“Dintre care cel dintâi sunt eu”

1896760_507011019455273_8310254259619184450_nCHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

27 OCTOMBRIE

Dimineața

Adevărat este cuvântul acesta.

2 Timotei 2:11

Pavel are patru asemenea cuvinte „adevărate”. Primul este în 1 Timotei 1:15 – „o, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu”.

Următorul este in 1 Timotei 4:8-9 – „Evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat, şi cu totul vrednic de primit”.

Al treilea este în 2 Timotei 2:11-12 – „adevărat este cuvântul acesta… dacă răbdăm, vom şi împăraţi împreună cu El”

Al patrulea este în Tit 3:8 – „adevărat este cuvântul acesta… cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune”.

Putem lega aceste cuvinte credincioase. Primul se bazează pe faptul că mântuirea noastră veşnică este gratuită datorită harului lui Dumnezeu, după cum ni se arată în misiunea marelui Răscumpărător. Următorul afirmă dubla binecuvântare pe care am obţinut-o prin această mântuire? binecuvântări de sus şi de jos – a timpului şi a veşniciei. Al treilea arată spre îndatoririle la care sunt chemaţi cei aleşi. Suntem rânduiţi să suferim pentru Christos cu făgăduinţa că „dacă răbdăm, vom şi împăraţi împreună cu El” (2 Timotei 2:12). Ultima tratează forma activă a serviciului creştin, îndemnându-ne să rămânem în faptele bune.

Deci avem rădăcina mântuirii în harul gratuit; în al doilea rând, avem privilegiile mântuirii în viaţa de acum şi în cea viitoare; şi avem două mari ramuri ale suferinţei cu Christos şi slujirii cu Christos, pline de roadele Duhului. Păstrează aceste cuvinte credincioase. Lasă-le să-ţi călăuzească viaţa, mângâierea şi învăţarea. Apostolul neamurilor le-a demonstrat credincioşia; sunt credincioase şi acum. Nici un cuvânt nu va cădea la pământ Ele sunt vrednice de a fi primite. Să le primim acum şi să le demonstrăm credincioşia. Scrie aceste patru cuvinte în cele patru colţuri ale casei tale.

27 OCTOMBRIE

Seara

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi.

Isaia 64:6

Credinciosul este o creaţie nouă. El aparţine unei generaţii sfinte, unui popor special. Duhul Lui Dumnezeu este în el, şi, în toate privinţele, este departe de omul firesc. Totuşi, până la urmă, creştinul este încă un păcătos. Este păcătos din cauza nedesăvârşirii naturii sale, şi va continua să fie aşa până al sfarşitul vieţii sale pământeşti. Degetele înnegrite ale păcatului lasă pete pe hainele noastre albe. Păcatul deteriorează pocăinţa noastră înainte ca marele Olar să o finiseze pe roată. Cel mai bun lucru pe care l-am putea face independent de meritele Lui Isus ne măreşti numărul păcatelor. Fiindcă, chiar atunci când suntem curaţi în ochii noştri, suntem, ca şi cerurile, necuraţi în ochii Lui Dumnezeu (vezi Iov 15:15). De vreme ce El şi-a învinuit îngerii de nebunie cu cât mai mult ne va învinui pe noi, chiar în cea mai îngerească stare a minţii. Cântările care se înalţă spre cer şi caută să întreacă corurile îngereşti au dezacorduri omeneşti. Rugăciunea care mişcă braţul Lui Dumnezeu este rugăciunea rănită şi zdrobită, şi mişcă braţul Său doar fiindcă Marele Mijlocitor a intervenit în îndepărtarea păcatului. Cea mai aurită credinţă şi cel mai înalt grad de sfinţire la care un creştin poate ajunge pe pământ conţine atâta zgură în ea însăşi încât nu merită decât focul. In fiecare seară, când ne uităm în oglindă, vedem un păcătos, şi simţim nevoia să mărturisim: „toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6). O, cât de preţios este sângele Lui Christos pentru nişte inimi ca ale noastre! Ce dar nepreţuit este neprihănirea Sa desăvârşită! Cât de strălucitoare este speranţa noastră de desăvârşire în lumea viitoare! Deşi păcatul locuieşte în noi, chiar acum, puterea lui este zdrobită; el nu mai are stăpânire, Este ca un şarpe cu spinarea ruptă. Suntem într-o luptă amară cu el, dar avem de-a face cu un duşman învins. Peste puţin timp vom intra victorioşi în oraşul în care nu există nimic necurat (vezi Apocalipsa 21:27).

