duhul Lui – care „suflă încotro vrea“ (Ioan 3.8) – şi nu de întâmplare, cum pretind mulţi oameni care refuză să privească mai sus. Ei văd „roţile“, nu însă şi pe Cel care le mişcă.

Profetul, călăuzit de Duhul, îşi ridică ochii şi contemplă partea cea mai minunată a viziunii (v. 26…). Deasupra roţilor, a heruvimilor şi a întinderii, el descoperă „asemănarea unui tron“ şi încă „o asemănare ca înfăţişarea unui om, pe el, deasupra“ (v. 26). Înţelegem astfel, împreună cu profetul, că lumea este guvernată după voia şi hotărârile unui Om în glorie: Hristos Însuşi, radiind în întregime de splendoare divină. În faţa acestei viziuni extraordinare, Ezechiel cade îndată cu faţa la pământ (comp. cu Apocalipsa 1.1217). (Sursa: SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Volumul IV – Ezechiel 1:15-28)

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Știm că, dacă Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este.
1 Ioan 3.2

Vom fi cu El și vom privi fața Lui; vom fi asemenea Lui. Pentru această lume, El va veni ca Împărat al împăraților și ca Domn al domnilor, pentru a face judecată și război, și toate semințiile pământului vor plânge din pricina Lui. Noi însă nu vom plânge din pricina Lui, fiindcă, deși Îl vom vedea și noi în toată splendoarea măreției Lui, Îl vom vedea și Îl vom recunoaște ca fiind Cel pe care L-am cunoscut aici. Ceea ce El este pentru noi acum va fi și atunci când Îl vom vedea. Nu vom întâlni un străin de care ne temem, ci un Mântuitor și un Prieten pe care-L iubim – Cel care a fost aproape de noi în necazuri și în dureri, Cel care ne-a purtat prin ele, Cel care este bucuria și puterea noastră zilnică. Așa cum este pentru noi acum, la fel va fi și atunci când Îl vom vedea. Ce experiențe prețioase ne-au legat de El în această vale a plângerii! Ce legături strânse avem cu El, legături pe care nu le vom pierde niciodată!

Ne vom arăta împreună cu El atunci când va veni pentru a împăca toate lucrurile cu Dumnezeu și când gloria Sa va străluci până la marginile universului pe care l-a creat. Va fi la fel de perfect pe tronul Tatălui cum a fost în iesle și pe cruce, iar orice amintire despre El și orice contemplare proaspătă a gloriei Sale vor aduce noi și noi laude din inimile și de pe buzele noastre.

El este un Mântuitor măreț și glorios, iar felul în care eu Îl prezint îmi produce deopotrivă bucurie și tristețe. Bucurie, pentru că am privilegiul să vorbesc despre El; tristețe, deoarece cuvintele mele despre El sunt atât de reci și de nepricepute, deși ar trebui să fie cuvinte care să vă miște și să vă umple de un entuziasm sfânt și de o deplină predare la picioarele Lui. Însă de o mie de ori mai bine decât a auzi despre El este a te apropia de El și a învăța ce este El pentru tine. Cunoașterea pe care o dobândim acum despre El nu o vom pierde niciodată – ea ne va fi o comoară pentru totdeauna.

J T Mawson

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor …
Obadia 3

Mândria – un mare pericol

Un tată evlavios citea înainte de culcare din Biblie, iar copiii adunați în jurul lui îl ascultau cu atenție. Într-o seară, doi dintre copii, obosiți, au fost biruiți de somn și au adormit. Văzând acestea, cel de-al treilea copil zise:

— Vezi, tată, cei de acolo dorm, dar eu ascult.

— Dragul meu, mai bine să dormi decât să te mândrești cu binele pe care-l faci!, zise tatăl privind dojenitor pe acest copil.

Afirmația Scripturii, că omul este rău de la nașterea sa, pare de necrezut multora. Biblia arată clar că omul este incapabil să corespundă cerințelor drepte ale lui Dumnezeu. Mândria este acel păcat care face pe mic și mare să se compare cu alții și să-i disprețuiască. În astfel de cazuri, fiecare este înclinat să spună ca acel fariseu: “Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta” (Luca 18.11). Dumnezeu ia în serios fiecare păcat și trebuie să-l judece, fie că păcatul pare mare sau mic în ochii noștri. Ochilor Săi nu-i scapă nimic: niciun gând necurat, nicio mândrie, nicio tratare nedreaptă a cuiva etc. De aceea suntem chemați să ne recunoaștem vinovăția mândriei noastre și să venim cu pocăință și credință în fața Mântuitorului, care nu obosește iertând.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

NU FACE PRESUPUNERI, ÎNTREABĂ!

“În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10)

     Una dintre cele mai obișnuite surse de conflict între soț și soție este chestiunea presupunerilor.

Dr. James Dobson scrie: “Cu ani în urmă, am trecut printr-o perioadă foarte haotică în viața mea profesională. Predam cu normă întreagă la o facultate de medicină, dar și călătoream foarte mult, invitat adesea la conferințe și prelegeri. Nu-i de mirare că în scurtă vreme am ajuns complet stors de puteri. Era o nebunie din partea mea, dar apucasem să-mi iau angajamente pe care pur și simplu trebuia să le respect. Într-o vineri seara, mă târam spre casă… tocmai urma să am o zi liberă și aveam de gând să mă relaxez și să mă uit la un meci de fotbal… Soția mea Shirley, pe de altă parte, simțea și ea că “i-a ajuns”: șase săptămâni la rând avusese grijă de copii și de casă! Era deci complet justificat să-mi petrec sâmbăta ajutând-o la ceea ce trebuia făcut în casă. Nici unul dintre noi nu greșea… însă cele două planuri erau incompatibile! Și presupunerile s-au ciocnit frontal când Shirley m-a rugat să curăț umbrela din spatele casei. Nu plănuisem câtuși de puțin să fac așa ceva! A avut loc un schimb de cuvinte grele care ne-a paralizat relația timp de trei zile.

E important să înțelegem că nici unul dintre noi nu căuta ceartă și cu toate acestea, amândoi ne-am simțit neînțeleși și răniți de celălalt. Cearta noastră a fost tipică pentru ceea ce se petrece zilnic în milioane de alte case – și nu antagonismul este problema, ci presupunerile făcute, și lipsa de comunicare.” Și-atunci, ce-ar trebui făcut?

Nu face presupuneri, întreabă!
____________________________________

Slavă, slavă, Îți cântăm Isus necontenit

Din Biserica penticostală nr. 1 Dej

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s