Fjern Solveig Horne som BLD minister

screen-shot-2016-02-12-at-7-52-44-am

Det er FOLKET som har valgt H & FRP inn i Regjering – krever at BLD minister Solveig Horne blir fjernet fra sin ministerpost umiddelbart.

Vi krever en mere handlekraftig person som kan stå for både H & FRP sine valgpolitiske valgløfter om familieverdier og rettsikkerhet i bl.a barnevernssaker. Det er alt for mange barn & foreldre/familier som blir totalt ødelagt for livet med hvordan dagens barnevern fungere i dag.

Solveig_horne_europrideHer fattes det akuttvedtak og omsorgsovertagelser over en lav sko – basert gjerne på synsinger og meninger til den enkelte saksbehandleren – uten at det ikke engang foreligger dokumentasjon på at hjelpetiltak i biologisk hjem har vært utprøvd…

Vi krever en handling STRAKS for det er snakk om det mest sårbare man har i livet – nemlig barna & barndommen som de aldri vil få tilbake slik det fungere i dag…

Hverken H eller FRP har holdt ett eneste valgløfte – Solveig Horne har ikke holdt sine egne uttalelser før hun fikk ministerposten

Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet    Kontakt forfatteren bak et opprop

Source: http://www.opprop.net/fjern_solveig_horne_som_bld_minister

Photo 2, Solveig Horne:  https://en.wikipedia.org/wiki/Solveig_Horne

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/02/12/petitia-norvegienilor-pentru-demiterea-din-functie-a-ministrului-copiilor-solveig-horne-si-dizolvarea-barnevernetului/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s