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

27 OCTOMBRIE

SLUJBA LUI, FAŢA LUI, NUMELE LUI

Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.

Apocalipsa 22:3-4

Trei binecuvântări alese vor fi partea noastră când vom fi în slavă.

  1. „Robii Lui îi vor sluji.” Noi vom sluji Domnului Isus. Nici un alt stăpân nu ne va mai apăsa şi nici o altă slujbă nu ne va obosi. Noi îi vom sluji întotdeauna în chip desăvârşit, fără oboseală şi fără greşală. Pentru un om sfânt, acesta este cerul: să slujească numai Domnului Cristos; şi, a fi socotit de Domnul Cristos ca slujitor al Său pentru veşnicie, aceasta este cea mai înaltă dorinţă a inimii noastre.

2.Ei vor vedea faţa Sa.” Aceasta este cea mai mare cinste şi slavă pentru cel credincios şi totodată şi răsplata lui. Atunci noi Îl vom cunoaşte pe Stăpânul nostru, căci îl vom vedea aşa cum este. A vedea faţa lui Isus este cea mai mare favoare pe care poate s-o dorească orice slujitor credincios al Lui. Ce ar fi putut să ceară mai mult Moise, decât: „Fă-mă să văd faţa Ta”?

  1. „Numele Său va fi pe frunţile lor.” Ei Îl vor privi pe Domnul lor, până ce numele Său va fi ca o imagine pe fruntea lor. Lucrarea ascunsă a harului înăuntrul fiecăruia, devine puţin câte puţin vizibilă pe faţa oricui trăieşte în legătură directă cu Cristos.

Doamne, dă-mi aceste trei haruri de aici de pe pământ, ca să le pot avea în toată plinătatea în cerul Tău prea fericit.

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

27 OCTOMBRIE

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile pe ISUS, Fiul lui DUMNEZEU să rămânem tari în mărturisirea noastră.

Evrei 4:14.

Cuvântul lui Dumnezeu ni-L prezintă pe Domnul nostru ca: „Mare Preot” și ni-L prezintă în comparație cu preoția pământească, dar într-o mărime foarte mare. Aaron în ziua ispășirii pășea pe calea de la tabăra israeliților prin curtea cortului în cort și apoi în Sfânta Sfintelor, unde stătea chivotul, o pildă a tronului Lui Dumnezeu, unde Dumnezeu Își revela prezența. Aceasta este o slabă pildă despre calea Marelui nostru Preot. După desăvârșirea lucrării, El a fost înălțat de pe pământ ca în locașul sfânt al cerului să-și ocupe locul la dreapta Lui Dumnezeu. Acolo apare El acuma în fața lui Dumnezeu, pentru noi. Dacă privim acum Persoana Sa vedem pe „Isus Fiul lui Dumnezeu.” Isus purta acest Nume când a venit în chip de om pe acest pământ și a intrat în situația omului de pe pământ dar ca omul din cer, desăvârșit și fără păcat. Totodată era „Fiul Lui Dumnezeu.” Acest Nume l-a moștenit deja din veșnicie în fața tuturor ființelor cerești. Acest Nume vorbește de mărimea Lui cea mare. Ce bogați ne-am făcut prin faptul că avem un așa Mare Preot, Fiul Lui Dumnezeu care lucrează sus pentru noi. El se înfățișează tot timpul în fața Lui Dumnezeu pentru noi și ne porată acolo, ca Aaron odinioară purtând pe umerii lui tari toate semințiile și pe piept la inimă inscripția numelui poporului Israel. Tot la fel și Domnul, dar într-un chip desăvârșit ne poartă pe umerii Lui ca și la inima Lui unde este izvorul dragostei. El ne prezintă ca niște ființe slabe, care au nevoie de ajutor în fața lui Dumnezeu. În felul acesta nu suntem niciodată uitați sau lăsați singuri.

Să nu uităm nici astăzi că Domnul Isus ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Să căutăm să-L cunoaștem mai adânc ca să înfăptuim în viață chipul Lui cel sfânt.

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

27 Octombrie

“Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul.”

Osea 2:19-20.

