Lidia Miu: Despre așteptare

Asteptarea

Fii răbdător: Așteaptă!

Așteaptă în tăcere ajutorul Domnului!

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului.” (Plângerile lui Ieremia 3:26)
“Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie!” (Proverbe 10:28)

Cine  știe să astepte, toate sunt la timp, la vremea hotărâtă de Dumnezeu!

Așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu și vei primi mai mult decât te aștepți!

Pricina ta este înaintea Lui! Așteaptă-L!” (Iov 35:14)

Așteaptă timpul hotărât de  Dumnezeu, nu te grăbi!

Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. […] Orice lucru El îl face frumos la vremea lui!” (Eclesiastul 3:1;11)

Credința te ajută să așteapți cu răbdare împlinirea făgăduinței Sale.

Cine așteaptă cu răbdare va dobândi făgăduința.

Avraam, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit fagaduința pe care i-a dat-o Dumnezeu.” (Evrei 6:13-15)”

Dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” (Romani 8:25)

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9)

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” (Filipeni 3:20)

Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire!” (Evrei 10:35)

Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit!” (Evrei 10:36)

“Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el!” (Evrei 10:37-38)

Așteptarea cu  credință aduce binecuvantare!

Prin credință Avraam […] aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei mester si ziditor este Dumnezeu.” (Evrei 11:8-10)

În așteptare, nu sta degeaba, adu rugăciunea ta Domnului!

Roagă-te pentru mântuirea celor apropiați, mulțumește-I Domnului pentru toate și laudă-L cu toată inima ta!Crede și lucrează, lucrează și crede!Domnul lucrează cu tine! Încrede-te în El și asteaptă! Vei vedea că așteptarea ta nu a fost în zadar!Când Domnul îți spune să astepți, El știe ce spune! El face totul perfect la timpul Său! Ai încredere în El!

Domnul va sfârși ce a început pentru tine!” (Psalmul 138:8)

Dumnezeu, prin puterea care lucreaza în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi!” (Efeseni 3:20)

Dumnezeu te binecuvintează!” (Psalmul 67:7)

Domnul are un plan special cu tine!

De aceea este atat de important pentru tine să aștepți manifestarea Lui în viața ta!  Domnul vrea să-L aștepți pe El, trăind în ascultare, căci ascultarea aduce binecuvântarea în viața ta!

Pe când se duceau ele [fecioarele nechibzuite] să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele [înțelepte] ce erau gata [așteptându-și Mirele] au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.” (Matei 25:10)

Domnului îi place mai mult ascultarea și păzirea Cuvântului Său decât jertfele!” (1Samuel 15:22)

Rugăciunea e respirația sufletului.

Fiți sănătoși în rugăciune! Rugați-vă neîncetat!

Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.” (Psalmul 5:3)

Eu nădăjduiesc in Domnul, sufletul meu nădăjduiește, și aștept făgăduința Lui!” (Psalmul 130:5)

Sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decat așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteapta străjerii dimineața!” (Psalmul 130:6)

Domnul îmi ascultă cererile, și Domnul îmi primește rugăciunea!” (Psalmul 6:9)  Amin! Amin!

Un îndemn:

“… zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfant, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.” (Iuda v.21)

Fiți binecuvantați!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s