FERICE DE CINE VA AȘTEPTA

 

12353905624_21290b10d2_bFerice de cine va aştepta. (Daniel 12:12)

Aşteptarea poate părea un lucru uşor de făcut, dar este o disciplină pe care soldatul creştin n-o învaţă decât după ani de instruire. Marşul şi instrucţia sunt mult mai uşoare pentru luptătorii lui Dumnezeu decât statul pe loc, nemişcat.

Sunt momente de nehotărâre şi confuzie, când şi cel mai plin de râvnă om, care doreşte din toată inima să-L slujească pe Domnul, nu ştie în ce direcţie s-o apuce. Deci ce trebuie să faci când te găseşti în această situaţie? Trebuie să te laşi copleşit de disperare? Trebuie să te întorci înapoi cu laşitate sau cu teamă sau să alergi înainte cu ignoranţă?

Nu, trebuie pur şi simplu să aştepţi, dar să aştepţi în rugăciune. Cheamă-L pe Dumnezeu şi adu-ţi cauza înaintea Lui, spunându-I despre dificultăţile tale şi amintindu-I de promisiunea Lui de a te ajuta.

Aşteaptă în credinţă. Exprimă-ţi încrederea neclintită în El. Şi crede că chiar dacă El te face să aştepţi până la miezul nopţii, va veni la momentul potrivit ca să împlinească viziunea Lui pentru tine.

Aşteaptă cu răbdare, în tăcere. Să nu te plângi niciodată de ceea ce crezi tu că ar fi cauza problemelor tale, cum au făcut copiii lui Israel împotriva Moise. Acceptă-ţi situaţia exact aşa cum este şi apoi pur şi simplu pune-o cu toată inima ta în mâna Dumnezeului legământului. Şi în timp ce renunţi la orice voinţă proprie, spune-I: “Doamne, «facă-se nu voia mea, ci a Ta» (Luca 22:42). Eu nu ştiu ce să fac, şi sunt în mare strâmtorare. Dar voi aştepta până vei despica apele înaintea mea şi-i vei mâna înapoi pe vrăjmaşii mei. Voi aştepta chiar dacă mă vei ţine aici multe zile, pentru că inima mea este îndreptată numai spre Tine, dragă Doamne. Şi duhul meu Te va aştepta cu deplina încredere că Tu vei fi mereu bucuria mea şi mântuirea mea, «căci Tu eşti un adăpost pentru mine, [şi] un turn tare împotriva vrăjmaşului» (Psalmul 61:3)”. din Dimineaţă de dimineaţă

Aşteaptă, aşteaptă cu răbdare,

Dumnezeu nu întârzie niciodată;

Planurile tale care înmuguresc sunt în posesia Tatălui tău,

Şi aşteaptă numai marea Lui descoperire divină.

    Deci aşteaptă, aşteaptă,

    Aşteaptă cu răbdare.

Încrede-te, încrede-te plin de nădejde,

Că Dumnezeu va pune în ordine

Viaţa ta încurcată; şi în locul tainelor ei întunecate,

Va aduce voia Sa, cu toate revelaţiile ei strălucite.

    Deci încrede-te, încrede-te,

    Încrede-te plin de nădejde.

Odihneşte-te, odihneşte-te în pace,

Pe pieptul Salvatorului tău;

Şopteşte-I la ureche ambiţiile tale înalte şi sfinte,

Şi El le va împlini într-o rodire binecuvântată.

    Deci odihneşte-te, odihneşte-te,

Odihneşte-te în pace! Mercy A. Gladwin

_________________________

Meditație IZVOARE IN DEŞERT, trimisă  de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s