Citim despre mireasă în Ezechiel 16: “Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, şi am zis: “Trăieşte chiar şi în sângele tău!” Da, ţi-am zis: “Trăieşte chiar şi în sângele tău! “Te-am înmulţit ca iarba de pe câmp. Şi ai crescut te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseţe desăvârşită ţi-a crescut părul. Dar erai goală, goală de tot.. Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, şi iată că îţi venise vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, şi ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, şi te-am uns cu untdelemn. Ți-am dat haine cusute cu fir şi o încălţăminte de piele de viţel de mare, te-am încins cu in subţire şi te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ţi-am pus brăţări la mână şi o salbă la gât; ţi-am pus o verigă în nas, cercei în urechi şi o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur şi argint şi ai fost îmbrăcată cu in subţire cu mătase şi cu cusături cu fir.” Da, Dumnezeu a împodobit-o, ca să arate asemenea unei fiice de împărat. Aşa face întotdeauna Dumnezeu. După aceasta mai este scris şi ce a făcut mireasa: “Ai mâncat floarea făinii, miere şi untdelemn. Erai de o frumuseţe desăvârşită, ai ajuns chiar o împărăteasă”

Ferice de acela care poate spune prin harul lui Dumnezeu: Aceasta am experimentat-o, aceasta a făcut El cu mine!

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Marţi 27  Octombrie

Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor.

Zaharia 14.4

Ultimul capitol din Zaharia ne prezintă venirea Domnului Isus în putere şi măreţie, menţionând chiar locul unde picioarele Sale vor atinge din nou pământul – muntele Măslinilor, locul unde a stat cu ucenicii, atunci când urma să părăsească lumea, cu două mii de ani în urmă (Fapte 1.9‑12).

Întoarcerea Domnului Isus Hristos la Ierusalim va avea ca efect schimbări majore nu numai pentru cetate, pentru Iuda şi pentru Israel, ci şi pentru toate naţiunile pământului. Prima Sa venire şi învăţăturile pe care El le‑a lăsat în urmă au produs rezultate morale importante în unele părţi ale lumii, însă Scriptura nu spune niciodată că întreaga lume va fi convertită prin acestea. Doar la a doua venire a Sa va avea loc schimbarea acestei lumi. El va lucra mai întâi cu privire la Ierusalim, apoi, din acel centru, binecuvântarea şi ordinea vor radia către toate marginile pământului, iar naţiunile Îl vor recunoaşte pe Împăratul al Cărui tron a fost stabilit acolo.

În chiar cetatea în care, la prima Sa venire, El a suferit atât de mult dispreţ şi nedreptate, Îi vor fi date cinstea şi gloria pe care le merită. În locul în care a fost batjocorit va răsuna lauda Lui. La Ierusalim, unde a fost pus în cântecele beţivilor şi în proverbele învăţaţilor, va fi respectat şi preţuit. Da, chiar acolo unde a fost biciuit, lovit, scuipat şi unde I s‑a strigat: „Ia‑L! Răstigneşte‑L!“, Îi vor fi aduse mulţumirea, slujirea şi închinarea, în timp ce I se va striga: „Binecuvântat să fie Numele Său pentru vecie!“. Acolo unde a fost condamnat la moarte, se va spune: „Veşnic să trăiască Împăratul!“. Acolo unde a fost dat în mâinile naţiunilor, ca să fie răstignit, naţiunile vor veni să‑I aducă închinare. Cel care a fost odinioară dispreţuit şi lepădat va fi glorificat şi aclamat de toţi.                                                      H. J. Vine

MANA DE DIMINEAŢĂ

OCTOMBRIE  27

“În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină.”

