De ce ne-am dus noi la școală ?

Toți am mers la școală și toți creștinii sunt încă în școală. Există două mari concepții despre școală. Unii au adus concepția lor greșită despre școală și în școala lui Christos.

,,Voi Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt“ (Ioan 13:13).

Textul ne spune că ucenicii L-au numit pe Domnul, Învățătorul lor. De fapt, nici n-ar fi fost ,,ucenici“ dacă n-ar fi stat pe lângă o persoană de la care să învețe. Termenul ,,ucenic“ implică în mod automat înscrierea și frecventarea unei școli.

O concepție greșită despre școală.

Pentru cine am învățat noi la școală?

a. Am învățat pentru profesori. Unii dintre noi am categorisit chiar profesorii în profesori

View original post 254 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s