Cuvintele înțelepților sunt niște imbolduri

proverbs_1_5___bible_verse_quote_by_bible_quote-d7hltlr

Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă.

Prov. 1:5.

Solomon, regele propovăduitor strigă adesea în cartea sa, Eclesiastul “Deşertăciunea, deşertăciunilor. Totul este deşertăciune.” El ne arată cum inima caută în zadar sub soare după pace şi fericire trainică. Dar ne spune la sfârşitul cărţii lui: “Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute …cuvintele adevărului. Cuvintele înţelepţilor sunt  nişte imbolduri; şi strânse la un loc sînt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân.” (Eclesiastul 12.8-11)

Cuvintele înţelepţilor sunt  nişte imbolduri; şi strânse la un loc sînt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân.” (Eclesiastul 12.11)

Deoarece aceste expresii sunt date de Duhul lui Dumnezeu, ca să fie pentru noi ca nişte “imbolduri” pe calea îngustă prin această lume primejdioasă şi ca nişte “cuie bătute” pentru a ne fixa înţelepciunea dumnezeiască, de aceea s-o preţuim şi Cuvântul lui Dumnezeu să fie o candelă pentru picioare şi o lumină pe cărarea noastră.

La începutul cărţii “Psalmilor” se află cea mai mare contradicţie între un credincios care are frică de Dumnezeu şi unul care zice în inima lui că: “Nu există Dumnezeu.” (Ps. 14.1).

Cărarea nebunului duce la întunecare pământească şi veşnică, dar cei credincioşi merg pe calea îngustă şi fericirea este alăturea de ei şi se înalţă spre veşnica lumină. De-ar alege toţi tinerii această cale din urmă! Lor le este scrisă îndeosebi cartea Proverbelor.

Apostolul Pavel îl avertizează pe tânărul Timotei să se “ferească de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit” (1 Tim. 6.20-21).

Ferice de cei care ascultă de înţelepciunea lui Dumnezeu şi o transpun în practică. Această cale duce din biruinţă în biruinţă.

___________

Meditație  DOMNUL ESTE APROAPE! – Calendar Biblic – trimisă de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s