IOAN 19:41

Numai Biblia poate să armonizeze astfel de contraste şi ele sunt adeseori, relaţia unor lucruri de o primă importanţă. Şi iată aici unul “Era o grădină în locul unde a fost răstignit Domnul Isus”. Crucea Domnului Hristos, tulburările Lui sufleteşti suferinţele Lui, sângele şi rănile Lui, într-un cuvânt Patima Lui, pe de o parte, şi apoi o grădină cu florile, parfumurile şi fructele ei, toate frumuseţile minunate ale unei renaşteri de primăvară ale naturii, pe de altă parte. Moartea şi viaţa puse într-un contrast impresionant. Care este mesajul aici pentru viaţa spirituală a credinciosului? Unde este plantată o cruce, acolo este o grădină. Unde nu este crucea Domnului Hristos, nu sunt nici flori, nici parfum, nici fructe. Poate că sunt frunze dar nu roade; poate că este o oarecare profesiune de credinţă dar nu este parfum, acel parfum “de la viaţă la viaţă”. Sunt forme de evlavie, dar nici viaţă, nici florile harului, nici frumuseţea caracterului Domnului Isus. Crucea ne-a adus viaţă. Viaţa aparentă a frumoasei grădini, s-a veştejit de mult. Voi care în situaţia aceasta realizaţi ce vă lipseşte, iată răspunsul la dorinţa voastră. Este adevărat că Domnul a fost răstignit pentru voi, dar aţi fost voi răstigniţi împreună cu El? Este crucea în viaţa vostră? Căci acolo unde este plantată o cruce în vieţile noastre este şi o grădină, dar o grădină dumnezeiască. Nu vă miraţi de greutăţile pe care le aveţi în prezent, primiţi crucea în viaţa voastră, crucea care poate se împotriveşte planurilor şi gândurilor voastre personale! Nu vă luptaţi cu încercarea voastră, ci primiţi-o din mâna Lui. Nu v-aţi aşteptat la încercarea care a venit, poate aţi murmurat; încetaţi de a rezista crucii! Domnul vrea să planteze crucea în grădina voastră ca să producă flori, parfumuri şi roade care nu se vestejesc ci care au o valoare veşnică.Aţi cerut Tatălui vostru ceresc să vă binecuvinteze şi iată El vă trimite răspunsul Lui: crucea. L-aţi rugat să schimbe lucrurile în voi şi din viaţa voastră de aceea lucrarea Lui în voi începe cu crucea. El alege acest drum, această împrejurare, lectura voastră din dimineaţa aceasta casă dea o grădină vieţii voastre şi această grădină este locul unde a fost răstignit Domnul nostru. “Când disciplina şi-a adus roadele, în loc să ne gândim la noi înşine, vedem în ea pe Dumnezeu care lucrează ca să zdrobească voinţa noastră şi să atingă răul din inimile noastre ca să ne supunem Lui. Dacă disciplina crucii ne descurajează, este în noi o voinţă care nu vrea să fie zdrobită”. J.N.D.

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

27 OCTOMBRIE

«In lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. »

lOAN 10:33

Cum poţi să experimentezi în starea ta actuală puterea lui Isus, care este deasupra tuturor problemelor, temerilor sau necazurilor tale care par de nerezolvat? Simplu, dacă eşti dispus să discuţi totul cu El. Vei experimenta biruinţa Lui în măsura în care îi împărtăşeşti totul. Nici eu nu-mi pot rezolva problemele de unul singur, dar I le pot aduce Lui la cunoştinţă. Şi când îi spun Lui absolut tot ce mă frământă, El îmi ia problemele şi în schimb îmi toarnă în suflet bucuria şi pacea Sa.

Te simţi în pericol? Atunci spune-I lui Isus. Acţionează cum au fåcut odinioară ucenicii. în timp ce erau cu barca pe mare şi Domnul Isus adormise la cârmă obosit, s-a iscat brusc o furtună. Valurile loveau cu putere mica barcă; ucenicii şi-au pierdut toată încrederea şi I-au spus lui Isus. Imediat au constatat cu surprindere că puterea Lui este mai mare ca a valurilor ameninţătoare şi mai presus de cea a furtunii înspăimântătoare. Isus «S-a sculat, a certat vânturile si marea şi s-a făcut o linişte mare» (Matei 8,26). Fii credincios şi vorbeşte cu El despre toate problemele care te frământă! Atunci valurile şi uraganul din jurul tău se vor potoli şi se va face linişte.

IZVOARE IN DEŞERT

27 Octombrie

Toate talazurile şi valurile Tale trec peste mine.

(Psalmul 42:7)

 

Sunt valurile LUI, chiar dacă se sparg peste noi,
Ascunzând faţa Lui în stropi înăbuşitori şi spumă;
Sau line şi sclipitoare, întind o cărare înaintea noastră,
Şi spre limanul nostru ne duc în siguranţă acasă.
Sunt valurile LUI, chiar dacă pentru mângâierea şi siguranţa noastră
El umblă pe ele, potolind toată frica noastră;
Sau la strigătele noastre nu vine nici un ajutor, nici un răspuns,
Şi în tăcerea singuratică nu este nimeni pe-aproape.
Sunt valurile LUI, chiar dacă ne luptăm din greu
Prin valurile mânate de furtuna care nu se mai opreşte,
În timp ce un adânc cheamă un alt adânc cu zgomot mare;
Sau la cuvântul Lui ele se liniştesc în pace.

