Viaţa transformată. Ocazii pierdute! Ce este cu cerul?

2  Cor 5.17Dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17

Viaţa transformata

Cum înţelegi mântuirea sufletului tău? Experimentarea mântuiri înseamnă că în viaţa ta reală lucrurile s-au schimbat radical, că tu nu mai priveşti viaţa aşa cum o făceai înainte. Dorinţele tale sunt noi, lucrurile vechi şi-au pierdut puterea de a te atrage. Una dintre pietrele de încercare ale experienţei mântuirii este următoarea: A schimbat Dumnezeu lucrul care contează pentru tine? Dacă încă tânjeşti după lucrurile vechi, este absurd să vorbeşti despre naşterea de sus; te înşeli pe tine însuţi.

Dacă eşti născut din nou, Duhul Sfânt face ca schimbarea să fie vizibilă în viaţa şi în gândirea ta, iar când treci prin momente de criză, tu eşti cea mai uimită persoană din lume de schimbarea minunată care s-a petrecut în tine. Nu există nici o posibilitate să-ţi imaginezi că tu ai făcut-o. Această schimbare completă şi uimitoare este însăşi dovada că eşti un suflet mântuit.

Ce schimbare a făcut în mine mântuirea şi sfinţirea? De exemplu, pot sta în lumina textului din 1 Corinteni 13 sau trebuie să mă feresc de lumina lui? Mântuirea realizată in mine de Duhul Sfânt mă eliberează complet şi, cât timp umblu în lumină, după cum Dumnezeu este în lumină, El nu vede nimic de condamnat în mine, deoarece viaţa Sa se manifestă in întreaga mea făptură, nu la nivelul conştiinţei mele, ci chiar mai adânc decât conştiinţa.

(O meditație biblică TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald CHAMBERS)

***

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: Galateni 6:6-10

OCAZII PIERDUTE

Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi… Galateni 6:10

Un oportunist este o persoană care profită de ocaziile ce se ivesc pentru a-şi realiza scopul, de obicei, fără să ţină cont de nici un principiu moral. Un creştin nu trebuie să cadă niciodată într-o asemenea categorie, deoarece el trebuie să fie credincios, cinstit faţă de Isus Cristos. Chiar mai mult, el trebuie să caute mereu noi căi prin care să-I slujească Domnului, să răspândească Evanghelia şi să facă binele altora. Când ocaziile sunt pierdute, ele sunt pierdute pentru totdeauna. Ele lasă numai amintiri pline de regrete.

Harold L. Fickett, Jr., a scris despre un om de afaceri bogat care pe patul morţii avea adânci regrete. Când a fost întrebat de păstorul său, şi-a deschis inima şi i-a mărturisit povara ce-o purta. A spus că, în urmă cu 10 ani, i s-a oferit ocazia să predea la o clasă de şcoală duminicală, unui grup de băieţi în virstă de 9 ani. Gândindu-se că nu avea timp, a refuzat oferta. Acum, totuşi, profund conştient că viaţa îi ajunsese la sfârşit, mărturisea că regretul cel mai dureros era că pierduse această ocazie de aur de a-L servi pe Domnul, investindu-şi viaţa în vieţile acelor băieţi de 9 ani. Estima că ar fi fost pe puţin 100 de băieţi care ar fi trecut prin acea clasă.

“Investiţiile mele în acţiuni şi la bursă vor rămâne aici atunci când voi pleca, a declarat el. Ce nebun am mai putut fi”.

Ţi-a oferit Domnul o ocazie pentru a-L sluji? Apuc-o până mai poţi. Eforturile tale vor recolta răsplătiri veşnice. R.W.D.

Sunt gata să merg, sunt gata să stau.
Sunt gata locul a-mi ocupa;
Gata de slujbă mică sau mare,
Sunt gata să fac voia Ta!  (Palmer)

Cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu nu sunt     lucrurile, ci ocaziile.

***

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Binecuvântat să fie Dumnezeu …, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou … la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. 1 Petru 1.3,4

Și ce este cu cerul?

Texas. Doi bărbați stăteau pe o înălțime. Unul era un texan putred de bogat. Celălalt, vizitatorul lui, un creștin. De la acea înălțime se puteau vedea la ceva depărtare turnurile de captare a țițeiului. Texanul arătă spre ele și spuse: “Cu 25 de ani înainte n-am avut nimic, și acum îmi aparține mie tot acest teren pe care îl vedeți. Pădurile în vest, cirezile de vite în est, lanurile de grâu în sud – toate acestea îmi aparțin mie”. Pauză. Probabil, texanul aștepta un cuvânt de laudă de la oaspetele său. Până la urmă nu oricine are așa un succes grandios ca el!

Dar vizitatorul arătă cu mâna spre cer: “Și cât de mult posedați în această direcție?”. Iarăși pauză. Apoi răspunsul sincer: “Nu m-am gândit la aceasta”.

Poate spui: “Nu sunt milionar și nu sunt în goană după țiței sau averi”. Dar nici măcar nu este vorba dacă ai mulți sau puțini bani – totuși poți să-ți pui greșit prioritățile, chiar dacă ai doar puține averi. Hotărâtor este: Pentru ce trăiesc? Numai pentru ceea ce se poate vedea? Atunci nu uita că toate aceste lucruri trec cândva. Există mai mult! Există un cer în care locuiește Dumnezeu și unde dorește să-ți dea un loc!

________________________________________

Meditații biblice trimise de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s