SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

psalm46-1-1http://nowheresoonthere.blogspot.com

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI  Volumul IV

6 Ianuarie 2017

Psalmul 46

Cât de mulţi credincioşi aflaţi în necaz au făcut preţioasa experienţă din versetul 1! In ceasul încercării, şi mai ales în clipa ispitirii, tânărul creştin nu trebuie nicidecum să uite că are la dispoziţia sa acest adăpost, această putere, acest ajutor întotdeauna uşor de găsit. Astfel de resurse nu se găsesc nicidecum în el însuşi, nici în hotărârile înţelepte pe care el le-a luat, ci în Dumnezeu, în comuniunea cu El.

În timp ce Core fusese înghiţit de viu într-o răsturnare de pământ acţionată de însuşi Dumnezeu, de felul celei sugerate în versetul 2, fiii săi au fost scăpaţi în acelaşi fel în care vor fi salvaţi şi credincioşii rămăşiţei iudaice. Ei vor fi în siguranţă, pentru că adăpostul lor va fi însuşi Iahve (Psalmul 91.9,10). Ce mare va fi contrastul între această rămăşiţă credincioasă şi ceilalţi oameni de pe pământ care vor traversa aceeaşi perioadă apocaliptică (comp. cu Luca 21.26 şi cu Apocalipsa 6.14-17)! În faţa acestor ape spumegânde şi care vuiesc, ape ale judecăţii (v. 3), Dumnezeu aminteşte că este un râu al harului răspândindu-se în pâraie generoase – sugerând multiplele sale manifestări – care „înveselesc cetatea lui Dumnezeu”, precum şi pe cei care şi-au găsit acolo adăpostul (v. 4).

Finalul psalmului ne ajută să-i privim pe cei credincioşi cum urmăresc liniştiţi, din „turnul lor înalt, împlinirea celor din urmă judecăţi ale lui Dumnezeu.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Domnul Dumnezeu mi-a dat limba unui ucenic … Mi-a deschis urechea … Mă va ajuta!
Isaia 50.4,5,9

Cât de minunat și de încurajator este să înțelegem în inimile noastre că Domnul Isus a străbătut înaintea noastră drumul credinței. Isaia a privit în mod profetic la viața Lui perfectă de dependență și de ascultare. Știm că Domnul a avut doisprezece ucenici, însă El Însuși a fost modelul perfect de Ucenic. În fiecare dimineață, Tatăl Îi deschidea urechea pentru instrucțiunile Sale, iar El le păstra în inima Sa, pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea omului. Avem acest lucru exprimat prin cuvintele Sale: „Eu fac întotdeauna cele plăcute Lui“ (Ioan 8.29). Cât de prețios este că El S-a bucurat de credincioșia lui Dumnezeu, deși a suferit atât de mult din partea oamenilor (Isaia 50.5-9)!

Același principiu este valabil pentru noi. Nu putem să ne ridicăm la înălțimea devotamentului și a ascultării Domnului, însă putem urma exemplul Lui. Petru exprimă acest lucru în felul următor: „Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcați pe urmele Lui“ (1 Petru 2.21). Ioan ne îndeamnă: „Cine zice că rămâne în El este dator și el însuși să umble așa cum a umblat El“ (1 Ioan 2.6). Pavel ia cuvintele Domnului din Isaia, cu privire la faptul că Dumnezeu L-a ajutat, și le aplică celor credincioși, pentru a-i asigura că același ajutor este la dispoziția lor, în ciuda acuzațiilor și a atacurilor lui Satan și ale lumii, și chiar în ciuda temerilor și a îndoielilor care se iscă în inima lor. Prin puterea Duhului care locuiește în noi și datorită lucrării de Mare Preot a Domnului nostru (Romani 8.27,34), putem fi siguri de aceasta: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?“.

S Attwood

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
Psalmul 146.5

Încredere

O mamă istorisea odată următoarele: Cei trei copii mai mici ai mei ședeau pe coșul de rufe întors cu capul în jos și eu le istoriseam întâmplarea biblică despre furtuna pe mare (Luca 8.22-25). Când istorisirea s-a apropiat de punctul culminant, toți stăteau foarte liniștiți și ascultau cu mare atenție. Vedeam cum micuții se transpun în cele întâmplate. În ochii lor se oglindea teama ucenicilor, când le-am spus cum furtuna a devenit tot mai mare și ucenicii L-au trezit în necazul și deznădejdea lor pe Domnul: „Învățătorule, pierim!“. Le-am spus cum Domnul Isus S-a ridicat și a strigat poruncitor vântului puternic care vuia în jurul lor: „Taci! Fără gură!“ (Marcu 4.39).

Și apoi… Buf! Unul dintre băieții mei a sărit jos dintr-o săritură de pe coșul de rufe și a spus plin de convingere: „Și atunci a trecut furtuna!“. Mulțumit a alergat în camera lui. Pentru el, lucrurile erau foarte clare: dacă a venit Domnul Isus în ajutor, atunci totul a trebuit să aibă un final bun.

O, băiete, m-am gândit eu, dacă aș putea să cred și eu așa de natural și de simplu ca tine! – Dacă credem și ne încredem ca un copil, putem spune din inimă cu psalmistul: „Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!“ (Psalmul 13.5,6).

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

PE CINE ÎNCERCI SĂ IMPRESIONEZI?

„Prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi” (1 Corinteni 4:3)

     Pavel scrie: „Prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi … Cel ce mă judecă, este Domnul” (v. 3-4).

Îți poți imagina cum este „să-ți pese prea puțin” de critică? Sau să fii eliberat de nevoia de a-i impresiona pe alții; stima ta de sine să nu mai depindă de faptul că oamenii observă cât de mult succes ai, cât ești de deștept sau de atrăgător? Gândește-te cum ar fi să simți dragoste autentică pentru cineva care își exprimă dezaprobarea la adresa ta. Este oare posibil să duci o astfel de viață? Cu ajutorul lui Dumnezeu, da!

Un pastor spune: „Cu ani în urmă, mi-am dorit să conduc o anumită lucrare. Când nu am fost ales, m-am mâniat. Normal că nu m-am arătat. Nu se poate spune că nu-l iubeam pe Dumnezeu. Doream doar ca lucrarea să-mi slujească mai mult mie decât Lui! Prin faptul că mi-a spus nu, Dumnezeu mi-a corectat o atitudine care avea să distrugă orice lucrarea adevărată pe care aș fi făcut-o mai târziu. Când îl reprezinți pe Dumnezeu într-un mod atât de vizibil, e aproape imposibil ca cineva să-și dea seama că ești fals … cu excepția lui Dumnezeu”.

Ai auzit vreodată de „dependența de aprobare”?

Simptomele ei se manifestă prin teama de ceea ce cred ceilalți despre tine; ești rănit cu ușurință de ceea ce spun ei; ai sentimentul supărător că nu ești suficient de bun; încerci neîncetat să-i impresionezi pe oamenii importanți. Și la fel ca toți cei ce au dependențe, ești în stare de orice pentru a ți-o împlini.

Un autor scrie: „Multe din preocupările mele zilnice sugerează că aparțin mai mult lumii decât lui Dumnezeu. O mică critică mă face să-mi sară țandăra … o mică laudă mă face să mă umflu în pene. Sunt ca o bărcuță pe ocean, aflată în întregime la mila valurilor”.

Trebuie să te rogi pentru această problemă astăzi?

______________________________________

Mana Zilnica

http://manazilnica.net/ (trimisă de Lidia Miu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s