Sunt valurile LUI, chiar dacă El le desparte,
Făcându-ne să mergem pe uscat acolo unde au curs apele;
Sau lasă talazurile tumultoase să se ridice în jurul nostru,
Aruncându-se nestânjenite peste singurul nostru drum.

Sunt valurile LUI, şi El ne conduce prin ele;
Aşa ne-a promis, aşa va face dragostea Lui.
Păzindu-ne şi conducându-ne, călăuzindu-ne şi susţinându-ne,
Până în portul Său sigur, El ne va ajuta să trecem cu bine prin toate. (Annie Johnson Flint)

Stai neclintit în locul în care Domnul tău drag te-a pus, şi fă tot ce poţi acolo. Dumnezeu ne trimite încercări sau teste, şi pune viaţa înaintea noastră ca un adversar faţă către faţă. Prin greutatea unui conflict serios El Se aşteaptă ca noi să creştem puternici. Copacul plantat acolo unde vânturile puternice îi îndoaie ramurile şi-i apleacă trunchiul, deseori aproape să fie rupt, este de obicei mai puternic înrădăcinat decât un copac care creşte într-o vale ferită unde furtunile nu aduc niciodată nici o solicitare şi nici o încordare.Acelaşi lucru este adevărat şi în viaţa omului. Caracterul cel mai puternic şi cel mai minunat creşte în condiţii vitrege.                     selectat

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

27 OCTOMBRIE

Doamne, azi fii Dumnezeu, mare, bun, plin de viaţă şi libertate; vino cu har şi putere. Te slăvesc pentru frumuseţea dimineţii.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

27 Octombrie

2 Cronici 27.1-9

Acest scurt capitol evocă numai lucruri bune despre Iotam, fiul şi succesorul lui Ozia. Cu toate că şi el a devenit puternic (v. 6), a ştiut să tragă învăţăminte din îngrozitoarea lecţie primită de tatăl său, cum subliniază v. 2. Iată un semn de înţelepciune! Dacă învăţăm din experienţa altora, vom evita să trecem personal prin aceeaşi şcoală dureroasă. Iotam triumfă asupra fiilor lui Amon. Care este secretul lui? Să-1 reţinem, dacă dorim să obţinem şi noi această putere divină: „Şi-a rânduit căile înaintea Domnului Dumnezeului său” (v. 6). A-şi rândui necurmat căile înseamnă a-şi acorda mersul potrivit instrucţiunilor Scripturilor şi a păşi înaintea lui Dumnezeu pe o cale care primeşte aprobarea Lui. „Cumpăneşte cărarea picioarelor tale şi toate căile tale să fie bine rânduite. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga; depărtează-ţi piciorul de la rău” (Prov. 4.26-27).

Cu tristeţe vedem că poporul nu urmează exemplul acestui împărat credincios! Ba încă „poporul se strica tot mai mult” (v. 2). De aceea, domnia lui Iotam nu poate fi considerată o perioadă de renaştere, ca cea pe care Duhul lui Dumnezeu o va produce în timpul domniilor lui Ezechia şi a lui Iosia.

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-OCTOMBRIE 2015

 NUMELE TĂU E SCRIS ÎN TESTAMENTUL LUI DUMNEZEU (1)

„Cuvântul… vă poate da moştenirea”

(Faptele Apostolilor 20:32)

Linda Knox avea peste optzeci de ani când a murit de malnutriţie în apartamentul ei din Chicago. Din câte se pare, îşi pierduse vederea şi mintea îi juca feste. Printre lucrurile ei, s-a găsit echivalentul a 102.000 de lire în cecuri neîncasate, 113.000 de lire sub formă de opere de artă, 240.000 sub formă de bijuterii şi 31.000 ca obiecte antice. În total, avea o avere ce valora 492.000 de lire – şi cu toate acestea a murit în singurătate şi sărăcie. Ce e însă şi mai rău e că îşi redactase un testament prin care lăsa totul familiei şi prietenilor. Dar nu l-a legalizat niciodată şi a rămas neexecutat, aşa că moştenitorii ei nu au ştiut de moştenirea lor. Putem învăţa de aici o lecţie. Când Hristos a murit şi s-a înălţat la cer, El a lăsat un testament. Numele tău e scris în el! Poate spui: „Unde aş putea găsi şi eu un exemplar?” în Cuvântul Său! Tu eşti „moştenitor al lui Dumnezeu, şi împreună moştenitor cu Hristos” (Romani 8:17). Odată ce acest adevăr îţi pătrunde în suflet, atitudinea ta faţă de citirea Bibliei se va schimba radical. În loc să petreci ore fără număr uitându-te la televizor sau navigând pe Internet, vei începe să cugeţi „zi şi noapte” la Scripturi. Prin urmare, vei începe „să izbândeşti în toate lucrările tale” (Iosua 1:8, Psalmul 1:2-3). Acum înţelegi de ce David a spus: „Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc … Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri din aur şi din argint” (Psalmul 119:47, 72). Petru a scris: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa …El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:3-4). Ce altceva ai mai putea cere?

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

27 octombne

Text: Exodul 21:1-6    

O ROBIE CARE ELIBEREAZĂ

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui.

Coloseni 1:13

Dumnezeu urăşte sclavia, dar aceasta era atât de adânc înrădăcinată în societatea din timpul lui Moise, încât El a modificat-o în loc s-o desfiinţeze. El a asigurat o cale pentru ca sclavii din poporul Israel să-şi dobândească eliberarea, dar unii dintre ei nu doreau să-şi schimbe rolurile. Îşi arătau această dorinţă supunându-se voluntar la o ceremonie simplă în care sclavul se aşeza cu una din urechi lângă uşiorul uşii şi urechea îi era străpunsă, ca semn al consacrării din dragoste pentru o viată de slujire. Deveneau astfel sclavi din alegere, nu din necesitate. Şi acest fel de sclavie duce la libertate.

Când devenim creştini, noi, ca şi cei ce treceau prin ceremonia străpungerii urechii, schimbăm robia involuntară pe o sclavie din alegere. Toţi cei necredincioşi rămân robii „puterii întunericului” (Col. 1:13). Această robie poate fi faţă de un ritual religios, faţă de droguri sau băutură, ambiţie sau mândrie, sau faţă de poftele cărnii. Cei care cred că adevărata libertate este să poţi face ceea ce vrei, nu-şi dau seama că felul de viaţă fără restricţii şi la întâmplare este cea mai grea robie. Cei care trăiesc astfel se jefuiesc singuri de orice sens şi scop şi în final pierd capacitatea de-a dobândi satisfacţii adevărate.Cei care aleg să-I fie robi lui Isus Cristos găsesc adevărata libertate. Alegerea aduce eliberare de frică, eliberare din neputinţă, eliberare de puterea păcatului, libertatea de a fi tot ceea ce vrea Dumnezeu să fii. Ai ales robia care duce la libertate?                                                   H.V.L.

Cristos sfarmă cătuşele nelegiuirii

Ca să-I ştiu legăturile desăvârşirii;

Această libertate prin sângele-Ţi divin

Ţi-aduc ca rob pentru vecie şi mă-nchin.  – F. Hess

Prin credinţa în Cristos trecem din sclavia păcatului în libertatea mântuirii.

 

SĂMÂNŢA BUNĂ

Marţi, 27 Octombrie 2015

Leneșul dorește mult, și totuși, n-are nimic, dar cei harnici se satură.

Proverbe 13:4

Muncă și câștig

În anul 1896, după mii de ore de studiu, experimentări și muncă, Henry Ford a construit primul său model de automobil. Ceva mai târziu, Ford a propus „Modelul T“, o mașină cu performanțe medii, suficient de ieftină, ca să poată fi cumpărată de majoritatea americanilor. Înainte de apariția acestui model, mașina fusese un articol de lux rezervat doar celor bogați. Prin ingeniozitate susținută, Henry Ford „a pus America pe roate“. Străduințele lui au ajutat omenirea să facă pași înainte.Cu toții putem stărui în multe lucrări bune, care vor fi în folosul nostru și al semenilor. Astfel, se adeverește în viața noastră adevărul biblic că „oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă“; „Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește“ (Proverbe 14.23; 10.4). Nimeni nu-și cunoaște destoinicia până nu o pune la încercare. Orice început este greu, dar stăruința într-o lucrare bună va aduce rezultate frumoase. Nu aștepta ajutorul altora, ci încrede-te în Dumnezeu și muncește cinstit! Dumnezeu îi susține pe cei ce primesc sfatul Său!

Sursa: Meditații primite prin Email

Foto: https://ioan17.wordpress.com/2015/07/03/meditatii-cuvinte-de-mangaierezidireimbarbatare-si-trezire-luna-iulie-2015/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s